Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nämnd vill värna om busstrafikens smidighet då Salutorget görs om

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Två gula stadsbussar i centrum av Åbo.
Bild: Yle/Ylva Vikström

Busshållplatsern kring torget ska ligga nära varandra och flera bussfiler behövs. Det anser man i kollektivtrafiksnämnden för Åbo stadsregion.

Enligt ordförande Harry Nordqvist ställer sig nämnden huvudsakligen positivt till de planer som ritats upp. Meningen är att området kring Åbo Salutorg ska få ett rejält ansiktslyft.

Nämnden hoppas att kollektivtrafikens förutsättningar ska beaktas och motsätter sig en del punkter i beredningen. Till exempel anser nämnden att hållplatserna kring torget inte ska spridas ut till ett större område.

På förslag finns att två av hållplatserna som i dag finns vid torget på Eriksgatan skulle flyttas till andra sidan va kosrningen till Köpmansgatan. Detta för att ge utrymme för ett extra övergångställe på Eriksgatan, mitt i mellan Auragatan och Köpmansgatan.

Nämnden anser att nätverket av hålllplatser kring Salutorget ska hållas möljigtvis kompakt för att underlätta bussbyten.

Flera bussfiler önskas

I planen för Salutorget ingår att bussarna i framtiden ska stå kortare tid på hållplatserna. Tanken är att man klarar sig med färre hållplatser om tidtabellerna inte jämnas ut genom att stå vid torget.

Nämnden framhåller att ifall bussarna ska stå kortare tid vid torget måste kollektivtrafikens förkörsförmåner i trafiken förbättras. Till exempel skulle fler bussfiler göra det möjligt att uppskatta mera exakt hur länge det tar att köra rutterna.

- Till exempel på Tavastgatan sitter bussarna i dag fast i rusningen med all annan trafik, säger Nordqvist.

Kring 30 procent av kunderna i centrum av Åbo rör sig med kollektivtrafiken. Varje dag sker 22 000 påstigningar vid hållplatserna kring Salutorget.

Nämnden godkände sitt utlåtande om planerna för trafik-, gatu- och torgplaneringen kring Åbo salutorg under sitt möte på onsdagen.

Hela utlåtandet kan du bekanta dig med här.

Här hittar du bilder på hur det är tänkt att Salutorget med omgivning ska se ut i framtiden.

Diskussion om artikeln