Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg 2020: Vårdbilen kan köra omkring i byarna

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Jakobstadsvägen i Nykarleby.
Bildtext Vårdbilarna kan se ut som husbilar eller likna en buss. Husbilen på bilden är inte en vårdbil.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Raseborg kan spara betydande summor om många små hälsomottagningar i byarna stänger och staden i stället skaffar ett par mobila vårdenheter. Och spara måste staden.

Den mobila vårdenheten är en husbil eller en buss som kör från by till by precis som biblioteksbussen. I vårdmobilen kan du träffa en sjukskötare eller en specialsjukskötare, förnya dina recept, få dina labbprov tagna, besöka mödra- och barnrådgivningen, gå på hälsogranskning, bli vaccinerad och få tandvård.

Läkarna centraliseras till Ekenäs

Men du kan inte träffa en läkare eller tandläkare i vårdbilen.

- Det handlar i dagens läge inte om läkarbussar, förklarar grundtrygghetsdirektören i Raseborg Jeanette Pajunen.

Läkaren träffar du i Ekenäs. Ett par dagar i veckan kan du också få en läkartid i Karis. I Pojo finns det ingen läkarmottagning alls.

Patient undersöks med stetoskop
Bildtext Läkarmottagningen ska finnas i Ekenäs, föreslår grundtrygghetsdirektören.
Bild: Yle

Det här är huvudpunkterna i Pajunens alternativ A för framtidens hälsovård i Raseborg. Pajunens nämnd, grundtrygghetsnämnden, ska ta ställning till reformerna om en vecka (31.3). Men sista ordet har stadsfullmäktige i juni.

Stadens stora skuldbörda och behovet att nu dra åt svångremmen hängde över auditoriet på Lärkkulla i Karis när staden hade kallat till invånarmöte om vårdfrågorna under temat Raseborg 2020. Mellan 60 och 70 personer var på plats på onsdagens möte.

Det var en gång A och B men A var bättre än B

Pajunen har tagit fram två alternativ, A och B. Men det är uppenbart att A enligt henne har fler fördelar.

Alternativ A sparar mera pengar. Det förbättrar också servicen i de perifera delarna av Raseborg som i dag får nöja sig med mycket lite eller ingen service alls.

Men vårdbilen besöker inte Karis de dagarna läkarmottagningen bara finns i Ekenäs. Den ska i stället köra sina rutter i Pojo och de övriga byarna: Bromarv, Tenala, Österby, Snappertuna, Fiskars och Svartå.

- Men det kommer inte en buss som ställer sig utanför Karis hälsostation de tre dagarna i veckan läkarna inte har mottagning där, konstaterar Pajunen.

Staden sparar med den här modellen 365 000 euro per år. Driftskostnaderna minskar med hela 425 000 euro.

Men i stället kostar det att skaffa vårdbilarna. Pajunens kalkyler visar att två bilar kostar 300 000 euro som delas på fem år.

Stänga Pojo, Tenala, Bromarv, Svartå

De övriga fördelarna är att många byggnader kan stänga. En del av dem kanske i framtiden kan säljas.

Det här gäller Pojo hälsostation, Tenala före detta hälsostation, Österby skolas vårdlokal, Bromarv hälsogård och Svartå rådgivning.

Pojo hvc-byggnad, låg träbyggnad, invaparkeringsplats.
Bildtext Läkarmottagningen i Pojo blir historia.
Bild: Yle / Pia Santonen

Allt i Ekenäs gör livet lättare

Fördelar ur vårdperspektiv är enligt Pajunen att alla läkare finns på samma plats och det blir lättare att rekrytera läkare – Raseborg har haft stora problem att locka läkare.

Jouren, laboratoriet och röntgen är nära. Allt kan skötas på samma ställe i Ekenäs.

Ytterligare blir det i och med centraliseringen möjligt att förlänga hälsostationens öppettider till klockan 18 eller 20 på kvällen.

Allt i Ekenäs gör livet svårare

Nackdelarna med modellen är att många raseborgare får längre väg till läkaren. Problemet försvåras av att Raseborg saknar goda kollektivtrafikförbindelser. En kvinna på invånarmötet var bekymrad.

- Det är svårt att gå från busshållplatsen vid Raseborgsvägen i Ekenäs till hälsostationen. Jag skulle bli tvungen att ta taxi.

tom busshållplats, inga bussar under strejken
Bildtext Förbindelserna inom Raseborg är inte goda. Det försvårar livet om nästan alla i framtiden ska besöka läkare i Ekenäs.
Bild: Marianne Sundholm

En annan nackdel är att det blir trångt på hälsostationen i Ekenäs. Men ledande läkaren Anne Pietinalho försäkrar att det ska gå.

- Sjukhuset i Ekenäs är inte så stort. Hälsostationen är nu i sjukhusbyggnaden men alla ryms nog.

Det är anmärkningsvärt att alla för- och nackdelarna med modellen handlar om läkarmottagningen i Ekenäs och om den mobila mottagningen. Karis nämns inte över huvudtaget trots att det heter att Karis ska ha läkarmottagning två dagar i veckan.

Alternativ B: Läkare varje dag också i Karis gör livet svårare

Alternativ B utgår från läkarmottagning i både Ekenäs och Karis fem dagar i veckan.

Mottagningen från Österby flyttar till Ekenäs. Tenalas och Bromarvs vård flyttar till Ekenäs eller Pojo. Svartås vård flyttar till Karis.

En rappad beige byggnad med rött tak skymtar bakom tallar. I förgrunden en svartvit skylt där det står Hälsogård-Terveytalo samt Bibliotek-Kirjasto.
Bildtext Svartåmottagningen har funnits i Askersgården som också inrymmer filialbiblioteket.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Vad fastigheterna beträffar är följderna de samma som i alternativ A utom att Pojo hälsostation inte stänger.

Karis hälsovårdscentral.
Bildtext I alternativ B finns läkarmottagningen också i Karis varje vardag.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Den enda fördelen är att en del raseborgare med alternativ B har närmare till läkarservicen. Antagligen beror det på att Karis har läkarservice fem dagar i veckan i stället för två dagar som i alternativ A.

Läkarrekryteringen blir endast snäppet lättare än idag då Pojos läkarmottagning faller bort.

I övrigt tycker Pajunen att B främst innebär nackdelar. Periferin får sämre service då staden inte skaffar vårdmobiler. Öppettiderna kan inte förlängas i Ekenäs. Två läkarmottagningar kräver dyra köptjänster. Det blir trångt i Ekenäs.

Staden sparar endast 80 000 euro per år med alternativ B.

Stäng Bromarfhemmet

När det gäller äldrevården, är Pajunens förslag dels att stänga Bromarfhemmet och dels att vid Tunahemmet i Snappertuna ersätta den tunga institutionsvården med serviceboende.

Bromarfhemmet kan hur som helst inte fortsätta utan renovering. Hemmet har små rum och de saknar toaletter. Rummen uppfyller inte dagens krav för varken institution eller serviceboende.

Pajunen och chefen för äldrevården Kirsi Ala-Jaakkola förklarar att det är svårt att fylla Bromarfhemmet då de äldre i Bromarv inte räcker till för att fylla de drygt 20 platserna på hemmet och raseborgare från andra delar av staden inte vill bo långt borta i Bromarv. Det är också svårt att rekrytera personal till Bromarv, säger tjänstemännen.

Bromarfhemmet i Bromarv
Bildtext Bromarfhemmet har 21 platser.
Bild: Göran Karlsson

Jan Holmberg bor i Ekenäs men har fritidsbostad i Bromarv. Han har tröttnat på den eviga dragkampen mellan Ekenäs och Karis.

- Jag hatar den här diskussionen när allt är mellan Ekenäs och Karis. Det är helt ofattbart. Men vi måste tänka på hur långt det är att komma från Bromarv till Ekenäs eller Karis.

Tycker du att Bromarv borde utgöra ett undantag i allt beslutsfattande i Raseborg?

- Säkert inte... Men i och med att Bromarv är så avlägset, måste man kanske titta på det med ett annat öga.

I Bromarv är också skolan nedläggningshotad. Men byn tänker kämpa.

- Om det går så illa att Bromarfhemmet stänger, gråter vi säkert en ganska lång tår nog. Men Bromarvborna har en fruktansvärd glöd på för tillfälle. Det gäller inte bara Bromarfhemmet. Det gäller skolan och allt.

Bromarv bibliotek kunde i alla fall tillfälligt räddas med hjälp av en anonym privat donation.

Kan också skolan och Bromarfhemmet räddas på samma sätt?

- Man kan alltid hoppas på att det går så. Men man kan inte räkna med en så lycklig lösning, säger Holmberg.

Bromarfhemmet kostar över en miljon euro per år

Jeanette Pajunens förslag för Bromarfhemmet och Tunahemmet kan spara staden så mycket som 1,1 miljoner euro i Bromarv och 100 000 euro i Snappertuna. Hemvården och dagverksamheten i Bromarv ska dock förstärkas med 250 000 euro så den totala besparingen blir ungefär 900 000 euro.

Raseborg har fortfarande för många äldre på institution, 3 procent. Institution är det som i praktiken kallas åldringshem. Den nationella kvalitetsrekommendationen är att endast 0-1 procent av de 75 år fyllda ska vara på institution.

Sorgebarnen: Sjukhuset och Kårkulla

Raseborg har också stora problem med kostnaderna för den specialiserade sjukvården och med den specialomsorg som Kårkulla erbjuder personer med utvecklingsstörning. Staden har därför begärt konkreta sparplaner av både av Kårkulla och av Raseborgs sjukhus som är en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Raseborgs sjukhus/HNS borde under 2016-2019 sänka sina kostnader för Raseborg med 3 miljoner euro per år. Kårkullas sparkrav är 600 000 euro under åren 2016-2019. Pajunen gick på onsdagens invånarmöte inte in på dessa.

"Raseborgs ekonomi är ingen högre vetenskap - en kväll i fullmäktige löser problemen"

Stadsdirektören Tom Simola talade också på invånarmötet. Han förklarade hur stadens ekonomi hela tiden försvagas.

Simola påminde också om att raseborgarna använder betydligt mera specialiserad sjukvård än andra kommuner i Nyland. Raseborgs siffra är 1 340 euro per invånare och hela Nylands cirka 1 000 euro. Simola jämför Raseborg med Borgå där det också finns ett sjukhus.

- Om Raseborg använde samma summa som Borgå, drygt 1 000 euro per invånare, skulle problemet vara löst.

Simola tyckte också att diskussionen - också vårddebatten - i Raseborg allt för mycket handlar om Karis mot Ekenäs. Efter vårdreformen tror han inte det kan finnas hälsostationer med 20 kilometers mellanrum.

- Det är helt klart att vården kommer att koncentreras kring de gamla sjukhusen. För vår del betyder det Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus, säger Simola och gör det klart att hälsostationen i framtiden inte kan finnas i Karis.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.
Bildtext Stadsdirektören Tom Simola tycker diskussionen i Raseborg fokuserar på fel saker.
Bild: Yle/Minna Almark

Simola sade att situationen i Raseborg är allvarlig trots att staden inte kan gå i konkurs. I stället kan det bli tvångsfusioner, säger han.

Men hopplös är situationen inte. Han vill avdramatisera.

- Det behövs bara en kväll i fullmäktige för att ta de nödvändiga besluten. Det är inte frågan om raketvetenskap.

Diskussion om artikeln