Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stort mörkertal vad gäller borrelios

Från 2016
Uppdaterad 09.08.2016 11:49.
Utslag som tyder på borrelios.
Bild: iStock.com

Enligt THL:s statistik fanns det 1900 fall av borrelios i Finland under 2015. Men den verkliga siffran kan till och med vara runt 8000.

Det uppskattar Jarmo Oksi. Han är överläkare för infektionssjukdomar på Åbo universitetssjukhus och professor på Åbo universitet.

Endast positiva blodprov syns i statistiken

Orsaken är att THL (Institutet för hälsa och välfärd) enbart tar fasta på de fall där man kunnat fastställa borrelios via blodprov. När folk kommer in med typiska utslag som skvallrar om borrelios behövs inget blodprov.

- Och de allra flesta fallen är just sådana, säger Oksi.

Då gör läkaren bedömningen att det med största sannolikhet rör sig om borrelios och skriver ut antibiotika. I ett så tidigt skede syns nödvändigtvis inte heller sjukdomen i blodprovet och då är det onödigt att ta ett prov.

- Det betyder att man borde ta THL:s siffror gånger fyra, uppskattar Jarmo Oksi.

Läkare Jarmo Oksi
Bildtext Jarmo Oksi.
Bild: Yle

5000 eller 8000?

På THL bekräftar Jussi Sane, epidemiolog på avdelningen för infektionssjukdomar, att de fall som syns i deras statistik bara är sådana som man fastställt via blodprov.

- Våra bokförda fall är så kallade senare stadier av borrelios, där sjukdomen redan har spridit sig i kroppen, säger Sane.

De fall där läkaren skriver ut antibiotika utgående från utslag kommer alltså inte till THL:s vetskap. De kan dock synas i andra register, till exempel hälsovårdscentralernas.

- Vi håller faktiskt som bäst på att analysera vad de verkliga siffrorna är, säger Sane.

Hans gissning når inte upp till Oksis 8000.

- Det är svårt att dra till med något men kanske mellan 4000 och 5000, funderar Sane.

Vad gäller TBE är antalet också troligen större än vad som bokförs i THL:s statistik. Men där är gapet inte lika stort.

- Vissa fall är så lindriga att folk inte ens söker sig till läkare. Men alla diagnostiserade fall finns med. Till skillnad från just borrelios där man diagnostiserar en stor del endast utgående från utslagen, säger Jarmo Oksi.

Tagning av blodprov
Bild: Mikael Crawford/Yle

Varmare klimat gör att fästingarna ökar

Oksi tror att de ökande fallen av såväl borrelios som TBE främst beror på att antalet fästingar har ökat. Det i sin tur tror han har att göra med det varmare klimatet.

Att folk har fått bättre information om saken tror han inte förklarar ökningen.

- För kanske 20 år sen fick såväl patienter som läkare mycket ny information men det tror jag inte har någon stor inverkan i dagens läge.

Jussi Sane på THL säger att man försökt reda ut om ökningen av borreliosfallen delvis beror på bättre metoder i laboratorierna. Men det tycks inte kunna förklara ökningen.

- Säkerligen inverkar det om man testar mer aktivt. Men ökningen verkar nog vara reell.

Vintern hjälper inte

Den relativt kalla vintern har gett folk hopp om färre fästingar under den kommande sommaren. Men de hoppen skjuter Jarmo Oksi i sank.

- Den här vintern minskar inte på antalet. Fästingarna överlever också hårda vintrar och den här var inte tillräckligt hård.

Taigafästingen mer utbredd än vad man trott

Bedömningen att fästingarna har ökat i antal grundar sig långt på Åbo universitets forskning. Under 2015 skickade folk in fästingar från hela landet: Totalt 20 000.

Då upptäckte man bland annat att taigafästingen är mer utbredd än vad man hade trott.

Mest förekommer taigafästingen i kustområdena längs med Bottniska viken, i Birkaland, norra Karelen, Savolax och Kajanaland.

Det finns två fästingarter i Finland, taigafästingen och den vanliga fästingen. Bägge sprider borrelios och TBE.

För något år sen trodde man att endast taigafästingen bar på den sibiriska varianten av TBE men nyligen visade det sig att också den vanliga fästingen kan bära på den sibiriska varianten.

Den sibiriska varianten av TBE har ett snabbare sjukdomsförlopp och tycks också ha en större dödlighet.

Allmänhetens bild är att fästingarna ökat

Några officiella siffror på hur mycket fästingarna har ökat i Finland har universitetet inte, utan bedömningen grundar sig på att folk har berättat att fästingarna i ett visst område ökat.

- Folk kan ha följt med situationen i flera års tid och märkt en ökning. Vissa har också fört statistik på hur många fästingar de har hittat på sig själv och sina husdjur, säger Ritva Penttinen, amanuens på biologiska institutionen på Åbo universitet.

- Den upplevda ökningen stöds också av vår forskning, säger Penttinen.

Universitetet har till exempel följt med utvecklingen på Själö utanför Pargas. Där har mängden fästingar ökat flerdubbelt från 2002 till i dag.

Ökningen av antalet fall av borrelios och TBE i Finland stöder också antagandet.

- Det varmare klimatet gör att det är lättare för fästingarna att sprida sig allt längre norrut och föröka sig. Hjortdjurens antal har ökat och det inverkar också.

Ingen minskning av borrelios

Inte heller Penttinen tror att vintern kommer att minska på fästingarna, åtminstone inte drastiskt.

Penttinen tror att såväl borrelios- som TBE-fallen kommer att öka i framtiden.

Borrelios behandlas med antibiotika. Mot TBE kan man vaccinera sig och vaccinet fungerar mot såväl den europeiska som den sibiriska varianten.

Har fästingarna ökat överallt?

En som inte är så säker på att antalet fästingar har ökat överallt är professor Dag Nyman, ledare för borreliaforskningen på Åland.

- Fästingarna har brett ut sig i Finland. Under de senaste tio åren har den norra gränsen flyttats upp till Rovaniemi, säger Nyman.

På det sättet har alltså antalet fästingar ökat. Men om fästingarna har ökat i antal på sina "gamla" ställen, det är inte lika säkert.

- Där det så att säga alltid har funnits många fästingar och mycket borrelia ser vi ingen särskild ökning, säger Nyman.

Det kan svänga en hel del från år till år på vissa områden.

Om vi då tar Österbotten som exempel. Kan antalet fästingar vara det samma nu som för tjugo år sen?

- Per kvadratkilometer kan det ha varit lika mycket för tjugo år sen. Men mycket beror på hur naturen förändras. Senast jag var uppe i Österbotten fanns det väldigt mycket slyskog och där frodas fästingarna. Om det är utvecklingen kan man tänka sig att fästingmängden ökar ganska kraftigt, säger Nyman.

Än borreliosen då? Är det fråga om bättre diagnostik eller en reell ökning i antalet fall?

Man har diagnostiserat borrelios sen mitten av 1980-talet.

- I dag har vi en mycket bättre diagnostik. Dessutom är sjukdomen mer känd för såväl läkare som allmänheten. Därför diagnostiserar vi till en del fler fall än tidigare, säger Nyman.

Men visst kan det också finnas en reell ökning av fallen bakom siffrorna, det är svårt att bedöma.

- Men jag tror att man kan räkna med en ökning på 10-20 procent av de reella sjukdomsfallen under de senaste fem åren, säger Nyman.

- Vi har den känslan men det är inte bevisat, fortsätter Nyman.

8000 är i överkant

Jarmo Oksis uppskattning på att det kan finnas upp till fyra gånger fler fall av borrelios i Finland än vad som syns i THL:s siffror tycker Nyman är lite i överkant.

- Det är lite att ta i, tror jag. Mellan 4000 och 5000 skulle jag kanske gissa på. Mörkertalet är hur som helst stort.

Vad kan man då göra för att få bättre bukt med fästingarna?

Det finns förslag på att skjuta bort rådjur på ett visst område för att se om fästingarna minskar. Men det tycker Nyman är en dålig idé.

Enligt honom är sorkar och andra gnagare ett större problem. De sprider fästingar och de sjukdomar de bär.

- Röj upp där ni kan. Låt inte allt växa igen och bli till sork- och fästingodlingar. Rådjuren å sin sida minskar faktiskt på antalet borreliabärande fästingar, eftersom borrelian i fästingen ofta dör när den biter sig fast i ett rådjur, säger Nyman.

Sork.
Bildtext Sorken är en attraktiv värd fär fästingar.
Bild: YLE

Rekordår i fjol - Vasa sjukvårdsdistrikt på femte plats

År 2015 var ett rekordår vad gäller borrelios. 1916 fall. Det tidigare rekordet var från 2013. Då registrerades 1704 fall. Nu talar vi alltså om endast de fall som konstaterats via blodprov och som syns i THL:s siffror.

Ser man områdesvis är borreliosfallen överlägset flest på Åland och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På Åland konstaterades 573 fall av borrelios under 2015 och i Helsingfors och Nyland var siffran 582.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades 71 fall. Med det placerar man sig på en femte plats bland landets alla distrikt.

Det är en ökning med 10 fall jämfört med 2014 men man når inte upp till rekordet på 88 fall som bokfördes 2013.

En stabil nivå

Dag Nyman tror inte att vi kommer att se någon stor ökning av borreliafall i Finland de kommande åren. Man har troligen nått en "stabil" nivå.

- Det kan bli 1500 fall eller 2200. Där tror jag att det kommer att hållas.

Borreliegruppen på Åland har gjort en broschyr om fästingar och fästingburna sjukdomar. (PDF-dokument)