Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Svar: Utbudet ska passa alla över 35

Från 2016
Programcef Kaj Backman
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Sixten Petander frågar om musikutbudet på Radio Vega i relation till kanalens lyssnarprofil (Vasabladet 12.3). Programchef Kaj Backman svarar att kanalens målgrupp är den vuxna svenskspråkiga befolkningen i Finland och att Vegas och X3Ms musikprofiler skiljer sig tydligt från varandra.

Sixten Petander frågar om musikutbudet på Radio Vega i relation till kanalens lyssnarprofil (VBL 12.3). Kanalens målgrupp är den vuxna svenskspråkiga publiken i Finland, alltså personer över 35 år. Vi har nyligen berättat att Vega kommer att förnyas i höst, och då precis som nu kommer Vegas fokus att ligga på den vuxna lyssnaren som vill hålla sig ajour med vad som händer och som gärna fördjupar sig i olika ämnen från kultur till samhälle.

Radio Vegas uppdrag är brett och publiken kanalen ska betjäna är stor. Därför har Vega också ett väldigt brett musikutbud. Vi har hela program som spelar bara andlig musik, vi har program med bara visor, program med dansbandsmusik och program med folkmusik för att nämna några exempel. Att programmen sänds på klockslag som kanske inte alltid passar exakt den enskilda lyssnarens tider är en utmaning som själva radiokanalen inte kan åtgärda, d.v.s hur enskilda lyssnares dagar ser ut.

De lyssnare som är i arbetslivet finns vid radion på morgonen och eftermiddagen – tidpunkter som för många är de enda tillfällen de har möjlighet att ta del av radions utbud. En betydande del av befolkningen i förvärvslivet kan inte lyssna på radio på sin arbetsplats och medverkar således inte i program som t.ex. Firarsvängen. Det gör däremot många som lämnat arbetslivet bakom sig.

Radio Extrem har en musikprofil som skiljer sig tydligt från Vegas – det här är något vi kontrollerar dagligen.

Vi välkomnar all respons på vårt innehåll och tar den till oss. Responsen får gärna sändas till vår kundkontakt på adressen svenska@yle.fi.

Kaj Backman
Programchef Yle Radio Vega och Yle X3M, Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Vasabladet 12.3.2016.

Diskussion om artikeln