Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kampen om byskolorna i Korsholm fortsätter

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:02.
Kvevlax skola i Korsholm
Bildtext Kvevlax skola i Korsholm
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Planerna på Kvevlax lärcenter i Korsholm går vidare. De bybor som motsätter sig planerna funderar nu på hur man går vidare.

På onsdag kväll godkände bildningsnämnden i Korsholm ett preliminärt rumsprogram för Kvevlax lärcenter. Med det beslutet fortsätter planerandet i den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet.

Elever från närliggande skolor

Lärcentret ska ha rum för 300 elever. Även om inga officiella beslut ännu fattats är planen den att lärcentret ska kunna inhysa elever från skolorna i Petsmo, Hankmo, Kuni-Vassor och kanske Veikars.

- Man har utgått från att det här lärcentret kommer att ersätta de skolor som finns i närområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Luther (SFP).

- När det gäller Veikars har man ännu inte fattat beslut om det hör till Kvevlax-området eller till Helsingby-området.

Ekonomi och pedagogik

Bildandet av ett lärcenter har att göra med ekonomi och pedagogik.

- Det handlar om att ha utrymmen som är ändamålsenliga, vettiga gruppindelningar och en ekonomi som är i balans, säger Luther.

"Jag vet att folk är upprörda"

Protesterna har varit omfattande. Fullmäktige tog ställning till en namnlista mot skolindragningar i förra veckan.

- Jag vet att folk är upprörda och jag kan delvis förstå det. Men man måste komma ihåg att vi redan har samlande skolor i största delen av kommunen. Vi har det i Solf, i Smedsby och i norra Korsholm.

Kvevlaxområdet är det enda där man ännu inte gjort stora förändringar i skolnätet.

- Vi har redan kommit långt med förändringen mot olika lärcenter i kommunen, säger Luther.

Väntat svar av fullmäktige

Angående namnlistan som bestod av 1557 namn, svarade fullmäktige att planeringen av skolstrukturen går vidare. Namnlistans undertecknare krävde att planeringen läggs på is tills kommunen utrett sin personalstyrka.

Daniel Lindvall är med i styrelsen för Hem och Skola i Petsmo och var en av de som höll i trådarna för namninsamlingen. Han säger att fullmäktiges svar var väntat.

- Men vi smider planer på en fortsättning, säger Lindvall.

Lindvall tror inte att stängningen av byaskolor kommer att ge några märkbara inbesparingar.

- När man tar skolskjutsar och sånt i beaktande. Men vi har ju förstås inga exakta uträkningar på det.

Lindvall säger att man i Petsmo kommer att ha över 60 barn i skolåldern om fem år. Enligt kommunens uträkningar kommer eleverna i Petsmo att vara 55 till antalet år 2020.

- Dessutom har det kommit nya tomter här i Petsmo. Så det känns ju ganska dumt att stänga en skola i ett sånt läge, säger Lindvall.

Egna sparförslag

Men Lindvall tror att man till slut måste böja sig.

- Småningom måste vi väl acceptera att det blir ett nytt lärcenter i Kvevlax. Men helst vill vi ju ha kvar byaskolorna, inte minst för att landsbygden inte ska dö ut. Dessutom tror jag ju att mina barn mår bättre av att cykla till skolan än att ta bussen.

Enligt Lindvall ska det i flera byar ha lämnats in sparförslag på hur man kunde få ner driftskostnaderna i skolorna.

- Från Petsmo har vi erbjudit oss att bygga ut dagis på talko och att Hem och Skola skulle stå för en tilläggsisolering av mellantaket på skolan i Petsmo.

Ett annat förslag är att byborna skulle ta på sig en del av gårdskarlsarbetet.

För många skolor i en byggnad

Tomas Koskinen är rektor på Kuni-Vassor skola. Där ökar antalet elever.

- Skolan växer och det blir flera barn och samtidigt ska skolan kanske flytta. Det är en knepig ekvation, säger Koskinen.

Koskinen ifrågasätter storleken på det planerade lärcentret i Kvevlax. Det är för många skolor som ska samlas i en byggnad.

- Det känns som att skolan blir för stor. Så ska det också ordnas resor dit för många av eleverna. Allt för många små barn får för långa skolresor.

Räcker det med 300 platser?

Samtidigt oroar han sig för att lärcentret med 300 platser ändå inte kommer att räcka till i slutändan.

- Det är många skolor som ska placeras dit och man har inte beaktat inflyttningen. Det betyder att man ganska snabbt kan stå inför en utbyggnad av lärcentret, säger Koskinen.

Med siktet på 2018

Målåret för Kvevlax lärocenter är 2018. Om det betyder att allt ska vara klart då eller att byggandet inleds, det vill Michael Luther inte spekulera om.

- Det beror på hur planeringen går framåt och om det kommer att göras i etapper eller som en helhet.