Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle Sápmis utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen

Från 2016

Rundradions lagstadgade samiskspråkiga public service i Finland tryggar ett medium på det egna språket för urfolket samerna

Den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Yles uppdrag hörde Yles samiskspråkiga redaktion den 22 mars.

I sitt utlåtande understryker Yle Sápmi det värde samiskspråkig public service har på det finländska samhället. Public service upprätthåller och utvecklar de tre samiska språk som talas i Finland och stöder vitaliseringen av den samiska kulturen. Den tillför också ett minoritetsperspektiv och information om urfolket samerna till samhällsdebatten.

Yle Sápmi anser att det är det viktigt att den samiska befolkningen i Finland betjänas uttryckligen med innehåll producerade i Finland, och inte bara genom att sända samiskspråkiga innehåll som producerats i de övriga nordiska länderna.

Enligt Yle Sápmi är medietjänster på samiska inte kommersiellt lönsamma i Finland och håller det därför som motiverat att de också i fortsättningen ombesörjs via Rundradion.

Utlåtandet har undertecknats av Kaisa Alkio som är tillförordnad chef och ansvarig redaktör för de samiskspråkiga innehållen.