Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nya rekommendationer för graviditet efter zikavirus

Från 2016
Uppdaterad 25.03.2016 22:32.
kvinna med barn som har mikrocefali i Brasilien
Bild: EPA/Percio Campos

USA:s nationella folkhälsomyndighet Centers for Disease Control and Prevention har kommit med nya rekommendationern gällande zikavirus och graviditet.

Hälsomyndigheterna rekommenderar att kvinnor som planerar graviditet och som diagnosticerats med zikavirus ska vänta i minst åtta veckor innan de försöker bli gravida.

För män rekommenderas minst sex månaders karenstid mellan zikainfektion och barnalstring. Viruset har konstaterats överleva flera månader i sädesvätska.

För både män och kvinnor som misstänks ha drabbats av zikainfektion rekommenderas att graviditet uppskjuts med minst åtta veckor för säkerhets skull.

gravid kvinna undersöks
Bild: Esteban Biba /EPA

Enligt hälsomyndigheterna baserar sig rekommendationerna på uppgifter om virusets förekomst och livslängd i olika kroppsvätskor.

Zikaviruset bakom mikrocefali - eller så inte

Zikaviruset har kopplats till mikrocefali, och enligt CDC är misstankarna starka.

Vid mikrocefali föds barnet med onormalt litet och missbildat huvud. Hjärnan kan vara underutvecklad med syn- och hörselskador och mental funktionsnedsättning.

Särskilt farligt för hjärnans utveckling har det ansetts att modern får virussmittan under den första tredjedelen av graviditeten.

Det har inte bevisats att de 900 bekräftade och över 4 300 misstänkta fallen med mikrocefali i Brasilien skulle bero på zikaviruset, men det finns starka misstankar om saken.

Invånare får dricksvatten i Brasilien
Bildtext Vatten som delas ut besputas med insektgifter.
Bild: Sebastiao Moreira/ EPA

Många läkare i Sydamerika hävdar däremot att utvecklingsstörningen beror på de insektgifter som sprutas i dricksvattnet i många områden i Brasilien.

Insektgifterna ska hämma insektlarvernas utveckling och förorsaka missbildningar hos dem så att de inte blir flygga och dör.

De som kritiserar zikateorin frågar sig varför det just är mödrar från de lägsta socioekomiska grupperna i särskilt de nordöstra delarna av Brasilien som drabbats värst av mikrocefali.

I Colombia har det inte rapporterats om barn med mikrocefali, trots att tusentals gravida konstaterats ha smittats av zikaviruset.