Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Arbetslösheten finländarnas största bekymmer

Från 2016
Uppdaterad 26.03.2016 17:40.
Diagram över frågor som oroar finländarna enligt Taloustutkimus enkät.
Bildtext Diagram över frågor som oroar finländarna enligt Taloustutkimus enkät.
Bild: Yle / Nyhetsgrafiken

Finländarna är mest bekymrade över den stora arbetslösheten just nu. I en enkät som Taloustutkimus har gjort för Yles finska nyheter anser var tredje (35 procent) att arbetslösheten är samhällets största problem.

Så har det också varit tidigare. I en motsvarande enkät år 2010 var 30 procent av den här åsikten. Sysselsättningen är med andra ord mycket viktig för finländarna.

En helt ny fråga har ändå dykt upp bland finländarnas bekymmer, nämligen flyktingkrisen. Den kommer på andra plats bland de frågor som oroar oss mest i samhället, visar enkäten. Ökningen är kraftig jämfört med år 2010 då bara 3 procent ansåg att flyktingarna är ett problem.

Det finns också en skillnad mellan män och kvinnor, och mellan olika generationer i hur man upplever problem. Kvinnor uttrycker större oro än män, både för arbetslösheten och flyktingsituationen, och bland de yngre under 25 år är oron för invandringen klart större än bland äldre personer.

Kvinnorna verkar också vara mer oroade för den ökade ojämlikheten i samhället, som kom på tredje plats bland de största problemen just nu. Män oroar sig däremot mer än kvinnor för att statens skuldsättning ökar.

Beslut borde verkställas

Det finska folket hoppas också på större beslutsamhet och ett starkare ledarskap av politikerna. Beslut ska fattas men de ska också drivas igenom, är hälsningen till beslutsfattarna.

I enkäten frågas också hur olika problem kunde lösas. De flesta tycker att arbetslösheten bland ungdomar måste åtgärdas. Samtidigt skulle många andra problem också försvinna.

Trots att flyktingfrågan uppfattas som det näst största problemet just nu, ses ändå inte en begränsning av invandringen som den bästa lösningen. Den kommer först på fjärde plats.

Drygt tusen finländare intervjuades för utredningen. Deltagarna gavs följande uppgift: Tänk på Finlands situation för närvarande. Vilka är enligt din åsikt det finländska samhällets största problem? Nämn 1-3 saker som du först av allt kommer att tänka på.