Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Litiumjakten går vidare i Karleby

Från 2016
Borrkärnor som analyseras på Keliber i Kaustby.
Bildtext Borrkärnor som analyseras på Keliber i Kaustby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Keliber OY i Karleby får inte i testsyfte spränga en tunnel för att utvinna litiummalm i Syväjärvi nära Ullava. Regionförvaltningsverket gav företaget avslag. Men avslaget innebär sannolikt bara en fördröjning av planerna.

Företaget Keliber vill i pilotskala utvinna litiummalm för att göra anriknings- och processtester. Tunneln är tänkt att bli 50-80 meter lång och ha en öppning på fyra gånger fyra meter.

Oklart vilka paragrafer som gäller

Regionförvaltningsverket anser att den verksamhet som Keliber planerar inte är en sådan försöksverksamhet som enligt miljöskyddslagens 119 § kan godkännas på basen av ett skriftligt meddelande från bolagets sida.

- Det här betyder inte nåt annat för våra planer än att vi blir 3-4 veckor försenade, säger Kelibers vd, Olle Sirén.

- Vi har bollats fram och tillbaka av myndigheterna som inte vet vilka paragrafer som gäller, nu blir det gruvlagen och säkerhets- och kemikalieverket Tukes som avgör frågan.

Olle Sirén vid Länttä provbrytningsområde i Ullava
Bildtext Olle Sirén.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Stora litiumförekomster i Karleby

Keliber OY har i första hand fyra områden som är intressanta i Karleby och på gränsen till Kaustby. De är Syväjärvi, Rapasaari, Länttä och Outovesi.

Det mest lovande området är Syväjärvi som nu är aktuellt för provgrävningar i sommar. De slutliga lönsamhetsberäkningarna beräknas vara klara om ett år.

Enligt företagets planer skall om allt går väl en fullskalig produktion av litium inledas mot slutet av år 2018 i Karleby.

Litiumförekomsterna räcker enligt vd Olle Sirén antingen drygt 11 eller 16 år beroende på vilken utvinningstakt man går in för.

Litium malmen skall enligt planerna förädlas till litiumkarbonat i Kaustby och sedan skeppas i container till ackumulatortillverkare i antingen Europa eller i Asien.

Keliber har 53 aktieägare

De tre största ägarna i Keliber är det norska gruvbolaget Nordic Mining, finska staten och försäkringsbolaget Ilmarinen.

Det krävs stora insatser innan gruvdriften kan komma igång. Enligt uppskattning tiotals miljoner euro.

- Jag räknar med att det behövs 150 miljoner euro, den summan kan till exempel fås via en börsnotering eller via en industriell partner, säger Olle Sirén.

Diskussion om artikeln