Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inte lätt att hitta rätt i kosmetikadjungeln

Från 2016
Uppdaterad 30.03.2016 09:34.
Många använder kosmetika varje dag och ungefär 70 procent av kvinnorna färgar håret regelbundet.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Totalt finns det över 100 000 olika kemikalier i bruk och över 700 av dem är sådana som vi smörjer in i vår hud och vårt hår. Samtidigt som naturliga och ekologiska produkter vinner mark så är konstnaglar och fransförlängningar som limmas fast med akrylatlim högsta mode.

Men är det riskfritt att använda kosmetika och är eko bättre än kemikalier? Yle har talat med överinspektör Jarkko Loikkanen på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, som är den myndighet som övervakar den kosmetika som säljs på den finska marknaden. Vi har också diskuterat trender inom skönhetsvård med Cecilia Ekman som utbildar kosmetologer på Optima i Jakobstad.

Tukes och tullen övervakar kosmetika

Samtidigt som kemikaliernas inverkan på vår hälsa lyfts upp till diskussion så är det ändå många av oss som år efter år färgar vårt hår, lackar våra naglarna, och smörjer in oss med krämer och makeup utan att ens läsa innehållsförteckningen.

I Finland är det Tukes som granskar de kosmetiska produkter som finns på marknaden och tullen övervakar de produkter som importeras. Alla kosmetiska produkter som finns på marknaden måste uppfylla de krav lagen ställer och det måste finnas en ansvarig tillverkare eller ansvarsperson säger överinspektör Jarkko Loikkanen på Tukes.

- Det är den ansvariga som måste se till att produkten uppfyller de krav som finns i lagen om kosmetika. Men som konsument är det också viktigt att man följer de ansvisningar som finns angående hur man ska använda produkten. Vi kan naturligtvis inte undersöka varje enskild burk.säger Loikkanen.

Kosmetika
Bildtext Hudvårdsprodukter.
Bild: YLE/Sara Bergström

Förekommer det ofta att en produkt på marknaden inte uppfyller kraven?

- Det förekommer. Ofta kan det handla om att det inte finns en korrekt innehållsförteckning över vad produkten består av. Från tullens sida kommer det ibland rapporter om att produkter innehåller en för hög halt av vissa ämnen eller ämnen som är förbjudna i Finland. Det händer också att den mikrobiologiska kvaliteten är dålig, säger Loikkanen.

Loikkanen säger att det inte finns någon särskild lag för ekologiska produkter. All kosmetika lyder under de lagar som är gemensamma för hela EU-området.

- Det finns olika ekomärken så som exempelvis Svanen, som visar att produkten är miljöanpassad. För att en produkt ska bli märkt med Svanen måste den uppfylla vissa kriterier som fastställts. EU har också märkningen EU Ecolabel som visar att prodktens hela livscykel är miljöanpassad men som eko kan man också räkna produkter som är gjorda på naturligt sätt av naturliga råvaror, säger Loikkanen.

De här märkningarna får en produkt inte automatiskt, de är frivilliga och grundar sig inte på lagstiftning om kosmetika.

-Märkningarna är en bra riktlinje om man vill köpa en miljövänlig produkt. Det lönar sig ändå att komma ihåg att en produkt som inte är märkt med Svanen eller Ecolabel kan vara lika bra miljömässigt sett, trots att tillverkaren inte ansökt om märkning som innebär en extra kostnad för tillverkaren, säger Loikkanen.

- Vår uppgift är att se till att alla produkter uppfyller de kriterier som lagen ställer, vi undersöker inte om en produkt är ekologisk eller inte.

Loikkanen säger att det är tryggt att använda kosmetika. Inom hela EU-området finns en gemensam lagstiftning och målet med den är en hög säkerhet för dem som använder produkterna. Alla kosmetiska produkter måste genomgå säkerhetstester som visar att den är säker för människor och även en utredning över vilka ämnen som ingår i produkten och i vilken mängd.

Kvinna som sätter på roush
Bild: YLE

Många ämnen är förbjudna

Det finns över 1000 ämnen som är helt förbjudna att använda i kosmetika och många ämnen vars halter är begränsade. Vissa ämnen får bara användas i produkter som sköljs bort från huden eller håret. Vissa färgämnen, konserveringmedel och uv-skydd är strikt begränsade.

- Men även om en produkt är godkänd så är det inte alldeles riskfritt att använda när den. Alla människor är olika och vissa är mera känsliga än andra, säger Loikkanen.

Den vanligaste reaktionen är irritation eller att man utvecklar en överkänslighet mot ett visst ämne. Om man även i fortsättningen utsätts för samma ämne kan man utveckla allergi. Därför är det viktigt att läsa på förpackningen.

- Men man kan reagera lika starkt på naturliga och ekologiska råvaror som på syntetiska ämnen, säger Loikkanen.

Ögonfransar
Bild: Glowimages.

Akrylater kan ge allergiska besvär

Tuula Papula som arbetat med konstnaglar och ögonfransförlängningar anser att det var hennes jobb som kostade henne hälsan. Jarkko Loikkanen säger att det finns orsak att vara försiktigt och att personal som arbetar med de här produkterna rapporterat om allergiska besvär.

- När man gör konstnaglar och fransförlängningar så är det till en viss del kosmetiska produkter. Men det lim som används är inte en kosmetisk produkt. Problemet med konstnaglar är att man använder akrylatföreningar och i akrylat ingår också i det limmet man limmar fast ögonfransar med.

När man tillverkar kostnaglar och förlänger fransar har limmet inte ännu härdat och de produkterna kan framkalla överkänslighet. Om man använder metakrylat till gelenaglar och ämnet hamnar bredvid naglarna på huden kan det framkalla irritation som leder till otrevliga allergiska reaktioner. Likadant är det med limmet för naglar och fransar.

Det finns fall där kunder fått lim i ögat vid fransförlängningar och det har gjort att hornhinnan skadats. Även de som arbetar med fransförlängningar och konstnaglar är utsatta för en risk. Loikkanen säger att det rapporterats om att personal utvecklat astma eller allergisk snuva. Om man själv lackar naglar med gelelack ska man vara försiktig och använda produkten rätt.

Bild: Glowimages

Parabener har oförtjänt dåligt rykte

Hur är det med sådana ämnen som anses vara hormonstörande. Behöver vi vara rädda för dessa ämnen?

- Vissa ämnen anses vara hormonstörande och just nu utreder man på EU-nivå vilka kriterier som finns för att ett ämne ska anses vara hormonstörande, säger Loikkanen.

Inom kosmetika är parabener en sådan kemikalie som används som konserveringsämne och fått rykte om sig att höja östrogennivån.

- Det är möjligt att de gör det i någon mån. Vid undersökningar kunde man inte vara säker på att parabener med längre kolkedjor var helt ofarliga. Därför får de inte användas i kosmetika som konserveringsmedel. Parabener med korta kolkedjor som etyl- och metylparabener kunde man konstatera vara ofarliga och de är tillåtna men halten är reglerad, säger Loikkanen.

Parabener byttes ut mot värre ämnen

Parabener är bra konserveringsmedel som inte utgör någon stor riskt för överkänslighet och Loikkanen anser att de fått ett oförtjänt dåligt rykte. Istället har de ersatts med andra kemikalier som är sämre för vår hälsa.

- Kosmetikaindustrin red vidare på vågen och marknadsför sina produkter som fria från parabener. Konsumenterna fick bilden av att parabener är väldigt farliga. Metylparabener används till exempel som tillsatsämne i mat och de finns helt naturligt i blåbär som anses vara hälsosamma bär.

Ny lagstiftning på kommande

Istället används till exempel methylisothiazolinone och formalehydfrigörare som konserveringsmedel och enligt Loikkanen framkallar de allra mest känslighet.

- Man har ersatt parabenerna med methylisothiazolinone som visat sig framkalla känslighet och allergi på ett epidemiliknande sätt.

De utreds som bäst och en ny lagstiftning är på kommande från EU-kommissionen. Methylisothiazolinine kommer helt att förbjudas i produkter som ska lämnas på huden och inte sköljs bort genast.

- De här är verkligen problematiska, men nu kommer användningen att begränsas, säger Loikkanen.

Cecilia Ekman i bland de hudvårdsprodukter som används på Optima.
Bildtext Cecilia Ekman i Optimas lager där det finns både ekologisk och kemisk kosmetik.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Ekotrenden syns hos komsmetologerna

Cecilia Ekman arbetar som lärare på Optima i Jakobstad. Hon utbildar blivande kosmetologer och kosmetikrådgivare och skolan har sin egen skönhetssalong där de studerande tar emot kunder. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att kunder vill ha ekologiska och naturliga produkter.

- Männsikor har blivit mer medvetna och de vill ha naturliga ingredienser och råvaror. De funderar allt oftare på vad produkterna de köper egentligen innehåller, säger Cecilia Ekman.

Marknadsföringen vilseleder

Egenligen tog eko-boomen fart redan för fem år sedan. Många produkter marknadsförs som ekologiska och de är populära. Men det är inte heller helt ovanligt att vi förleds att tro att en produkt är ekologisk.

- Det finns produkter som är helt ekologiska men också produkter som inte alls är det men marknadsförs så att vi tror att de är ekologiska. Tillverkaren kan till exempel förse produkten med ett grönt blad och döper den till något med natur i produktnamnet. Utseendet får oss att tro att den är ekologisk, säger Cecilia.

Därför anser Cecilia Ekman att produktcertifieringar som Svanen eller Ecolabel fyller sin funktion. Men då gäller det för konsumenten att känna till de här märkningarna och vad de innebär.

-Det stora välkända certifikaten kan man lita på. Man kan vara rätt säker på att man får en miljöanpassad produkt.

hud kräm
Bildtext Vad ska vi mata vår hud med?
Bild: YLE/Catariina Salo

Hur är det då med allergiker, vill de gärna ha ekologiska produkter?

Det är lite knepigt säger Cecilia Ekman. Ekologiskt betyder automatiskt inte att man inte kan få allergiska reaktioner.

- Du kan vara allergisk för vad som helst. Och om du köper en ny produkt så är det svårt att veta vilken ingrediens du reagerar på. Det är inte så att man skulle tåla ekoprodukter bättre, det är nästan tvärt om. Ju mera naturliga råämnena är, desto starkare är reaktionen.

Ändå lockar ekologiska produkter och det kan Cecilia Ekman gott förstå.

-Det känns spontant som om en naturlig produkt är lite hälsosammare än en produkt som är syntetiskt framställt.

Cecilia Ekman på Ortimas spaavdelning.
Bildtext I dag vill kunderna gärna ha en avslappnande helhetsupplevelse.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Allt med måtta

Framför mig har jag en lista med 700 olika kemikalier som används i kosmetika. Själv har jag till exempel köpt en produkt som innehöll urea, alltså konstgjort urin. Urea används främst för avisning av landningsbanor på flygplatser och flygplansvingar. Ska man använda sådant i sitt ansikte?

- När det gäller till exempel konserveringsmedel som parabener så har de flitigt diskuterats. Men de kan behövas i en produkt. Hellre har jag än fräsch produkt med lite konserveringsämnen än en produkt som är full med mögel och bakterier efter en vecka. Likadant är det med urea, men måtta med allt, säger Cecilia Ekman.

Cecilia Ekman anser att vi har en bra lagstiftning och kontroll av de produkter som finns på marknaden.

- Ingen vill att sådana produkter som kan vara skadliga ska säljas på marknaden. Men vill man undvika konserveringsmedel så ska man välja tuber och pumpflaskor. I burkar där man rör innehåller med fingrarna finns det oftast mest konserveringsmedel, säger Cecilia Ekman.

Diskussion om artikeln