Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Basinkomsten tar ett steg framåt i dag

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
20-eurossedel
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Statsminister Juha Sipiläs (C) regering har som ett av sina mål att genomföra ett försök med basinkomst och processen tar i dag ett steg framåt när en forskargrupp som utrett frågan presenterar en mellanrapport med olika tänkbara modeller för hur man kunde bygga upp ett system kring det här.

Basinkomst, vad är det för något? Gratis pengar till alla medborgare utan några krav på motprestationer? Nåja, det är kanske grundtanken, men riktigt så enkelt är det inte.

Idén om en basinkomst eller medborgarlön är inte ny utan har prövats i olika former under olika perioder och i olika länder. I grunden handlar det om att alla vuxna får en viss summa pengar oavsett vad de gör. Summan är den samma för alla och påverkas inte av till exempel anställning eller arbetslöshet. Basinkomsten ska alltså räcka till för att leva - du ska få tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen.

Riktigt ännu börjar inte finska staten dela ut samma summa pengar till alla finländare, men ett experiment med basinkomst för en del av Finlands befolkning inleds enligt planerna i början av 2017.

I dag överräcker en forskargrupp som under ledning av Folkpensionsanstalten granskat hur ett försök med basinkomst kunde genomföras resultatet av sin förstudie till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf). Regeringen väljer sedan ut en modell av de förslag som forskarna kommer med och därefter vidareutvecklas den modellen.

Många frågor

Basinkomstförsöket finns i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram. De egentliga försöken inleds 2017-2018 och utvärderas sedan under 2019. Med hjälp av försöket bedöms effekterna av basinkomsten i olika befolkningsgrupper och det görs en helhetsbedömning av kostnaderna.

Just nu vet vi inte hur de som ska vara med i försöket väljs ut eller hur stor summa de får. Det har varit tal om cirka 800 euro. En svårare fråga är hur väl ett basinkomstsexperiment överensstämmer med grundlagen, som säger att alla ska behandlas lika. Ännu vet vi inte om en eventuell basinkomst i Finland skulle ersätta alla bidrag som finns i dagsläget, utan det finns en mängd olika förslag till hur basinkomsten kunde se ut.

Förstudien har gjorts som ett samarbete mellan forskningsavdelningen vid FPA, Helsingfors, Tammerfors, Östra Finlands och Åbo universitet, Sitra, tankesmedjan Tänk samt Statens ekonomiska forskningscentral. I projektet deltar dessutom Företagarna i Finland och sakkunniga inom den kommunala sektorn, skatterätten och grundlagen. Forskningen leds av FPA:s forskningschef, professor Olli Kangas.

Liknande basinkomstsexperiment har utförts i olika länder men det försök som Finland planerar är det mest omfattande och har fått rikligt med internationell uppmärksamhet. I vintras kablade många utländska medier ut att Finland inför medborgarlön för alla, men den uppgiften dementerades snabbt av FPA.

Inga mer flitfällor

Målet med att eventuellt införa en basinkomst är att socialskyddet bättre ska motsvara förändringarna i arbetslivet, att socialskyddet ska uppmuntra till jobb och att byråkratin ska minska. En konkret följd av en basinkomst är att de så kallade flitfällorna försvinner. En person som i dagsläget lever på bidrag blir av med sina bidrag när hen tar emot jobb och kan i värsta fall få det sämre ekonomiskt.

Två stora frågor i det här skedet är hur stor basinkomsten borde vara och om den ska vara det enda bidraget en person får eller om vi också ska ha kvar till exempel bostadsbidrag. En förutsättning för att basinkomstmodellen ska fungera är att personer med höga inkomster betalar tillbaka en stor del av sin basinkomst i form av hög skatt på den lön de får.

I en enkät som FPA utförde hösten 2015 var nästan 70 procent av finländarna positiva till en basinkomst men det här kan komma att förändras när folk ser vad en sådan skulle kosta samhället och hur hög skatteprocent höginkomsttagarna skulle få. Enkäten visade också att en majoritet av finländarna tycker att kring 1000 euro vore ett bra belopp per månad om basinkomsten blir verklighet.

Hur som helst tar det flera år innan vi alla kan vänta oss en garanterad summa pengar på kontot varje månad. Det planerade experimentet utvärderas först under 2019 och ingen kan ännu säga något om tidtabellen efter det. Klart är att frågan är svår och komplicerad och att här finns många kniviga juridiska och politiska frågor att ta ställning till.

Grundidén med medborgarlön

  • Ovillkorlig inkomst för alla - oavsett om personen studerar, har ett företag, är anställd eller är arbetslös.
  • Betalas oavsett individens övriga inkomster.
  • Betalas utan krav på arbetsprestation eller beredskap att ta emot arbete.
  • Ska motivera människor att verkligen söka efter just det jobb som passar dem bäst, och att vidareutbilda sig vid behov.
  • En enkel stödmodell som avlägsnar onödig byråkrati i en välfärdsstat. Byråkratin minskas och administrationskostnaderna sjunker.
  • Basinkomsten täcker grundbehoven; mat, kläder och tak över huvudet.
  • Den optimala nivån på basinkomsten är oklar. Nivån kan inte vara för låg, och ett system med basinkomst får inte heller medför stora nedskärningar i den offentliga sektorn.
  • Inkomsterna beskattas lågt.
  • Vid högre inkomst skärps beskattningen, och en allt större del av inkomsten går till skatt. Skatteskalorna är progressiva så att de personer som klarar sig bra utan basinkomst betalar tillbaka den (i form av skatt)

Diskussion om artikeln