Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo lovar inte Svartå guld och gröna skogar

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 10:37.
Svartå kraftverk.
Bildtext Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Så låter det när Lojo förklarar att det inte är säkert att allt blir bättre i Svartå om orten skulle höra till Lojo.
Bild: Yle/Tove Virta

En fusion med Svartå skulle innebära många möjligheter för Lojo, säger stadsdirektör Mika Sivula. Det skulle då vara möjligt att planera hela området kring Lojo sjö. Han lovar i alla fall ingenting när det gäller servicen i Svartå.

Lojos stadsdirektör Mika Sivula anser att Svartå och Lojo har mycket gemensamt som gör att Svartå skulle vara en naturlig del av Lojo. Det handlar om geografi, arbetsresor, Lojo sjö, industrihistoria och kultur.

Vy över Lojo och Lojosjön.
Bildtext Lojo sjö.
Bild: yle/Petra Thilman

- Om Svartå var en del av Lojo så skulle vi kunna planera runt hela Lojo sjö. En sammanslagning skulle naturligtvis innebära många möjligheter för Lojo.

Inget rakt svar

En grupp Svartåbor träffade Lojos stadsdirektör Mika Sivula, stadsstyrelsens ordförande Irene Äyräväinen (Saml) och förvaltningsdirektör Hanna-Maria Grandell i förra veckan.

Svartåborna Kimmo Koivunen, Katariina Tuominen och Sampo Pylkkö representerade de Svartåbor som vill att hemorten är en del av Lojo.

Mika Sivula vill ändå inte säga rakt ut att han vill ha Svartå som en del av Lojo. Han poängterar flera gånger att det inte är Lojo som aktivt arbetar för en fusion, utan att det är en grupp aktiva medborgare i Svartå som tagit initiativet.

Inga löften

Kan Lojo lova något åt Svartåborna i det här skedet? Mika Sivula säger att Lojo enbart kan lova det som lovats vid tidigare sammanslagningar.

- Den som vill bli en del av Lojo får sitt servicenät granskat. Målet är att producera så bra service som möjligt till alla Lojobor.

Sivula kan inte i det här skedet säga vad det skulle innebära för Svartåbornas del.

- Vi är i det skedet där Svartåborna funderar på vad Lojo skulle kunna ge dem som de anser att Raseborg inte kan producera.

Kommundirektör i Pielavesi.
Bildtext Lojos stadsdirektör Mika Sivula.
Bild: Yle

Sivula lovar alltså Svartåborna ingenting. Han påminner att Lojo har gått genom en svår tid där man granskat skolor, hälsostationer och annan service.

- Det finns ingen möjlighet att nu eller i framtiden lova att servicen är bättre i Svartå om orten är en del av Lojo.

Allt under samma tak i Svartå

En grupp Svartåbor skriver i ett brev efter mötet med Lojo att Svartå kunde vara en lämplig plats för ett kommunservicecentrum. Där skulle det finnas skola, eftermiddagsvård, bibliotek och idrotts- och ungdomsaktiviteter.

Mika Sivula förklarar att Lojo har enheter som fungerar enligt tanken att kommunens service är samlad i en och samma byggnad. Han nämner Tallbacka och Ojaniittuskolan som exempel.

- Det skulle kunna finnas något liknande i Svartå, men sådan verksamhet måste i så fall kartläggas innan beslut fattas. I det här skedet kan jag inte lova något.

Intressant med språkbad

I dag finns två skolor i Svartå, en finsk och en svensk skola. I en konsultrapport som Raseborgs stad beställt föreslås att båda skolorna dras in.

En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Bildtext Den svenska skolan i Svartå.
Bild: Yle/ Pia Santonen

På mötet kastade Svartåborna fram en tanke om att ha en språkbadsskola i Svartå. Mika Sivula blir riktigt livlig i rösten när den saken kommer på tal.

- Tanken är att ha en skola med gemensam svensk- och finskspråkig undervisning. Vi kom fram till att det är en sak att fundera på i framtiden om en sammanslagning blir aktuell.

Lojo gör ingenting

Lojo gör i alla fall ingenting åt en eventuell fusion eller ett samarbete nu, säger Sivula. Det är Svartåborna som har bollen.

- Vi har gjort klart från början att vi inte är den aktiva parten. Lojo är inte ute efter att erövra nya områden men vi är beredda att diskutera med alla som är intresserade av sammanslagning eller samarbete.

Svartåborna fortsätter att jobba

Svartåborna tänker sig nu att man tillsammans gör ett skriftligt förslag om byns utveckling vad gäller skolor och planläggning.

Förslaget kunde vara att Lojo under en övergångsperiod på till exempel tio år garanterar att den nuvarande nivån med skolor på båda språken och att dagvården bibehålls i Svartå.

Mika Sivula konstaterar att Svartåborna tror på att deras hemort kan växa och utvecklas.

Centrum av Svartå.
Bildtext Svartåborna är säkra på att flera flyttar till orten om det finns tomter att bygga på.
Bild: Yle/Veronica Montén

Tanken är att sälja tomter så att inflyttningen ökar. Om tio år skulle det göras en analys om hur utvecklingen skett och först sedan fattas beslut om vilken service som lönar sig att ha i Svartå.

Sivula säger att Lojo inte kan garantera något eftersom politikerna byts ut med fyra års mellanrum.

- Men det är en intressant tanke. Jag förstod det som så att Svartåborna vill ta ansvar för den egna utvecklingen och de vill att närservicen bibehålls.

Kan du lova Svartåborna en ljus framtid om orten blir en del av Lojo?

- Jag önskar Lojo en ljus framtid. Det ekonomiska läget är svårt i hela landet, så även i Lojo. Men vi finns i Nyland som växer och jag ser ljust på framtiden, så på det sättet är framtiden bra för alla områden som hör till Lojo.

Radio Vega Västnyland

5:21

Diskussion om artikeln