Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortum vill lägga ut sin personal – över 300 anställda berörs

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Fortums kolkraftverk i Ingå.
Bildtext Fortums kraftverk i Ingå är en av de enheter som berörs av omorganiseringen.
Bild: Yle/Malin Lindholm

Fortum utreder möjligheten att lägga ut sin personal. Cirka 320 anställda på enheterna i Finno i Esbo, Träskända, Ingå, Nådendal och Björneborg berörs.

Dessutom ska underhållet av fjärrvärmenätverket i Esbo, Träskända och Joensuu också läggas ut.

- Värme- och elmarknaden har förändrats kraftigt under den senaste tiden och vi måste se över vår konkurrenskraft och flexibilitet, säger divisionsdirektör Markus Rauramo vid Fortum Citysolutions som producerar bolagets fjärrvärme och el.

Divisionsdirektör Markus Rauramo vid Fortum Citysolutions.
Bildtext Divisionsdirektör Markus Rauramo ser många fördelar med att Fortum skulle lägga ut sin personal.
Bild: Fortum

Fortum har goda erfarenheter av liknande arrangemang då man lagt ut personal vid bland annat vattenkraftverk.

- Inga beslut har gjorts men flera företag har varit intresserade av att ta över driften och underhållet och vi utreder nu fördelar och nackdelar med ett sådant arrangemang, säger Rauramo.

Fortum lade ut och flyttade sin personal vid vattenkraftverken i Uleåborg och Imatra 2013. Då gjorde man upp ett treårigt kontrakt med Maintpartner som tog över driften och underhållet.

Fortums personal gick då över som gamla arbetstagare i den nya arbetsgivarens regi.

Maintpartner grundades 2006 och var tidigare en del av Fortum Services som skötte drift och underhåll vid Fortums enheter. I dag ägs Maintpartner av det finländska riskkapitalbolaget Capman.

En liknande lösning som den Fortum har med Maintpartner kan nu bli aktuell för de fem kraftverk som nämns men Rauramo vill inte säga vilka företag som visat intresse för att ta över driften och underhållet i det här skedet.

Säkerheten är A och O

Värme- och elproduktionen hör till samhällets grundpelare och det är viktigt att den här sortens infrastruktur tryggas på bästa möjliga sätt.

- Vi tummar inte på säkerheten och ser inga risker med ett sådant här arrangemang där verksamheten sköts av andra än Fortums egen personal, säger Rauramo. Leveranstryggheten och säkerheten för våra kunder och vår personal är viktig.

I nuläget berörs inte personalen vid kärnkraftverket i Lovisa av omorganiseringarna.

Personalen orolig

Bolagets ledning har öppet informerat och berättat om planerna men trots det är personalen oroad inför framtiden.

- Fortums strategi har på senare tid varit att göra sig av med sin egen personal och det känns olyckligt att ens arbetsgivare bara ser en som en kostnad och inte som en tillgång, säger en person som vill vara anonym.

Rauramo manar till lugn och ser många fördelar med ett arrangemang där Fortum lägger ut sin personal.

- Personalen får nya möjligheter att utveckla sitt kunnande samt får nya chanser att hitta utmanande och givande arbetsuppgifter, säger Rauramo. Jag vill betona att inga beslut ännu är gjorda men jag tror att Fortum, de intresserade företagen och personalen alla kan vinna på en sådan här lösning.

Innan sommaren ska utredningen vara klar och efter det ska ett beslut göras i snabb takt.

Diskussion om artikeln