Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många mobbas på arbetsplatsen - vanligare inom vård och utbildning

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild på en sjukhusanställd vid arbete.
Bild: Yle/Mika Kanerva

Upp till 6 procent av finländarna mobbas på sina arbetsplatser. Det är ett ganska stort antal, säger ledande konsult Marjut Joki vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt Joki är arbetsplatsmobbning lite vanligare inom utbildnings- och vårdsektorn. Kulturen på arbetsplatsen är en orsak till det, alltså vilken typ av beteende man accepterar och tillåter och hur man tar itu med saker, säger Joki.

- Förstås spelar också bakgrundsfaktorer en roll. Det är den typen av verksamhet som har utsatts för stora förändringar. Det finns brådska och stress och då kan tröskeln för mobbning bli lägre, konstaterar Joki.

Bild: Yle

Att baktala och ifrågasätta vanliga sätt att mobba

Men på vilket sätt mobbas finländarna på sin arbetsplats? Enligt Joki varierar det stort, beroende på vilken organisation det är frågan om.

- Det är ofta frågan om att baktala och att ifrågasätta kollegans sätt att arbeta. Kritik som känns obefogad. Och exempelvis inom vårdbranschen så kan man uppleva att arbetsbördan blir för stor, att man får för många krävande arbetsuppgifter på sig, konstaterar Joki.

Utfryst efter att ha kritiserat vårdkulturen

En av de som upplevt mobbning på arbetsplatsen är Isabelle Orenius Emanuelsson. Hon jobbade tidigare på Kårkulla i Pargas och säger att hon blev utfryst av både kollegor och chef efter att ha kritiserat vårdkulturen på den enhet hon jobbade.

Isabelle Orenius Emanuelsson efterlyser nu en bättre granskning av övervakande myndigheter som Regionförvaltningsverket då det gäller vårdenheter.

Också på Kuppissjukhuset vid Åbo stadssjukhus försökte en del anställda påpeka om vårdfel, utan att något gjordes åt saken.

Joki tar inte ställning till de här enskilda fallen. Men det låter inte obekant att en anställd kan hamna i blåsväder om hen påpekar på fel som kolleger gör.

En droppe på en kvist
Bild: Yle/Katja Mättö

- Det kan ju vara så, att om det har blivit en norm att man beter sig på ett visst sätt som inte uppfyller de regler och bestämmelser som finns inom organisationen, och någon gör dom synliga, så kan det hända att den personen utsätts för mobbning.

- Det kan också hända att det har funnits lite lösare regler inom en arbetsgemenskap och så kommer en ny chef på plats som inför striktare regler. Då kan den nya chefen uppfattas som en mobbare, konstaterar Joki.

Samtidigt är det viktigt att fundera på hur man tar upp saker på arbetsplatsen. Hur man ger kritik och tar emot den, säger Joki.

Många vågar inte ta upp problemen med chefen

Enligt Joki dyker det då och då upp fall där anställda inte vågar ta fram oegentligheter med sin chef. Om inte man vågar eller kan ta upp saker med sin närmaste förman, så ska man ta upp frågan med en högre uppsatt chef. Man kan också kontakta arbetarskyddet eller arbetshälsovården.

- Ibland kan tröskeln att ta upp saker vara hög. En del upplever att det är svårt att ta upp saker då man är rädd att bli illa bemött och att situationen förvärras. Samtidigt kan förmän också berätta att anställda kan vara ovilliga att ta upp jobbiga saker. Då är man ju i en svår situation, konstaterar Joki.

Bild: Yle

Det är alltså en utmaning att skapa en sådan arbetsmiljö, där de anställda vågar ta upp saker och att de i så fall känner att de blir sakligt bemötta, att saken utreds och att alla blir hörda. Utredningen ska vara så objektiv som möjligt.

- Konflikter uppstår alltid och det är ingen negativ sak. Men det är viktigt att man kan lösa konflikterna. Man ska ha klara och tydliga mål och kunna diskutera hur arbetet löper och hur det ska organiseras.

- Det är också viktigt att diskutera växelverkan på arbetsplatsen, vilket typ av beteende som är önskvärt och vad det är som vi inte ska acceptera. Att ha klara spelregler för vad som är ett professionellt beteende, konstaterar Joki.

Diskussion om artikeln