Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Församlingar överraskade av asylsökandes intresse

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Radio Vega Västnyland: Många asylsökande är intresserade av församlingarnas verksamhet. - Spela upp på Arenan

Betesdaförsamlingen i Ekenäs har överraskats av den stora mängden asylsökande som vill delta i gudstjänsterna. Hittills har 16 asylsökande också valt att döpa sig.

Sedan början av mars har Betesdaförsamlingen flyttat sina söndagsgudstjänster till Ekenäs ungdomsgård. Där får alla bättre plats än i vår egen lokal, säger Fredrik Martin som är församlingens ledande pastor.

- Boomen började när vi erbjöd tolkning till arabiska. Det var som om djungeltelefonen hade gått och eftersom vi är en öppen kyrka så vill vi ju att alla ska få komma hit.

Betesdaförsamlingen i Ekenäs.
Bildtext Betesdaförsamlingen har flyttat sina söndagsgudstjänster till ungdomsgården i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Från början ville församlingen bygga broar mellan finländare och asylsökande genom att ordna träffar och erbjuda gemenskap. Men rätt snabbt blev den klart att många var intresserade av mer än att laga mat tillsammans.

- Det var många asylsökande som ville komma och be frälsningsbönen när vi hade den första gudstjänsten med dem. Då förstod jag att det här är något som vi måste vara frimodiga med, säger Fredrik Martin.

Teknik hjälper vid språkproblem

Helt praktiskt innebär det att församlingsmedlemmar skjutsar asylsökande från Raasepori Resort utanför Karis till gudstjänsterna i Ekenäs.

Gudstjänsterna tolkas också till arabiska. Ibland sker den på plats i Ekenäs, ibland över Skype så att den som tolkar sitter i något annat land och översätter det som sägs under gudstjänsten.

Aylsökande lyssnar på arabisk tolkning av Betesdaförsamlingens gudstjänst.
Bildtext Gudstjänsterna tolkas till flera olika språk.
Bild: Yle/Minna Almark

Det kristna budskapet om förlåtelse är något som går hem hos många, tror Fredrik Martin. Församlingen har också mycket erfarenhet av internationellt arbete från tidigare.

- Många känner sig säkert hemma här. Till vår församling får vem som helst komma, muslim som kristen.

Många vill döpa sig

Hittills har 16 asylsökande valt att döpa sig i Betesdakyrkan i Ekenäs. Det är en stor grupp nya medlemmar i en liten församling och det har inneburit en del diskussioner.

Pastor Jamil Wahab från Israel ber tillsammans med ledande pastor Fredrik Martin i Betesdakyrkan i Ekenäs.
Bildtext Jamil Wahab från Israel ber tillsammans med Fredrik Martin.
Bild: Yle/Minna Almark

Eftersom få av de asylsökande pratar engelska ordnas det bland annat möten över skype med arabisktalande pastorer på andra ställen i världen.

Det är viktigt att de asylsökande förstår vad de ger sig in på, säger Fredrik Martin.

- Vi har inte på något sätt pushat på, utan vi har till och med fått stå på bromsen. Vi har också gett undervisning i vad det har för konsekvenser och vad det betyder att låta döpa sig.

En välkomnande församling

En av dem som deltar i söndagsgudstjänsten är Taim Alaa-Alben. Han kom i kontakt med kristendomen i Turkiet under sin flykt från Syrien.

För honom var det en överraskning att han blev så varmt välkomnad i Betesdaförsamlingen i Ekenäs.

- Man välkomnade mig trots att jag var muslim och jag kände en mycket kärlek, säger han.

Taim Alaa-Alben ber i Betesdakyrkan i Ekenäs.
Bildtext Taim Alaa-Alben har låtit döpa sig.
Bild: Yle/Minna Almark

Haydar Abbs kommer från Irak. Före han flydde från sitt hemland var han inte en religiös person, säger han.

- Men när jag kom hit till kyrkan upplevde jag något jag aldrig upplevt förr. Jag kände det in mitt hjärta och jag talade med prästen och sade att jag vill bli kristen.

Haydar Abbs lyssnar på predaikan i Betesdaförsamlingen i Ekenäs.
Bildtext Haydar Abbs lyssnar på predikan.
Bild: Yle/Minna Almark

Asylbeslutet påverkas inte

Taim Ala-Albeen är samtidigt medveten om att beslutet om att få asyl i Finland inte påverkas av att han konverterar.

- Jag döpte inte mig för att få stanna i Finland. Mitt liv är i Jesu händer men det är den finska staten som bestämmer om jag får stanna här.

Fredrik Martin är mycket medveten om att det finns en risk att asylsökande kan försöka påverka asylbeslutet genom att konvertera.

- Därför är det viktigt att de får tala med arabisktalande pastorer och vi gör det mycket klart att det inte påverkar deras möjligheter att stanna här. Om det verkligen hade betydelse, skulle säkert många fler låta döpa sig.

Många söker gemenskap

Att asylsökande söker sig till kristna församlingar är rätt allmänt i både Finland och Sverige. Det säger Patrik Hagman, som är teologie doktor vid Åbo Akademi.

- Jag tror att ganska många församlingar har blivit förvånade över det stora intresset bland asylsökande.

Han tror att många helt enkelt vill komma bort från flyktingförläggningen och därför deltar i de evenemang som ordnas. För många kan en församling också representera det slags familjegemenskap som de är vana vid från sina hemländer.

- De är vana vid att ingå i ett samhälle där den vidgade familjen, det vill säga människor av olika åldrar ser efter varandra. Så är det ofta i speciellt frikyrkoförsamlingar.

Patrik Hagman
Bildtext Teologie doktor Patrik Hagman.
Bild: Yle/ hedvig Långbacka

För många asylsökande kan den finska alkoholkulturen vara skrämmande. I församlingar kan de därför hitta en gemenskap som är fri från alkohol.

- Det är ju vi som tycker att religion är något märkligt. För dem som kommer från Mellanöstern är det inte märkligare att gå i en kyrka än att gå i en butik.

Skepsis mot islam läggs åt sidan

Patrik Hagman upplever också att församlingarna har aktiverats på ett positivt sätt tack vare att så många asylsökande har kommit hit.

- Ett av de starkaste budskapen i Bibeln är att man ska ta väl hand om främlingen och många församlingar har tagit det här på allvar.

Hörlurar och en bibel på Betesdaförsamlingens gusdtjänst i Ekenäs.
Bildtext Bibelns centrala budskap är att ta hand om främlingen.
Bild: Yle/Minna Almark

Han är samtidigt positivt överraskad över vissa frikyrkors engagemang eftersom det i en del av dem har funnits en stor skepsis mot islam.

- Det har jag inte sett speciellt mycket av. Tvärtom har man satt den diskussionen åt sidan och så har det uppstått riktigt spännande möten.

Flera risker finns

Men situationen är inte helt oproblematisk. Det finns utmaningar och risker både när det gäller församlingarnas och de asylsökandes agerande.

Patrik Hagman ser speciellt två uppenbara risker. Den ena handlar om att det kan finnas en extra attraktionskraft att låta döpa sig.

- De asylsökande kanske tänker att det hjälper dem att få asyl eftersom det visar att de verkligen vill bli en del av det finska samhället. Det här är nog någonting församlingarna inte önskar.

Den andra risken är betydligt allvarligare.

- Om de personer som blir kristna får avslag på sin asylansökan och skickas tillbaka till sina hemländer, så kan de vara i livsfara. Det finns ju tyvärr länder där det är brottsligt att avfalla från den islamska tron.

Han menar ändå att de asylsökande själva är medvetna om den här risken och att den hänger ihop med från vilket land de kommer.

Betesdaförsamlingen i Ekenäs.
Bildtext 16 asylsökande har låtit döpa sig i Betesdakyrkan i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Patrik Hagman litar också på att församlingarna inte utnyttjar den utsatta position som asylsökande befinner sig i för att omvända dem.

- Kyrkor måste ta ställning till den här frågan hela tiden, speciellt när man utövar ungdomsarbete. Så jag tror att det här är något som kyrkorna har bra förmåga att hantera och bedöma.