Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaförälder ifrågasätter skolsiffror

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
haddom skola i Lovisa
Bildtext De renoveringar som gjorts i närskolorna har varit billigare än de som väntar i framtiden - om närskolorna består.
Bild: YLE/Stefan Härus

Varför kostar det enligt skolnätsutredningen miljoner att rusta upp närskolorna i Lovisa, när skolorna kostat staden bara 177 000 euro per år att upprätthålla?

Det är en fråga som den senaste tiden engagerat bland annat på sociala medier. En del tycker till och med att Lovisa stad presenterat vinklade uppgifter för att kunna gå in för större enhetsskolor i stället för de befintliga närskolorna.

Varför miljonkostnader?

Kristian Willner, aktiv som rådgivare i Haddom skola i Lovisa, har frågat av Lovisa stad vad underhållet av närskolorna kostat de senaste åren.

Enligt Willner visar det beloppet ungefär vad man kan vänta sig också de kommande åren.

I svaret till Willner uppger Lovisa stad att staden under de tio senaste åren satsat cirka 177 000 euro per år på underhåll för alla 12 närskolor.

Willner tycker att det är konstigt att man i skolnätsutredningarna kommit fram till betydligt högre belopp för att iståndsätta skolorna.

- Nog känns det underligt att renoveringarna i skolnätsutredningen målas upp som miljonkostnader. Man har presenterat siffror på 45 miljoner för att iståndsätta de gamla skolorna.

Enligt Willner blir det ett stort glapp om man tänker att de 12 närskolorna hållits i skick under de tio senaste åren för 1,7 miljoner euro.

Bild: YLE/Mikael Kokkola

Förbluffande siffror

Kristian Willner säger att han inte kan undgå tanken att staden har velat få det gamla skolnätet att framstå som ofantligt dyrt.

- Jag är förbluffad över att siffrorna verkar ligga så långt ifrån verkligheten. Försöker man gång på gång komma fram till ett och samma svar, undrar Willner.

Själv anser han att man borde blicka bakåt i tiden för att se vad renoveringar och upprätthållande av skolorna egentligen har kostat.

- Jag tror att de kostnader som förekommit de senaste åren skulle vara ganska identiska med de kostnader som skulle uppstå under de kommande tio åren. Åtminstone tror jag att de skulle vara det för den skola jag kämpar för, Haddom skola.

Flicka ritar på ett papper vid en pulpet
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vinklade siffror?

Enligt Willner är inte de siffror som Lovisa stad presenterat i skolnätsutredningen objektiva, men vem skulle ha vinklat dem och varför?

- Ja, i vems intresse skulle det vara att ta fram siffror som inte är objektiva, frågar sig Willner.

Något direkt svar på den frågan har han inte. Han bara vet att utredningen är utförd av tjänstemän i samarbete med en konsult som har utrett fastighetskostnaderna.

Olika siffror med olika innebörd

Bildningsdirektör Thomas Grönholm vid Lovisa stad har en förklaring till de höga belopp som skolnätsutredningen fått fram.

- När man jämför siffrorna för vad det har kostat att hålla närskolorna i skick under de senaste tio åren med konditionsbedömningar som har använts i helhetsutredningen och en underhållsplan på lång sikt - så är ju naturligtvis de siffrorna betydligt högre.

Att kalkylen skulle vara vinklad, dementerar Grönholm bestämt.

- Det kräver en hel del att så att säga "öppna" de här siffrorna för att se vad de innehåller. Det har vi ju gjort på de informationsmöten vi arrangerat och på aftonskolan för de förtroendevalda. Dessutom kan man ju gå in för att renovera skolorna i olika grad.

Karuby skola i Kyrkslätt
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Tillförlitliga siffror

I den senaste kalkylen har Lovisa stad använt sig av en renoveringsgrad på 75 procent, vilket i stort sett motsvarar nuläget.

- På det första informationsmötet presenterade vi siffror där renoveringsgraden var så hög som 120 procent. Förstås handlar det då om mera omfattande renoveringar och därmed också helt andra belopp än de belopp som har satsats under de senaste åren, säger Grönholm.

Att förstå de olika begreppen och kalkylerna och vad de innebär och innehåller är inte lätt. Det medger Grönholm.

- Det är i alla fall säkert att det som ligger till grund för lönsamhetskalkylerna är pålitligt. Nu försöker många skjuta oss i sank genom att påstå att vi med avsikt har räknat fel.

Enligt Grönholm har målet varit att få fram sådana fakta som beslutsfattarna ska kunna förstå och fatta sina beslut utgående ifrån,.

Pernå kyrkoby skola
Bildtext Kyrkoby skola i Pernå
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Tillräckligt med fakta

Efter fyra skolnätsutredningar i Lovisa borde åtminstone beslutsfattarna ha tillräckligt med fakta till hands.

- Vad beslutsfattarna kommer fram till återstår att se. Blir beslutet att Lovisa stad bör bevara närskolorna, så är det också ett beslut, konstaterar Grönholm.

Den politiska processen inleds på onsdag kväll i och med att bildningsnämnden i Lovisa möts för att ta sig an skolnätsutredningen. Det slutgiltiga beslutet tas av stadsfullmäktige den 25 maj.

Diskussion om artikeln