Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

EVA: Staten är en lat jätte som ägare

Från 2016
Finnairs nya A351
Bildtext Inom kort väntas en ny strategi kring statens ägande.
Bild: Finnair

De 63 bolag som staten äger ger inget mervärde till skattebetalarna. Därför borde staten först sälja ut aktieinnehavet i börsbolagen och sedan privatisera sina egna bolag. Det anser Kauppalehtis tidigare chefredaktör Hannu Leinonen som gjort en analys för Näringsdelegationen EVA:s räkning.

Om staten sålde ut innehavet i börsbolag som Stora Enso, Sampo och Metso, samt halverade sitt innehav i Fortum, Neste och Finnair, skulle staten få in 11 miljarder euro.

- Jag tror man borde börja med att sälja ut det innehav som staten nu har inom Solidium. Sedan kan man fortsätta med de andra bolagen, säger Hannu Leinonen.

Program för avyttring

Han anser ändå inte att staten är en utpräglat dålig ägare, men ställer sig frågan om staten ska vara den största ägaren i bolagen. Därför anser han att regeringen bör köra igång ett program för hur man kan avyttra vad och med vilken tidtabell.

- Nu baserar man strategin på historia och det är inte så sådant här ska göras upp, säger Leinonen.

Statsminister Juha Sipilä (C) väntas inom kort presentera en strategi för statens ägande. Partikollegan Mauri Pekkarinen, som är vice ordförande i riksdagen, väntar sig ett långsiktigt och försiktigt avyttrande av bolagsinnehaven.

- Jag har inte på länge förstått vad staten gör med ägande i bolag som Telia Sonera och Stora Enso. Men det finns andra bolag som staten gör klokt i att hålla fast vid.

Staten har fortfarande ett ansvar

Enligt Pekkarinen bör staten hålla fast vid ägandet i bolag vilkas verksamhet medför ett naturligt monopol. Det samma gäller bolag i vilka det finns ett särskilt åtagande för staten.

- Vi kunde nog sälja ut en del av börsaktierna, men att sälja allt, som det föreslås i rapporten är ingen bra idé, säger Pekkarinen.

Bolag som har en strategisk funktion behöver fortfarande finnas i statligt ägande, tycker han. Som exempel på det här nämner han Finnair. Men bolag där staten enbart har ett placerarintresse är onödiga att ha i portföljen, säger Mauri Pekkarinen.

Att staten skulle varit en dålig ägare och att bolagen inte tillfört tillräckligt till skattebetalarna, håller han inte med om.

- Ser man vad staten fått av sitt ägande under de gångna femton åren, är det stora pengar som staten håvat in. Klart det finns misslyckanden, men i stort har ägandet varit framgångsrikt, anser Pekkarinen.

Business hellre än good will

En del av kritiken i rapporten utgår från att staten beaktar arbetsmarknaden eller regionalpolitik i sitt ägande, men inte heller här håller Pekkarinen med. Att statens ägande i gruvbolag blivit hårda bakslag beror på annat än dåligt ägarskap, anser han.

- I tiderna investerade staten delvis i näringar som inte hittade privata finansiärer. Det handlade främst om branscher som rör naturresurser. Och de tillgångarna finns där de finns, så det är inte regionpolitiska beslut, tycker Pekkarinen.

Diskussion om artikeln