Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lobbyister i farten igen: Ny utredning försvarar kustbanan

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Tågstation.
Bildtext Det är billigare att fixa den existerande banan än att bygga en ny, visar den nyaste utredningen.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

En utredning i februari visade att en ny tågbana mellan Helsingfors och Åbo via Lojo blir en lönsam affär. Men nu visar en ny utredning tvärtom att det inte lönar sig att bygga nytt utan att det skulle vara bättre att renovera kustbanan istället.

- Den nya utredningen bekräftar bara de tidigare utredningarna som Trafikverket har gjort, säger riksdagsledamoten Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg, nyligen återinvald i VR:s förvaltningsråd.

Det är kommunerna i Västnyland som har beställt den nyaste utredningen.

Den största fördelen med kustbanan är enligt utredningen att man kan bygga till och förbättra den i etapper.

Passagerarmängderna i Finland överlag är för små för en så stor investering som en ny bana mellan Åbo och Helsingfors, anser Blomqvist.

- Investeringen blir orimligt dyr per passagerare och den betalar sig inte tillbaka, säger han.

Men den tidigare utredningen i februari över det så kallade entimmeståget har tvärtom kommit till att investeringen i en ny bansträckning betalar sig tillbaka på 20 år. Den utredningen var beställd av Åbo handelskammare och bygger på att exempelvis pendlingen ökar och att det skapas fler jobb.

Utredningarna kommer till motsatta slutsatser

Hur kan två utredningar visa så olika saker?

- Bra fråga. Vi var mycket förvånade över att den förra visade att en ny bana skulle vara lönsam. Den avvek väldigt från tidigare utredningar, säger Blomqvist.

Han säger att summorna i utredningen från februari var uträknade på ett sätt som man inte tidigare gjort beräkningar på. Det gällde siffror om lönsamheten för trafikinvesteringar.

- Det var en orsak till varför vi ville ha en ytterligare utredning. Den har vi nu fått.

Ska nya Esbobanan fortsätta till Lojo?

En helt ny bansträckning för det så kallade entimmeståget via Lojo till Åbo skulle kosta 2 miljarder euro. Av det uppskattas Esbo nya stadsbana kosta drygt 10 procent eller drygt 200 miljoner.

Siffran kan jämföras med moderniseringskonstnaderna för kustbanan som uppskattas ligga på några hundra miljoner euro, det vill säga ungefär en fjärdedel av den nya banans pris.

Esbo stadsbana måste byggas oberoende av vilket alternativ som väljs för den övriga sträckan från Esbo till Lojo, en ny bana eller en förbättring av kustbanan.

- Som färdig skulle Esbobanan kunna förbättra kapaciteten också på kustbanan. Men nu är den en flaskhals.

"Kustbanan kan också få EU-pengar"

Genom att förbättra kustbanan kan man få restider som blir konkurrenskraftiga, anser Blomqvist.

- Exempelvis banan Helsingfors-Tammerfors är betydlig mer använd i dag än kustbanan och det borde inte finnas några hinder för att passagerarmängderna skulle öka också på en förbättrad kustbana.

Hur kommunerna går vidare med sina nya utredning är ännu inte bestämt.

- Men naturligtvis kommer vi att använda den som ett tungt argument för varför det är kustbanan man ska satsa på. Det enda ekonomiskt vettiga är att förbättra kustbanan.

Förespråkarna för entimmeståget har poängterat att banan får EU-stöd. Summorna kan uppgå till cirka 300 miljoner, beräknar Blomqvist.

- Det är stora pengar men inte ska man ju göra en olönsam investering bara för att man får EU-stöd, säger Blomqvist.

Han påminner också om att Egentliga Finland ser på banfrågan ur en annan synvinkel än Västnyland.

- Politiskt har man en annan syn på det i Egentliga Finland.

En utredning som Kommunikationsministeriet beställde av Trafikverket kom i januari också till att den nya banan kan bli en god investering.

EU-pengar kommer från det jättelika stamnätverksprojektet TEN-T där man räknar med en trafikkorridor mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och S:t Petersburg.

- Jag kan inte förstå varför kustbanan inte kunde få samma EU-stöd eftersom den finns i den här samma korridoren. Det här ska utredas vidare, säger Blomqvist.

Diskussion om artikeln