Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle och BBC – public service-pionjärer inom utveckling av digital nyhetsverksamhet

Från 2016

I en färsk studie över europeiska public service-bolag lovordas Yles nyhetsverksamhet för sin anpassningsförmåga i en medievärld i ständig förändring.

Reuters Institute vid Oxfords universitet har i studien Public Service News and Digital Media jämfört sex olika europeiska public service-bolag och anpassningen av deras nyhetsverksamhet till dagens digitala medieklimat. Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Storbritannien ingick i undersökningen. Enligt rapporten har Yle och BBC lyckats bäst, genom att satsa på digital utveckling. De andra public service-bolagen har försökt anpassa sig till rådande förändringar.

Yle och BBC har anammat nya digitala innovationer i sin nyhetsverksamhet, de har utvecklat mobiltjänster och uppmuntrat till utveckling av en ny digital kultur. Bolagen har visat intresse för nya experiment och accepterat risken för att misslyckas.

Enligt studien är det vanligt att de europeiska public service-bolagen tampas med både inre och yttre utmaningar gällande digitaliseringen. Organisationen kan ha svårt att anpassa sig till förändringar i omvärlden och flera public service-bolag har drabbats av ekonomiska nedskärningar. Det politiska klimatet och konfrontationer med kommersiella medier pressar också public service-bolagen. I många länder är sociala medier de främsta nyhetskällorna, framför public service-bolagens nyhetsutbud.

Både Yle och BBC har en tydlig strategi för sina sociala medier. Båda bolagen verkar på tekniskt utvecklade mediemarknader, deras finansiering är stabil och de är skyddade från politiskt inflytande, i jämförelse med de andra public service-bolag som undersöktes. Respektive bolag har stor räckvidd genom sina nyheter på webben. Både finländare och britter läser också majoriteten av sina nyheter på public service-bolagens webbplatser istället för på sociala medier.

Public service-mediebolagen måste fortare än tidigare anpassa sig efter mediebranschens förändringar, konstateras det i rapporten. Annars kan bolagen omöjligt upprätthålla sin betydelsefulla ställning eller nå en bred, mångsidig publik.