Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör inte beredd köpslå om Svartå

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 14:30.
En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Bildtext Skolan är en viktig fråga för Svartåborna.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Svartå är en naturlig del av Raseborg, säger Raseborgs stadsdirektör Tom Simola. Han välkomnar ändå den diskussion som nu pågår om vilken stad Svartå ska höra till, men något köpslående tänker han inte bege sig in på.

- Nästan det enda man kan lova, tyvärr, inom den offentliga sektorn är att ekonomin kommer att förbli mycket stram.

En grupp Svartåbor har samlat in namn, planerar en folkomröstning och har flitigt haft kontakt med både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen i Lojo.

De säger sig tala för många Svartåbor som känner sig åsidosatta i Raseborg där man talar om skolnedläggningar och förändringar i servicestrukturen. Nu sneglar man istället på Lojo och hör sig för om man kunde få ett bättre erbjudande ifall man anslöt sig till Lojo.

Lojos tjänstemän och politiker stänger inga dörrar, men poängterar att man inte kan lova något när det gäller service och att initiativet ska komma från Svartåborna själva.

Diskussion välkommen

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola säger att det är bra att diskutera hur Svartåborna vill ha det.

- Det är kanske klokt att då och då fundera på vad den kommunala tillhörigheten och identiteten är. Om området upplever att man har en starkare identitet med någon annan kommun så kan det vara vettigt att diskutera det.

Ur Simolas perspektiv har Svartå ändå en lång gemensam historia förknippad med Raseborg och utgör en naturlig del av den geografiskt vidsträckta staden precis som många andra mindre byar eller samhällen som binds ihop av Raseborg.

Är det en språkfråga?

- Jag har inte satt mig in i den aspekten, men det kan jag säga är att alla kontakter jag har fått har gällt finskspråkiga i Svartå medan de kontakter jag har fått via svenskspråkiga Svartåbor har önskat tona ner hela frågan. Så jag vet inte hur utbredd den här diskussionen är i Svartå.

Inga löften

Tom Simola understryker att han under inga som helst omständigheter är beredd att bege sig in på ett köpslående för att få behålla Svartå i Raseborg.

- Jag tycker det är lite olustigt överhuvudtaget med sådant här köpslående om kommundelar. Det hör inte riktigt till kommunens sak att börja med bud och fråga vad ni bjuder och vad vid bjuder. Vi får nu helt enkelt se vad som komma skall.

Tom Simola kommundirektör i Kimitoön
Bildtext Tom Simola lovar mest svåra tider för alla kommuner samtidigt som han tror nya lösningar kan ge bättre service i glesbygden.
Bild: Yle/Monica Forssell

Simola kan inte lova Svartåborna något extra, men säger att det bland annat planeras nya tomter i området. Frågan om skolornas framtid ska få en lösning.

- Det som man med säkerhet kan säga är att det behöver hittas en bra lösning för dagvården och det behövs en bra lösning för skolorna i hela Raseborg. Där är Svartå en del.

Magert över hela plan

Det är tuffa år framför med stram ekonomi och bättre än så blir det inte, säger Tom Simola som inte heller tror att det blir bättre ifall man slår ihop sig med Lojo.

- Det jag personligen har talat med representanter för Lojo så har jag förstått att de inte är aktiva i den här frågan. Inte är Lojos ekonomi nämnvärt bättre än Raseborgs. Jag tror inte Lojo har några bättre förutsättningar än Raseborg att erbjuda någonting.

Simola säger att han inte har hört om att någon kommun eller stad i Finland som skulle ha börjat köpa någon del av en annan kommun genom att erbjuda invånarna någonting.

- Men vi ska diskutera den här frågan så att alla parter får vara med.

Den förnyelse som nu är på gång inom Raseborg behöver ändå inte bara medföra försämringar, säger Simola och lyfter fram den så kallade hälsobussen som enligt en del planer ska köra runt i bygden.

- De kommer att innebära en avsevärd förbättring till exempel inom hälsovården och tandvården för Svartåborna jämfört med dagens läge. Många förändringar kan också innebära förbättringar för de mindre tätorterna om man bara vill ta sakerna på rätt sätt, säger Simola.

"Legender" om inflyttningen

Ett argument i diskussionen om servicenivån i Svartå har varit att Svartå är ett område med inflyttning. Det har till och med sagts att Svartå skulle vara det enda eller åtminstone ett av få områden med inflyttning i Raseborg.

Tom Simola säger sig ha börjat studera inflyttningsstatiskt över Raseborg för att se om det här verkligen stämmer.

- Det lever legender om att Svartå skulle vara den enda orten i Raseborg med inflyttning och att det bara är vissa orter som växer. Men när jag nu har ytligt bekantat mig med statistiken så kan jag säga att det nog lever en hel del moderna legender om den här frågan.

Han lovar att staden ska komma ut med analyser och statistik kring frågan inom den närmaste framtiden.

Själv har han ändå just nu hunnit titta lite närmare på siffrorna för år 2014. De visar att flera människor flyttade till Raseborg än vad som flyttade ut. Människor flyttade till och från Ekenäs, Karis och Pojo.

Det stora problemet är ändå att människorna i Raseborg är gamla och dör långsamt bort. Det betyder att befolkningen minskar snabbare än vad det föds nya invånare eller flyttar in nya invånare.

Antalet inflyttade år 2014 i Raseborg
OmrådeSammanlagt inflyttade (2014)0-10 år11-18 år19-3940-6465+
Ekenäs480372827210538
Pojo160171069586
Karis37032312266516
Hela Raseborg1 010866956722860
Antalet utflyttade år 2014 i Raseborg
OmrådeSammanlagt utflyttade (2014)0-10 år11-18 år19-3940-6465+
Ekenäs45830312857933
Pojo147182171325
Karis38140412305218
Hela Raseborg986889358616356
Svartå kraftverk.

Lojo lovar inte Svartå guld och gröna skogar

Stadsdirektören lovar endast kartlägga servicen vid fusion.

Diskussion om artikeln