Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förbjudet att fiska vild öring i insjövatten

Från 2016
Uppdaterad 31.03.2016 13:37.
En öring i vatten, stenar på bottnen.
Bild: Kari Stenholm

Från och med i år är det totalförbjudet att fiska vild öring i insjövatten. Det är en del av den nya lagen och förordningen om fiske som trädde i kraft vid årsskiftet.

Med lagen strävar man bland annat till att skydda vandringsfisken bättre.

Men fredningsförordningen gillas inte av de fritidsfiskare som har lagt ner mycket tid på att trygga öringbeståndet.

I Lappfjärds å har de lokala fiskelagen och fiskeområdet vårdat öringstammen under många år och till och med fått den att växa.

- Vi upplever det ganska bittert. Vi har vårdat stammen och haft egna begränsningar. Den har ökat från år till år och vi har aldrig haft så mycket öring i ån som vi hade förra året. Ur den synvinkeln känns det helt fel, säger Jarl Bergkulla i Lappfjärds fiskelag.

Bergkulla är en av de många entusiaster som på frivillig väg har arbetat mycket för att få öringstammen tryggad i ån.

Jarl Bergkulla
Bildtext Jarl Bergkulla i Lappfjärds fiskelag.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Moderfisk från ån

- Det renaste och största beståndet av öring finns just i Lappfjärds å, säger Guy Svanbäck, verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund.

Att den är ren innebär att den har en större genetiskt mångfald än på många andra håll i landet. Det beror bland annat på att de har tagit moderfisken från ån för att få fisk att plantera ut.

Den fisken har också betydelse för artens fortlevnad på andra håll i landet, säger Bergkulla.

- De tar romfiskar och planterar ut också på andra områden i Finland.

Fenan avgör om den får fångas

Från och med 2017 får man fiska endast utplanterad öring i havet. Från och med 2019 fredas den vilda öringen också på alla havsområden.

Den utplanterade öringen känner man igen på att fettfenan är bortklippt. Har den fettfenan kvar är den inte tillåten att fånga.

- Nog blir det lite bittert om man råkar få en icke-fenklippt fisk, vilket man med stor sannolikhet kommer att få. Då måste man ta loss den från kroken och slänga den tillbaka i vattnet, oberoende av hur skadad den blir när man tar loss kroken säger Bergkulla.

Att övervaka det hela kommer att bli en stor utmaning för myndigheterna, förutspår Paavo Rantala, disponent på Kristinestad- Storå fiskeområde.

- Det kommer att bli en stor fråga. Vilka konflikter det kommer att innebära kan jag inte ens förutspå. Lagen och förordningen måste finnas, men jag tycker att man lokalt skulle ha haft starkare inflytande vad gäller skötseln av fisket.

- Nu verkar det blir helt styrt uppifrån. I framtiden kommer NTM- centralen att ha stor roll när det gäller hur vi ska fiska, var vi ska fiska och vilka fiskar ska vi få fiska, säger Rantala.

Diskussion om artikeln