Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå satsar på miljövänlig energi

Från 2016
Solpaneler på hustak.
Bildtext Solpaneler blir en allt vanligare syn på hustak också i Västnyland.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Ingå fortsätter satsa på miljövänlig energi. Energin ska vara fri från koldioxidutsläpp. Kommunen satsar också på jordvärme och solpaneler.

Ingå kommer att konkurrensutsätta elavtal. Anskaffningen gäller kommunens elanvändning. Ingås avtal med Nordic Green Energy gick ut vid årsskiftet och i dag har kommunen ett tillsvidare avtal med Fortum.

Konkurrensutsättningen gäller för tiden 1 juli i år till den sista december 2020.

Ett kriterium är att energin igen ska vara fri från koldioxidutsläpp. Ingå kommer att välja den eloperatör som ger det billigaste anbudet.

Ingå kommun kommer också att installera jordvärme i Degerby skola. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har beviljat ett understöd på 15 procent för investeringen.

Solpaneler via leasing

Ingå är också intresserad av att skaffa solpaneler till lämpliga fastigheter.

HINKU-teamet vid Finlands miljöcentral ordnar en leasinganskaffning av solpaneler för alla kommuner i landet. Leasingavgiften motsvarar den summa som solkraftverkets elproduktion skulle kosta i elnätet.

Anskaffningen orsakar inga investeringskostnader och påverkar inte heller driftskostnaderna under leasingperioden.

Tekniska avdelningen i Ingå ska nu undersöka vilka objekt som skulle vara lämpliga för solpaneler. En teknisk plan för objekten ska också utarbetas.

Diskussion om artikeln