Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lagen om fiske vill trygga vandringsfisken

Från 2016
Uppdaterad 31.03.2016 12:40.
Drag som intresserar havsöring och lax, det mittersta avlånga draget lämpar sig för fiskande från stranden.
Bildtext Copyright: Mika Viitanen/FishingLords.
Bild: Mika Viitanen/FishingLords

Sedan årsskiftet har vi fått en ny lag och förordning som reglerar fiske. Bland annat innebär lagen att man inte längre får fiska vild havsöring i insjöområden.

Lagen begränsar också antalet nät för fritidsfiskare och storleken på de fiskar man får fiska.

- Syftet med lagen är att främja ett hållbart fiske och återuppliva de hotade fiskbestånden. Havsöringen klassad som akut utrotningshotad i Finland. Det är främst vandringsfiskarna som tryggas genom den här lagen, säger Marina Nyqvist, disponent på Österbottens Fiskarförbund.

En av orsakerna till att öringen har blivit utrotningshotad är att där finns byggnationer i älvarna, där fisken leker. Bland annat har dammar och kraftverk förstört fiskens lekområden.

Sälen äter vandringsfisk

- En annan orsak är sälstammarna som har ökat. Forskningen har visat att de äter mycket av laxfiskarna och vandringsfiskar. Vi har också ett fiske som kanske på något vis har förstört stammarna, säger Marina Nyqvist.

Med hjälp av lagändringen är det meningen att man ska trygga stammarna.

- Den vilda havsöringen fredas totalt i havsområden. I Finska Viken är den redan nu fredad och i insjövatten söder om latituden 64 grader. På det sättet är den skyddad. Men i de fall där man jobbat lokalt för att skydda beståndet och så får de inte utnyttja arten. Där kan det ju ha motsatt effekt.

Fiskevårdsavgift ger rätt till spöfiske

Lagen innehåller en fiskevårdsavgift som berättigar till spöfiske i så gott som hela landet. Alla mellan 18 och 64 år, som fiskar på annat sätt än metar, pilkar eller fiskar med strömmingshäckla, måste betala den.

- Det har nog tidigare funnits en fiskevårdsavgift men nu har den kombinerats med rätten till spöfiske.

Fiskeregleringen flyttas från de regionala fiskeområden till Närings-, trafik- och miljöcentralen.

- NTM-centralen får mera rätt att förfoga över fiske. Tidigare har fiskeområden själva fått besluta om minimimått och om de ska vara strängare än det som är bestämt i lagen. Nu är det NTM-centralen som tar det slutliga beslutet.

Regionala samarbetsgrupper ska ge förslag till NTM-centralen. Där har fiskeområdena egna representanter.

Max åtta nät för fritidsfiskare

I lagen finns också en begränsning för vattenägare eller fritidsnätfiskare, som får fiska med max åtta 30 meter långa nät per båtlag. Den sammanlagda längden på näten får vara högst 240 meter. Det här har blivit en de mest omdebatterade frågorna i den nya lagen.

- Många är bekymrade över nätfiskebegränsningen på åtta nät. Stora vattenägare som tidigare har haft rätt till och kunnat fiska med fler nät, får inte göra det längre. Att fiska med flera nät än åtta är reserverat för kommersiellt fiskare. Det här har orsakat mycket debatt, säger Nyqvist.

Lagen säger också att man med jämna mellanrum genom forskning ska se hur det utfaller och om fiskstammarna skyddas så som syftet är.

- Det är en fin målsättning men det är ett långsiktigt projekt att se hur det utfaller.

Diskussion om artikeln