Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargaspolitiker: vi måste få läsa vårdrapporten innan mötet

Från 2016
Uppdaterad 31.03.2016 18:35.
Barn sitter vid pulpet och ritar.
Bildtext Barnskyddet i Pargas är under lupp.
Bild: Yle/ Marcus Rosenlund

På måndag ska stadsstyrelsen i Pargas slå fast om det behövs en extern utredare eller inte, gällande problemen inom socialvården. Stadsdirektör Patrik Nygrén lovar nu att politikerna ska få rapporten senast på fredag.

Efter anklagelser om vanvård inom barnskyddet ska stadsstyrelsen i Pargas på måndag ta ställning om staden ska koppla in en extern utredare för att gå till botten med problemen, eller om det räcker med den rapport stadsdirektör Patrik Nygrén har gjort.

Styrelsen vill se en extern utredning av socialvården

Då Yle Åboland inför mötet ringde runt till styrelsens ledamöter visade det sig att det också över partigränserna finns en stor enighet om att en utomstående utredare borde tas in.

- Jag är absolut av den åsikten att i det här fallet så måste man ta in en extern utredare. Frågan är allvarlig då fyra stycken sagt upp sig och lämnat in en skrivelse, man kan alltså inte säga att det handlar om ett enstaka fall, säger De grönas Cornelis Colliander.

Jag tycker att en extern utredare är det enda lösning på det här problemet. Om jag gjort något fel kan ju inte jag utreda mig själv.

Frågan om interna utredare är inte bara aktuell då det gäller barnskyddet i Pargas. Också ledningen för Kårkulla har fått kritik efter att man i en intern utredning kom fram till att anklagelser om vanvård saknade grund. Colliander tycker inte man kan jämföra de två fallen rakt av, men ser vissa likheter då det gäller problematiken att chefer som får kritik utreder sig själva.

- Man kan se likheter då det handlar om ledarskapskultur och att det verkar vara svårt för personalen att komma med konstruktiv kritik utan att saker tystas ner. Att utreda sina närmaste kolleger är komplicerat och utredningens trovärdighet lider även om alla är uppriktiga. Det undviker man genom att ta in en extern utredare, säger Colliander.

Diskussion under fullmäktigemöte i Pargas
Bildtext Stadsdirektör Patrik Nygrén håller i trådarna för stadens interna utredning.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Om det blir en omröstning på måndag kommer också Carita Henriksson och Widar Nyberg som representerar SDP i styrelsen att rösta för en extern utredning.

- Det här är ett problem som funnits länge redan inom socialsidan, och jag tycker att en extern utredare är den enda lösningen på det här problemet. Om jag gjort något fel kan ju inte jag utreda mig själv. Ska vi komma till botten med problemen krävs det att en utomstående som kan se saken objektivt kommer in, säger Henriksson.

Speciellt oroväckande tycker Henriksson det är att socialarbetarna som lämnat in skrivelsen säger att de tagit upp problemen med social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist.

- Ledningen har inte tagit dem på allvar. Jag tror att resultatet av en extern utredning kommer att visa att vi har ett ledningsproblem här i staden, säger Henriksson.

Jag vet inte hur mycket ny information en extern utredning skulle föra med sig, men åtminstone skulle det rensa luften.

Partikollegan Nyberg säger att han tycker det är svårt att ta ställning i det här skedet så styrelsen ännu inte fått ta del av stadsdirektör Patrik Nygréns rapport i sin helhet. Men på basen av vad som kommit fram så här långt tycker han att det bästa för alla parter skulle vara att en extern utredare kopplades in.

- Jag vet inte hur mycket ny information en extern utredning skulle föra med sig, men åtminstone skulle det rensa luften.

SFP:s Tarja Rinne vill också hon se den rapport stadsdirektören ska presentera innan hon kommenterar hur man ska gå vidare i frågan. Men hon utesluter inte att staden blir tvungen att ta in en extern utredare.

- Vad vi beslutar beror på vad det står i rapporten vi får på måndag. Men ingen rök utan eld brukar man ju säga, och om det visar sig att det finns problem inom ledarskapet behövs utomstående ögon om utredningen ska vara trovärdig. Det får inte finnas kvar några frågetecken efter att utredningen är klar, säger Rinne.

Pappersbunt på bord.
Bildtext Ledamöterna vill läsa Nygréns rapport innan de kommenterar.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Inte heller Samlingspartiets Markku Orell vill ta ställning innan han läst stadsdirektör Patrik Nygréns rapport.

- I det här skedet vet jag inte vad stadsdirektörens förslag kommer att innehålla, men om det känns som att det efter rapporten finns öppna frågor måste vi utan vidare anlita utomstående för att ta reda på sådant som är oklart. Men då jag ännu inte vet omfånget av det som presenterats är det svårt att kommentera.

Nygrén lovar att politikerna ska få läsa rapporten

Då Yle Åboland på torsdag talade med ledamöterna var många kritiska till att de inte skulle få ta del av stadsdirektörens rapport förrän på mötet på måndag. Samlingspartiets Markku Orell frågade sig hur det är meningen att styrelsen ska kunna fatta ett informerat beslut om den inte får tid att förbereda sig. SDP:s Carita Henriksson anade ugglor i mossen, och sade att det nu om någonsin är motiverat att ta in en extern utredare.

Stadsdirektör Patrik Nygrén försäkrar dock för Yle Åboland att politikerna ska få läsa hans rapport innan mötet. Nygrén har varit sjuk under veckan och inte hunnit sammanställa rapporten i tid.

- Jag beklagar att det tagit så lång tid, men senast på fredag eftermiddag kommer jag att skicka ut rapporten till styrelsemedlemmarna, säger Nygrén.

Bakgrund:

Barn springer i skogen.
Bild: Mika Kanerva

I Pargas har barnskyddet fått kritik efter att fyra socialarbetare sagt upp sig. Socialarbetarna tar i en skrivelse till staden upp allvarliga anklagelser som att barn ska ha omhändertagits utan grund. Vårdarna som sagt upp sig säger att de tagit upp problemen med ledningen och med social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, men att ingenting blivit bättre.

Regionförvaltningsverket granskar nu de specifika fall som socialarbetarna tar upp i sin skrivelse. Stadsdirektör Patrik Nygrén i sin tur leder stadens interna utredning gällande den kritik som riktas mot ledningen inom den sociala sektorn.

Nygrén ska presentera sin rapport på mötet den 4 april. Utgående från vad som då presenteras ska ledamöterna slå fast om en extern utredare kopplas in.

Artikeln är uppdaterad 31.03.3016 klockan 15.46 med kommentarer av stadsdirektör Patrik Nygrén om att ledamöterna i stadsstyrelsen kommer att få ta del av rapporten innan mötet på måndag.

Diskussion om artikeln