Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Församlingarna beredda på fler kyrkoasylsökande

Från 2016
Uppdaterad 31.03.2016 21:03.
Interiör från Mikaelskyrkan i Åbo.
Bildtext Församlingen vid Mikaelskyrkan i Åbo har tagit emot många flytingar genom åren.
Bild: Yle/Andy Ödman

Församlingarna i Åbo förväntar sig att man får in fler kyrkoasylansökningar i vår än tidigare år. Därför har samfälligheten anställt en asylkoordinator som ska kunna hjälpa såväl asylsökande som församlingarna med asylfrågor.

Ifall en person av myndigheterna blir nekad asyl i Finland så kan den istället ansöka om kyrkosyl från en församling. Beviljar församlingen kyrkoasyl så innebär det att den hjälper en nödställde i kontakten med myndigheterna och kan exempelvis bidra med juridisk hjälp förutom diakonalt stöd.

Kyrkoasylen sker i samförstånd med myndigheterna.

Mikaels församling föregångare

Mikaelsförsamlingen i Åbo har profilerat sig som en församling som ofta hjälper flyktingar. Årligen får församlingen in tio till tjugo kyrkoasylansökningar.

Församlingen har även rykte om sig att gömma flyktingar som är på väg att skickas ut ur landet, något som kyrkoherde Jouni Lehikoinen dessvärre förnekar.

Interiör från Mikaelskyrkan i Åbo.
Bildtext Kyrkoherde Jouni Lehikoinen anser att församlingarna har en viktig uppgift i att hjälpa nödställda.
Bild: Yle/Andy Ödman

Enligt Lehikoinen gömmer inte församlingen flyktingar från polisen, men det förekommer att församlingen hjälper flyktingar som håller sig gömda.

Hoppas på att få stanna i Finland

”Isoken”, som egentligenheter något annat, flydde undan ett tvångsäktenskap i Nigeria till Italien där hon hamnade in i prostitution och människohandel samt blev gravid.

Hon lyckades fly till Finland där hon födde en dotter och i december fick de sin asylansökan avslagen.
I och med det så gömde Isoken sig och sökte kyrkoasyl från Mikaels församling.

Tack vare kyrkoasylen så slipper hon gömma sig mera och församlingen har ordnat en advokat åt henne.

Kyrkan har kommit överens med polisen att hon ska anmäla sig hos polisen varannan vecka, men det finns inga garantier för att hon inte när som helst blir deporterad ur landet. I så fall blir hon skickad till Italien där hon inte har uppehållstillstånd mera så hon fårslas antagligen vidare till Nigeria där hon löper stor risk att bli fängslad.