Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stränder stank av avlopp

Från 2016
Uppdaterad 18.08.2016 12:34.
Elever från privata svenska flickskolan. Ursins badinrättning i Havshamnen på 1910-talet.
Bild: Roos/Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors hundraåriga kamp mot smutsvattnet

Allt var inte bättre förr. Historien om Helsingfors badstränder är en djupdykning i avföring och farliga bakterier.

Text och bilder: Mira Myllyniemi, Arkivbilder: Helsingfors stadsmuseum

Tänk dig att du en varm sommardag vill svalka dig med ett dopp i havet. När du promenerar mot stranden märker du att det stinker avlopp. Väl framme ser du hur fyra kvinnor sitter på bryggan och sköljer kläder och lakan i vattnet.

Har du ännu lust att ta ett dopp?

År 1907 var det vanligt att tvätta kläder och lakan med tvål eller lut för att sedan ...
Bild: Signe Brander

... skölja dem till exempel på stranden utanför Brunnsparken. I bakgrunden syns Havshamnen.
Bild: Signe Brander

Allt avloppsvatten rann ut i havet före 1910

Trots att hela Finska viken mår sämre i dag än den gjorde för femtio och hundra år sedan, är vattenkvaliteten på badstränderna bättre nu än då. Mängden fekala bakterier, det vill säga bakterier från avföring, var mycket större för bara femtio år sedan.

Vattnet har bubblat, det har varit fradga på ytan och en avloppsstank runt hela området.

Före 1910 rann nämligen allt avloppsvatten i Helsingfors rakt ut i havet. Staden tog emot en hel del klagomål av invånarna som hade märkt att vattnet stank av avlopp och såg smutsigt ut. Många var också oroliga för sjukdomar som bakterierna i vattnet kunde orsaka.

- Som värst har det varit i områden som har dåligt vattenutbyte, till exempel i Tölöviken. Det har var i uselt skick. Vattnet har bubblat, det har varit fradga på ytan och en avloppsstank runt hela området, säger Emil Vahtera, forskare på Helsingfors stads miljöcentral.

En del badinrättningar och sköljhus och -flottar stängdes på grund av det förorenade vattnet.

Enligt Vahtera var staden medveten om riskerna med att låta avloppsvattnet rinna ut i havet, särskilt i närheten av badstränderna.

- Det visste de sedan länge, eftersom människor har insjuknat när de har kommit i kontakt med vatten som har innehållit avföring. Men för staden har det varit fråga om brist på resurser och teknik.

Staden gjorde sporadiska undersökningar av vattenkvaliteten på stränderna där det hade uppstått problem redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Både en del badinrättningar och sköljhus och -flottar stängdes på grund av det förorenade vattnet.

På 1890-talet var det inte vem som helst som kunde njuta av att simma på stränderna. Simmagistrar från Helsingfors simsällskap omkring 1890.
Bild: Daniel Nyblin

På 1920-talet hade det redan blivit en allemanssyssla att besöka badstränderna.
Bild: Viljo Berg

År 1910 byggdes stadens första vattenreningsverk i Alpparken i Alphyddan. Men reningsverket hade inte kapacitet att rengöra allt avloppsvatten.

Ännu flera år efter att vattenreningsverket byggdes klagade invånarna till staden över det smutsiga och stinkande vattnet.

Stadens andra vattenreningsverk byggdes på Tallbacksvägen norr om Tölöviken. Här rengjordes bland annat avloppsvattnet från Tölö sockerbruk. Före 1918 rann allt avloppsvatten från bruket direkt i Tölöviken.
Bild: R. Roos

I takt med att vattenreningsverken blev fler, förbättrades vattenkvaliteten. Men samtidigt ökade också mängden avloppsvatten i och med den växande industrialiseringen och att allt fler invånare kopplades till avloppsnätverket.

Staden hann inte med i utvecklingen.

Ännu på 1960-1970-talet rann en del av avloppsvattnet orenat i havet.

Ännu på 1960-1970-talet rann en del av avloppsvattnet orenat i havet. Och samtidigt hade belastningen med föroreningar och näringsämnen i hela Finska viken ökat.

- På Helsingfors stränder har belastningen varit störst mellan 1960- och 1970-talet. Och den allmänna situationen i havet påverkar alltid. Om hela havet mår dåligt så mår också våra lokala vikar sämre, säger Vahtera.

Enligt honom är situationen på badstränderna i dag bättre än både för hundra år sedan - och för femtio år sedan.

- Jo, med tanke på badstränderna är det faktiskt bättre.

År 1915 var vattnet vid Ursins badinrättning bland de mest förorenade vattnen i Helsingfors. På bilden från 1910-talet badar Privata svenska flickskolans elever vid badinrättningen.
Bild: Roos

Ännu på 1960- och 1970-talet rann en del av avloppsvattnet fortfarande orenat i havet. Bilden är från Sandudds badstrand sommaren 1968.
Bild: Constantin Grünberg

Efter 1970 blev det bättre

Först 1970 började vattenkvaliteten vid Helsingfors badstränder förbättras. Det året fick staden ett tionde vattenreningsverk, det i Nordsjö.

Men fram till slutet av 1980-talet rann också det renade vattnet från vattenreningsverken ut i havet i närheten av stränderna.

- Renat avloppsvatten har alltid fekala bakterier i sig i någon mängd, säger Emil Vahtera på Helsingfors stads miljöcentral.

Renat avloppsvatten har alltid fekala bakterier i sig i någon mängd.

År 1987 byggde staden därför en samlartunnel som ledde det renade vattnet längre bort från centrum.

Under samma tidsperiod började staden bygga vattenreningsverket i Vik. Reningsverket blev färdigt 1994 och ersatte då de tio gamla reningsverken.

Ursins badinrättning år 1906. Den fanns på ungefär på samma plats som Eira strand i dag. Skulle du ha simmat i vattnet om du visste hur mycket avloppsvatten som fick rinna direkt i havet?
K. K. Aro

I dag har Eira strand god eller utmärkt vattenkvalitet.

Hurdan är vattenkvaliteten på badstränderna i dag?

- Överlag så är alla badstränder i Helsingfors i gott skick. De flesta har god eller utmärkt vattenkvalitet, säger Emil Vahtera.

Överlag så är alla badstränder i Helsingfors i gott skick idag. De flesta har god eller utmärkt vattenkvalitet.

Av de största badstränderna är det Lillforsens badstrand vid Vanda å som har haft mest problem. Men inte heller där är vattenkvaliteten dålig, utan tillfredsställande.

I Tölöviken har vattenkvaliteten varit dålig länge eftersom viken har lågt vattenutbyte. Men tack vare ett projekt som inleddes 2005 har vattenkvaliteten förbättrats så pass att man har kunnat simma i viken sedan 2012.

År 1958 började staden med regelbunden övervakning av badsträndernas vattenkvalitet. I dag är övervakningen så effektiv att ifall det skulle rinna orenat avloppsvatten i havet dröjer det inte länge förrän stranden stängs för besökare.

Dessutom kan besökarna med bara några klick på stadens webbplats se hurdan vattenkvalitet det är på den strand som man har tänkt besöka.

Källa: Helsingfors stads miljöcentral.

Så i väntan på sommaren kan du lugnt planera flera sköna dagar på stranden.

Diskussion om artikeln