Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

VCS: Nålrutinerna i skick

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Arkivbild visar blodprovstagning i El Salvador.
Bildtext Blodprovstagning.
Bild: EPA/ROBERTO ESCOBAR

I dag gjordes en granskning vid såväl laboratoriet som på bäddavdelningarna och poliklinikerna. Man fann att det inte är möjligt att sticka en patient med en gammal nål om instruktionerna följs.

- Sterila nålar förvaras i skyddspaket på arbetsbordet invid provtagningspunkten. Förpackningen öppnas först då patienten är närvarande, säger den koordinerande avdelningsskötaren Sari Kärki på det kliniska laboratoriet.

En använd nål kastas omedelbart efter provtagningen och en redan använd säkerhetskanyl går inte att använda en gång till.

Granskningen visade att man på såväl vårdavdelningar som polikliniker följer enhetliga rutiner vid användning av sterila nålar. I regel använder man på både avdelningar och polikliniker så kallade säkerhetskanyler, vilka är försedda med ett stadigt skydd.

Då man vid provtagning har använt en säkerhetskanyl kan den inte öppnas längre, vilket gör att det är omöjligt att använda den på nytt. En kärra med alla nödvändiga provtagningstillbehör placeras invid patienten vid provtagningen. Även kärlet för riskavfall är placerat på så vis att använda nålar lätt ska kunna läggas i kärlet omedelbart efter att de har använts.

Ett tjugotal patienter utsattes på torsdagen för provtagning med använda nålar vid Huslab i Kampen i Helsingfors.

Diskussion om artikeln