Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kraftig ökning av narkotikaproduktion i Finland

Från 2016
Uppdaterad 07.01.2022 10:17.
Amfetaminet har smugglats i form av pulver och olja
Bildtext Polisen i Österbotten avslöjade nyligen en liga som smugglat in 25 kilo amfetamin i form av pulver och olja. Narkotikan hade förädlats i en lägenhet i Jurva.

På tio år har antalet fall av syntetisk narkotikatillverkning i Finland blivit sex gånger fler. Det visar den statistik som Svenska Yle fått ut av polisen.

Från att ha registrerat 37 fall år 2005 antecknade polisen 220 sammanlagt fall av narkotikatillverkning år 2015. Då handlar det om olika former av syntetisk drogframställning, inte om odling av cannabis och motsvarande preparat. De senare rör sig under samma tidsperiod i betydligt högre siffror: drygt tusen år 2005 till över 1600 i fjol. Det här framgår ur den statistik Svenska Yle fått ut av polisen.

Tittar man på landskapsnivå har det största numerära antalet registrerats i Helsingfors, Västra Nyland (Esbo inkluderat), Birkaland och Mellersta Finland. Åland är det enda landskapet som under tio år - 2006 - registrerat ett enda fall av narkotikatillverkning.

Ställer man siffrorna mot invånarantalet sticker Sagu i Egentliga Finland under de här tio åren ut i toppen, vilket förklaras av ett stort fall 2006. Av storstäderna ligger Esbo i topp, och drar med sina totalt 227 fall de senaste tio åren effektivt upp Västra Nyland mot listans topp.

Narkotikatillverkning och -odling

Kartan visar narkotikatillverkning i förhållande till antalet kommuninvånare. Ju mörkare röd färg, desto vanligare att polisen har noterat tillverkning i kommunen.

Kartan fungerar inte längre tekniskt och togs bort 7.1.2022

Vid Centralkriminalpolisen kan också kriminalinspektör Ari Karvonen bekräfta att vi talar om ett växande problem. När det gäller just de syntetiska drogerna handlar det vanligtvis om ligor som förädlar slutprodukten på finländsk mark med hjälp av insmugglat råmaterial, inte om att hela tillverkningskedjan sker här.

Att det här slaget av drogtillverkning sällan specifikt lyfts fram förklarar han med att brotten nästan alltid är delar av så omfattande härvor att alla detaljer slutligen sugs in under den juridiska termen "grovt narkotikabrott" då fallen nystas upp inom rättssystemet.

Privatbostad var amfetaminfabrik

Bland de ganska nya och mer utmanande problemen syns de några fall de senaste åren där kriminella smugglat in olja som används för att tillverka amfetamin, den populäraste syntetiska drogen i Finland. Slutprodukterna har tillverkats i allt från sommarstugor på landsbygden till lägenheter i vanliga bostadshus på små orter, och en betydande del av produkterna har hunnit landa i gatuhandeln innan ligorna åkt fast.

Ett av de färskaste fallen hittar vi i österbottniska Jurva, där polisen i början av året fick fast en liga som från hösten 2014 till sommaren 2015 smugglat in 25 kilo amfetamin i oljeform från Tyskland. Oljan hade man förädlat till pulver i en privat bostad och brottshärvan avslöjades som ett sidospår i en plånboksstöld.

Av det färdiga amfetaminet hade cirka sexton kilo redan prånglats ut i gatuhandeln, främst längs den österbottniska kusten. Fabriken hade varit verksam i bostaden utan att någon utomstående reagerat och i samband med avslöjandet konstaterade utredningsledare Esa Uusi-Kakkuri från polisen i Österbotten att en god kunskap i grundskolans kemi verkar ha räckt för att tillverka narkotikan.

Olja gömdes i flaskor

Några år tidigare avslöjades en amfetaminfabrik i en sommarstuga i Kouvola. Bakom fabriken stod en 52-årig man, som senare dömdes till över åtta års fängelsestraff. Han hade via kriminella medhjälpare fått in amfetaminolja till Finland och i den drogfabrik han inrättat i sin stuga tillredde han minst tretton kilo amfetamin, som bedömdes vara ytterst starkt. Veterligen hade oljan smugglats in i landet i bland annat Vodkaflaskor, som inte hade väckt Tullens misstankar.

Det gjorde inte heller de vinflaskor som visade sig vara amfetaminoljeförpackningar i den knarkhärva, som Centralkriminalpolisen avslöjade i Birkalandi fjol. I det här fallet hade minst tjugo liter olja tagits in i Finland, vilket omvandlat i pulver skulle betyda över hundra kilo amfetamin, eller en halv miljon portioner.

Polisbil
Bildtext Polisen avslöjar årligen flera fall av narkotikatillverkning, men medger att det bara är en del som åker fast. Utmaningen för både Tullen och polisen är att råvaror som används för till exempel amfetamintillverkning smugglas in på helt andra sätt än färdiga narkotikalaster.
Bild: Yle

Även om just den här typen av drogtillverkning är ett marginellt fenomen jämfört med odling av cannabis och motsvarande preparat, så understryker CKP:s Karvonen att det naturligtvis är ett stort problem på många sätt då narkotika förädlas i Finland. Även om nätet erbjuder omständliga och detaljerade recept på hur man kokar ihop olika slag av droger hemma, så handlar det om processer där små fel kan få oanade följder. I Sverige har man exempelvis varit med om förödande explosioner då kriminella försökt sig på att själva förädla amfetamin.

Den stora utmaningen ligger i att smuggla in oljan men lyckas det krävs i stort sett några andra ingredienser, stora kärl, en grundläggande kemisk kunskap och en hög tolerans för den stickande lukt som uppstår då förädlingen äger rum. Dessutom krävs det alltså tålamod eftersom små felsteg kan få stora följder.

- Det finns en rad faror förknippade med den här kategorin av brottslighet. Dels är själva framställningsprocessen en stor risk, dels vet man aldrig hurdana droger de här små labben egentligen tillverkar. Samtidigt är det förstås attraktivt för de kriminella gäng som i regel står bakom den här typen av narkotikabrottslighet att försöka smuggla in råmaterialet istället för färdigt förädlad narkotika, säger Karvonen.

Göms i flaskor och burkar

Orsaken är att exempelvis amfetaminolja kan gömmas i allt från vinflaskor till olika slag av burkar och spritförpackningar, som kan vara svårare för myndigheterna att upptäcka.

- Narkotikasmugglare är överlag synnerligen innovativa och det utgör en utmaning för oss. Narkotika göms i långtradare eller personbilar, på passagerare som rör sig till fots och i post- och snabbleveranspaket. När det gäller narkotika i vätskeform är ju exempelvis flaskor vanliga i smugglingen. Men det ska noteras att det inte bara handlar om amfetaminolja utan också om GHB, eller gamma, och GBL, som är ett psykoaktiverande ämne, säger tullöverinspektör Petteri Nevalainen.

Vilka metoder som används för att få fast just den här typen av narkotikasmuggling vill han inte avslöja eftersom det handlar om taktiska uppgifter.

- Men det är inte omöjligt. Vi har fått fast smugglare och vi har inlett förundersökningar mot dem.

794 misstänkta i fjol

Vid CKP säger Karvonen att narkotikabrottsligheten ter sig som ett ändlöst arbetsträsk för både polisen och Tullen. Det bekräftar också CKP:s senaste situationsanalays av narkotikaläget i Finland, som publicerades i slutet av mars.

I fjol fick man nys om närmare 24 000 narkotikabrott, vilket var 7,5 procent mer än året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade samtidigt med sju procent.

Sammanlagt misstänktes i fjol 794 personer för grova narkotikabrott, jämfört med 804 året innan. Statistiken visar också att av dem som avslöjas handlar det fortsättningsvis i hög grad om internationella och professionella kriminella nätverk, där de finska brottslingarna i regel har kopplingar till olika slag av motorcykelgäng. Det är de som åkt fast men hur många som gått under myndigheternas radar finns inga säkra uppgifter om.

Centralkriminalpolisen, väggskylt
Bildtext Narkotikabrotten är ett gissel både på lokalt och nationellt plan. Utöver produktion av narkotiska produkter i Finland utgör smugglingen av illegala problem en stor utmaning för både polisen och Tullen.
Bild: Yle

Finländarna toppar i alla fall listan över gripna nationaliteter och följs av ester, svenskar och gambier. Enligt CKP är rollfördelningen vanligtvis sådan att finländarna ansvarar för mottagning och distribution i Finland, medan deras utländska brottskumpaner agerar som importörer och smugglare.

Trots att det syns en betydande höjning av tillverkningsbrotten är det fortfarande vanligare att färdiga produkter smugglas in i landet. Av de syntetiska drogerna hör amfetamin till de populäraste och bara i fjol beslagtogs 300 kilo i olika räder i Finland. Det enskilt största fallet, också historiskt, utgjordes av de 100 kilo amfetamin som upptäcktes i en långtradade ombord på Vasas bilfärja. En försiktig uppskattning är att ifall drogerna hade nått ut i gatuhandeln så skulle den ha räckt till minst en miljon portioner.

Efter amfetamin är extacy, eller MDMA, populär i Finland. I fjol beslagtogs betydligt färre laster än åren innan, men trots detta räknade polisen till nästan 24 000 tabletter.

Bildtext Odlingen av cannabis har under flera år varit ett återkommande problem. Årligen avslöjas en betydande mängd små odlingar med 250-500 plantor, men under de senaste åren har det också uppdagats några betydligt större odlingar där antalet plantor legat mellan 1000-2000.
Bild: Mika Kanerva

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons