Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Körtiden på västra Ring I blir en timme längre

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Trafikverkets Jarmo Nirhamo, projektchef för Ring I-reparationerna, vid byggarbetsplats.
Bildtext Reparationerna vid Ring I påverkar tusentals människor i deras vardag varje dag, konstaterar Jarmo Nirhamo vid Vägverket.
Bild: Yle/ Karin Filén

Sträckan mellan Alberga och Baggböle med bil kommer att i värsta fall ta en timme längre än nu från och med slutet av april. Det här på grund av de stora arbetena med att renovera Ring I.

Jarmo Nirhamo från Trafikverket ser ut över Ring I där bil efter bil kör förbi. Trafiken västerut flyter bra, men österut däremot sämre. Förra veckans torsdag stängde man av en körfil i östlig riktning.

- Det tar nu tjugo till trettio minuter längre än vanligt att ta sig från Alberga till Baggböle under rusningstid, berättar han.

Enligt vår bedömning kan det komma att ta en timme längre åt båda hållen.

Det blir värre.

- Enligt vår bedömning kan det komma att ta en timme längre åt båda hållen. Rusningstiden kommer att förlängas och det kommer att ta längre tid än nu att ta sig förbi vägbygget.

Detta alltså på en några kilometer lång sträcka.

Bilkö sedd inifrån bil.
Bildtext Det här blir en bekant vy i ett par timmar varje dag för bilister från och med slutet av april.
Bild: Yle/ Karin Filén

"Samåk eller åk kollektivt"

Jarmo Nirhamo är projektchef för det enorma, ett och ett halvt år långa projektet att göra Ring I smidigare för trafiken.

Det finns ingen omväg runt byggarbetsplatsen, så därför gäller det för bilisterna att anpassa sig till de nya premisserna, säger han.

Vi rekommenderar alla att byta bilen mot buss, tåg eller metro, att samåka och att köra utanför rusningstiderna.

Jarmo Nirhamo, Trafikverket

- Vi rekommenderar alla att byta bilen mot buss, tåg eller metro, att samåka och att köra utanför rusningstiderna.

Den värsta rusningstiden är mellan klockan 6.30 och 9. Allra flest bilar rör sig förbi byggarbetsplatsen klockan kvart före sju, enligt Jarmo Nirhamo. På eftermiddagen rör sig flest bilar mellan klockan 15 och 18.

Klart 2018

Ringvägen ska byggas om på fyra ställen:

Avtagen till Vichtisvägen och Tavastehusleden byggs om, det blir nya körfiler och bredare broar.

Också bullerskydden längs Vichtisvägen och Tavastehusleden ska ses över.

I Kägeludden i Esbo ska Ring I täckas över.

Det fjärde bygget av Ring I finns i Vik, där ska en ny motorvägskorsning förena Vik, Stensböle och Kvarnbäcken.

Den nya, förbättrade Ring I väntas stå klar om ett och ett halvt år. Läs mera hos Trafikverket.

Bild på Pia Fagerholm-Mård framför en bil

Tusentals bilpendlar från öst - för där går inget tåg

Det finns räls, men någon persontrafik blir inte av.

Diskussion om artikeln