Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gymnasiesammanslagning kan ge synergieffekt åt lärarna

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Ingången till Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium.
Bildtext Karis-Billnäs gymnasium finns i samma byggnad som Karis svenska högstadium.
Bild: YLE / Marga Sandström

Ett gemensamt svenskt gymnasium i Raseborg kunde ge ämneslärarna mera stöd. Däremot är det ingen idé att börja skjutsa eleverna mellan Ekenäs och Karis. Det anser rektor Mikael Eriksson i Ekenäs gymnasium.

För eleverna skulle en sammanslagning inte behöva betyda speciellt stora förändringar, säger Mikael Eriksson.

- Utgångspunkten är att en elev ska kunna fullfölja sina gymnasiestudier utan att byta skola under en period eller en dag eller vecka.

Däremot kunde det ordnas gemensamma evenemang för att skapa en känsla av samhörighet. Mikael Eriksson nämner till exempel julfester, avslutningar och självständighetsevenemang.

Gemensam ledning koordinerar

Bildningssektorns förslag är att Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium skulle ha en gemensam rektor och utöver det en platschef i de båda skolorna.

Det innebär alltså att det finns en ledning som har en överblick över verksamheten och koordinerar och optimerar den i enlighet med de resurser som finns.

Delad lärarresurs i vissa ämnen

I förslaget står att en del grupper kunde slås samman i de ämnen som lockar få elever. Mikael Eriksson kan tänka sig att det handlar om ämnen som filosofi och de ovanligare b-språken.

Mikael Eriksson vid Ekenäs gymnasium
Bildtext Mikael Eriksson är rektor i Ekenäs gymnasium.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Men han säger att man måste planera med eftertanke så att ämnena kan erbjudas i båda husen samtidigt som grupperna inte blir för små.

- De här ämnena kunde till exempel ordnas vartannat år i vardera skolan, så att man kan sköta dem med en lärarresurs.

Eleverna vill inte flytta på sig

Mikael Eriksson tror däremot inte att det lönar sig att börja skjutsa eleverna mellan Karis och Ekenäs. Han har många års erfarenheter av skolsamarbeten bland annat i huvudstadsregionen och de visar att elever drar sig för att flytta på sig.

- Att flytta på elever är vanskligt. Däremot kan man överväga att flytta på lärare.

Olika profilering

Samtidigt som det är meningen att eleverna kan fullfölja gymnasiets hela lärokurs i de båda skolorna, så kunde kursernas antal begränsas.

Mikael Eriksson tänker sig att det handlar om att de båda skolorna kunde profilera sig inom olika ämnesområden. Eleverna kunde till exempel ha möjlighet att läsa mera naturvetenskap i den ena skolan och humaniora i den andra.

Ekenäs gymnasium
Bildtext Ekenäs gymnasium.
Bild: yle/Petra Thilman

Fusionen mellan de två gymnasieskolorna skulle ske den första januari 2017 och det konkreta arbetet för att göra det möjligt återstår ännu.

Positivt för lärarna

Förslaget att fusionera de två gymnasieskolorna är en intressant utmaning, anser Mikael Eriksson. Samtidigt understryker han att de båda skolorna är välfungerande så som de är i dag.

- Det som lärarna i båda husen kanske saknar är ämneskollegor. Jag tror att det kan bli en synergieffekt och ett mervärde av att de båda skolorna samarbetar och att lärarna kan möta varandra och diskutera sina ämnen och ämnesupplägg.

Dessutom finns det många saker som görs i båda husen som kunde göras tillsammans. Eriksson nämner till exempel studiebesök, exkursioner och resor som för tillfället kan arrangeras i vardera gymnasium utan någon sorts koordinering. Dels kan man dela på kunnandet, dels innebär det att man sparar en slant, säger han.

Två kulturer ska bli en

Utmaningen kommer att ligga hos den som sitter högst uppe inom administrationen, säger Mikael Eriksson.

- Han får nog hålla tungan rätt i munnen för att skapa ett system där de båda skolornas system löper parallellt men ändå får ut något av varandra. Det kommer nog att vara ett pussel för att få allting att fungera.

Dessutom är det en utmaning när verksamheter på två olika ställen ska fungera som en skolkultur.

- Arbetet för att övergå från två hus till ett kommer att ha sina utmaningar.

Jan-Erik Till som är vice rektor för Karis-Billnäs gymnasium vill i det här skedet inte spekulera i vilka effekter en sammanslagning mellan gymnasieskolorna kunde få. Han vill först ha mera information om vad det skulle innebära.

- Jag hoppas att det här inte görs enbart för åtgärdens skull. Det är onödigt att slå sönder välfungerande skolor av den orsaken.

Jan-Erik Till
Bildtext Jan-Erik Till
Bild: YLE/Minna Almark

Raseborgs bildningschef Robert Nyman meddelar att han kommenterar ärendet på onsdagen.

Bildningsnämnden svenskspråkiga sektion tar ställning till ärendet på sitt möte i kväll (4.4). Bildningsnämnden diskuterar det 5.4.

Diskussion om artikeln