Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Trafikexpert: Vägarna i Kungsporten borde planeras bättre

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
vy över trafik
Bildtext Vägnätet i Kungsporten är inte planerat för trafikmängden i dag.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Problemen med trafiken i Kungsporten i Borgå beror på att staden inte har planerat för framtiden. Det anser Minna Weurlander från Nylands NTM-central, som ansvarar för huvudlederna i området.

Speciellt bilister som kommer från riksväg 7 måste korsa tre körfält på Västra Mannerheimleden för att vända till vänster.

På leden rör sig över 13 300 fordon i dygnet och en betydande del är tung trafik. Trafiken löper trögt speciellt i rusningstid och bilister tar till udda lösningar för att komma dit de vill.

”Borgå borde planera för framtiden”

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral ansvarar för avtaget och huvudlederna i Kungsporten.

Enligt Minna Weurlander, chef för trafiksystemenheten, beror problemen på att Borgå har brett ut sig på norra sidan av motorvägen. Det har lett till att trafiken har ökat.

- När man planerar borde man i ännu större utsträckning reda ut hur dagens lösningar fungerar när markanvändningen ökar. Till en del har Borgå gjort så, men planerna på hur man ska tackla ökande trafik har blivit på stadens ritbord.

Ny säkerhetsplan på väg

Weurlander berättar att NTM-centralen i höst börjar göra upp en plan om hållbar och säker trafik i Borgåområdet.

Då kommer säkerligen också säkerhetsproblemen i Kungsporten-avtaget att komma upp.

- Just nu finns avtaget inte på NTM-centralens lista på platser som kräver åtgärder. Men listan uppdateras nu på våren och då granskas också avtaget i fråga.

Minna Weurlander har inga billiga förslag på hur man kunde lösa problemen med trafiksäkerheten i avtaget.

- Med hjälp av trafikljus skulle man nå tillräckligt god säkerhet med måttliga kostnader.

Diskussion om artikeln