Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes får förlita sig på hyrläkare

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Läkare för anteckningar
Bild: Unsplash, Wesley Wilson

En hyrläkare kan bli upp till 50 procent dyrare för en kommun än en kommunalt anställd läkare. Många hälsocentraler, speciellt på glesbygden, har blivit tvungna att hyra in läkartjänster från rekryteringsfirmor då man inte lyckats anställa egna läkare.

I Närpes har de annonserat både i inhemska tidningar och i rikssvenska tidningar för att få läkare att söka till de lediga tjänsterna.

- De enda som svarar på annonserna är bemanningsföretagen, säger Gerd Kronlund, tf ledande läkare vid hälsovårdscentralen i Närpes.

En läkare kostar kommunen ungefär 10 000 euro, med lön och alla sociala avgifter och andra arvoden. En hyrläkare kostar det dubbla för en månad.

I Närpes har de budgeterat cirka 100 000 euro per läkare per år. Årsutgifterna för en hyrläkare blir cirka 150 000 euro.

Akut läge i Närpes

I Närpes blev situationen akut i februari då två unga läkare på hälsocentralens lönelistor bestämde sig för att sluta.

Närpes stad godkände nyligen ett ramavtal med det rikssvenska rekryteringsföretaget Dedicare till slutet av året. Priset för en timme rör sig mellan 130 och 174 euro.

De läkare som finns i bemanningsföretagens stall är ofta unga, nyutexaminerade läkare.

- Lönesättningen, att någon nyutbildad får bättre lön än alla stadigvarande hälsocentralläkare, känns inte riktigt rättvis. Men vi orkar ju inte med vilken arbetsbörda som helst heller. Jag ser det lite som brandkåren, som kommer och släcker eldsvådan när vi har problem, säger Gerd Kronlund.

Tf ledande läkare Gerd Kronlund i Närpes
Bildtext Gerd Kronlund.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kontinuiteten är viktig

Kronlund tycker inte om hyrläkare som fenomen. Helst skulle hon se att de kunde anställa egna, stadigvarande läkare till hälsocentralen. Det är viktigt inte minst för kontinuiteten.

- Man lär känna bakgrunden, hur Närpes fungerar, vad är det för folk som bor här. När man har varit länge på en plats känner man ju sina patienter på ett helt annat vis.

Ett problem när det gäller hyrläkarna, förutom de höga kostnaderna, är just bristen i kontinuitet. Det försöker de i Närpes lösa genom att låta hyrläkaren ta hand om akuta patienter.

- Där är det inte lika viktigt med kontinuiteten som till exempel för patienter med diabetes, blodtryck, astma och andra långvariga sjukdomar, där patienten helst träffar samma läkare, säger Kronlund.

Just nu behöver Närpes hvc fylla upp för två tjänster eller arbetsinsatser. Förutom tjänsten de hyr av Dedicare, köper de också tjänster av privata pensionerade läkare.

De pensionerade läkarna har tidigare varit anställda vid hälsocentralen i Närpes. De är inte fullt lika dyra som rekryteringsfirmornas läkare. Dessutom känner de patienterna sedan tidigare.

- De står för en kontinuitet som de inhyrda läkarna inte kan leva upp till.

Språket ett dilemma

Språket är ett annat dilemma som Närpes har när det gäller att hitta stadigvarande läkare, eftersom de måste kunna svenska. Därför har det varit svårigheter att till och med kunna få tag på hyrläkare från inhemska bemanningsföretag.

De rikssvenska läkarna å sin sida kan inte finska. Det har man löst i Närpes genom att det är de ordinarie läkarna som tar hand om de finska patienterna.

Joakim Kupfer, den hyrläkare som just nu jobbar i Närpes, är medveten om att han är dyrare i drift än de andra.

- Men med det sagt så täcker jag ett behov som verkar har varit rätt svårtäckt i många år, säger han.

Joakim Kupfer säger att man vanligen inte är hyrläkare för någon längre period.

- Det är något man gör antingen för att täcka upp under semestrarna eller för att täcka upp inkomster i början eller slutet av karriären.

"Det är inte att vara hemma"

Han trivs bra i Närpes, men upplever samtidigt att det är tärande att vara ifrån familjen, vänner och de sociala sammanhang som finns hemma i Sverige.

- Jag kommer ju tillbaka hit för att jag gillar Närpes. Men det är inte att vara hemma. Jag sover i ett rum på sjukhuset så det går inte att jämföra det med att vara hemma, säger Joakim Kupfer.

Det finns flera orsaker till att man i Sydösterbotten har haft svårt att rekrytera läkare. Förutom kravet på svenska, kan det också vara svårt att hitta jobb för partnern. Det finns av tradition inte många akademiska jobb i regionen.

Gerd Kronlund säger att Närpes ligger fel geografiskt. Det är lättare att anställa läkare i södra Finland.

God atmosfär i Karleby

Men i Karleby i Mellersta Österbotten har man lyckats bra med sin rekrytering av läkare. Där har de inte behov av hyrläkare alls.

- Vi har en bra atmosfär i Karleby. Vi strävar efter en god kvalitet och mycket effektivitet i systemet. Läkarna måste kunna lita på att allt går bra och en viktig sak är att man diskuterar med läkarna, säger Jussi Salminen, social- och hälsovårdsdirektör i Karleby.

Det faktum att läkarlönerna i Karleby och Mellersta Österbotten är landets nästhögsta är inte avgörande i sammanhanget. Det tror inte Jussi Salminen. Det tror inte heller Peter Riddar, ledande läkare för vårdsamarbetet i Sydösterbotten.

- I Karleby har de en enklare språkbild. Där är en större majoritet finska. De har bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete inom psykiatrin och har en helt annan regional sammanhållning än vi kan stoltsera med i Vasa.

- När man läser om Mellersta Österbottens centralsjukhus får man än mer positiv bild än man får av Vasa. Jag tror att det inverkar, att man kan tänka sig Karleby som ett område att jobba i, säger Peter Riddar.

Diskussion om artikeln