Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle övergår till HD i mars 2020

Från 2016
Uppdaterad 05.04.2016 18:22.

Hela Finland går in i HD-eran då sändningarna i standardkvalitet, SD-sändningarna, upphör 31.3.2020. Högupplösnings- eller HD-sändningarna syns i det markbundna nätet i hela Finland i mars 2020. Fram till våren 2020 fortsätter alltså tv-sändningarna i standardkvalitet i marknätet.

I de finländska hushållena ser man redan nu på HD-sändningar. Men för tillfället kan inte alla finländare i antennhushåll se HD-sändningar. De tittare som bor på VHF- och UHF-områden hamnar således i ojämlik ställning. År 2020 kan alla finländare se HD-sändningar på samma sätt via marknätet. Därutöver erbjuds HD till kabel- och IPTV-tittare - precis som för tillfället.

Yle har erbjudit sina kanaler i HD sedan 2011 och så gott som hela bolagets tv-programproduktion görs redan i HD. Före utgången av 2016 ska även de sista programmen i Yles utbud vara av HD-kvalitet. När det gäller programinköp är det alltid de tekniskt mest högklassiga versionerna som införskaffas.

I antennhushållen kan man se på tv-program i HD om man har en tv-apparat med integrerad DVB-T2-tuner eller en DVB-T2-adapter, dvs. digitalbox, som är ansluten till en Full HD/HD Ready-tv.

Det finns en HD-mottagare redan i var tredje finländskt hushåll. Enligt vissa bedömningar förnyar finländarna i vilket fall som helst sina apparater i en sådan takt att det finns en HD-mottagare i så gott som varje hushåll år 2020.

Yle producerar så gott som alla sina program i HD-format. Då SD-sändningarna upphör behöver programmen för distributionens del inte längre konverteras till sämre kvalitet. Då den parallella SD- och HD-distributionen upphör ger det också besparingar i distributionskostnader.

Att övergången till HD sker redan år 2020 är hela tv-branschens gemensamma önskan. Övergången för med sig nya möjligheter för alla tv-aktörer och tryggar för egen del också tv-utbudets mångsidighet i Finland.

  • Övergången till HD innebär att alla hushåll i Finland som mottar markbundna sändningar behöver HD-mottagare. Sådana är tv-apparater med T2-tuner eller T2-adapter.
  • Tv-sändningarna i de markbundna näten fortsätter med nuvarande kvalitet till våren 2020.
  • Övergången till HD handlar om den globala tekniska utvecklingen inom tv-produktion, sändning- och mottagning. Den nya tekniken ger ännu bättre bildkvalitet än tidigare plus flerkanalsljud.
  • Tevens DVB-T-sändningsteknik ersätts med DVB-T2 som är en teknik som utnyttjar frekvensbanden bättre. Med den är det möjligt att distribuera HD-kanaler även i det markbundna nätet. Samtidigt ersätts packningstekniken MPEG-2 med den effektivare MPEG-4.

Yles högupplösta kanaler: Frågor och svar om HD