Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

HD för alla 2020 – övergången till högupplösta tv-sändningar tidigareläggs

Från 2016

Tv-aktörerna i Finland vill tidigarelägga övergången från markbundna tv-sändningar av standardkvalitet (SD) till högupplösta sändningar (HD).

Detta innebär att hela Finland övergår till HD-tv i mars 2020. Samtidigt upphör sändningarna i standardkvalitet, alltså SD-sändningarna. Enligt de tidigare planerna skulle övergången ske 2026. I kabelnäten sänds Yles kanaler som HD redan i dag.

Yles förvaltningsråd fastställde vid sitt sammanträde den 5 april 2016 att Yle i enlighet med branschens gemensamma ambition år 2020 övergår till HD-sändningar även i markbundna nät.

”Detta beslut säkerställer att alla finländare får en bättre tv-bild senast 2020”, säger ordföranden för Yles förvaltningsråd Kimmo Kivelä.

En stor del av hushållen i Finland omfattas redan nu av HD-täckningen. Yles kanaler har kunnat sändas som HD sedan 2011 och så gott som hela bolagets tv-programproduktion görs redan som HD. Före utgången av 2016 ska även de sista programmen i Yles utbud vara av HD-kvalitet. När det gäller programinköp är det alltid de tekniskt mest högklassiga versionerna som införskaffas.

”Jag är säker på att övergången till högupplöst bild kommer att ske smidigt, eftersom största delen av finländarna redan känner till HD. För Yle är det viktigt att hela branschen står bakom förändringen så att även de markbundna näten snabbt kan övergå till HD. Det blir allt vanligare med stora tv-skärmar som kräver högupplöst bild, och när man väl har vant sig vid den så finns det ingen återvändo”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

  • Övergången till HD innebär att alla hushåll i Finland som mottar markbundna sändningar behöver HD-mottagare. Sådana är tv-apparater med T2-tuner eller T2-adapter.
  • Tv-sändningarna i de markbundna näten fortsätter med nuvarande kvalitet till våren 2020.
  • Övergången till HD handlar om den globala tekniska utvecklingen inom tv-produktion, sändning- och mottagning. Den nya tekniken ger ännu bättre bildkvalitet än tidigare plus flerkanalsljud.
  • Tevens DVB-T-sändningsteknik ersätts med DVB-T2 som är en teknik som utnyttjar frekvensbanden bättre. Med den är det möjligt att distribuera HD-kanaler även i det markbundna nätet. Samtidigt ersätts packningstekniken MPEG-2 med den effektivare MPEG-4.

På sitt sammanträde 5.4 godkände förvaltningsrådet också berättelsen till riksdagen om Rundradions verksamhet år 2015 (pdf på finska, den svenska berättelsen publiceras 8.4).

För mera information:
Kimmo Kivelä, ordförande för Yles förvaltningsråd, tfn 09 432 3075, kimmo.kivela@eduskunta.fi
Lauri Kivinen, verkställande direktör, Yle, tfn 09 1480 5003