Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu är det klart var minnesmärket över Koverhar ska stå

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
En karta.
Bildtext Minnesmärket ska stå där porten till hamnen ska finnas i framtiden. Viskovägen kommer att få en ny sträckning vid hamnen mera norrut.
Bild: Google

Minnesmärket över Koverhar stålverk ska stå klart i slutet av det här året nära porten till den tidigare fabriken. Finansieringen för minnesmärket är också klar.

Det var våren 2014 som Lappvikbon Alexander Boström tog initiativ om ett minnesmärke över stålverket. Lappvik by- och egnahemshusförening gav projektet sitt enhälliga stöd och en minnesmärkeskommitté grundades.

Minnesmärket kostar omkring 20 000 euro och har finansierats av städerna Raseborg och Hangö, ett stort antal företag, fonder och föreningar både lokalt, nationellt och från Sverige.

Minnesmärket är flera meter stort och är en miniatyr av stålverket. Det är meningen att minnesmärket ska vara klart i slutet av år 2016 då också rivningen av fabriken ska vara klar.

Naturlig placering

Stadsstyrelsen i Hangö har beslutat att minnesmärket placeras på den östra sidan om Koverharvägen där vägen delar sig i två delar. Det är platsen där Koverharvägen fortsätter in mot fabriksområdet och Viskovägen börjar genom att göra en kurva förbi fabriksområdet över järnvägsspåren.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell säger att platsen är mycket bra av flera orsaker. För det första är det meningen att hamnområdet utvidgas så att porten till området blir just här. Då skulle minnesmärket stå invid porten.

Den nuvarande Viskovägen kommer att hamna innanför hamnområdet och kommer att få en ny sträckning några hundra meter norrut.

Dessutom är minnesmärket placerat så att det står på Natura-område och det betyder att hamnen inte kan utvidga sig åt det hållet. Det betyder att minnesmärket inte stör hamnens verksamhet, säger Strandell.

Samtidigt är det här planens akilleshäl; om Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) inte godkänner minnesmärket på naturskyddsområdet måste minnesmärket få en ny placering.

Hangö stad gör som bäst upp en plan för Koverharområdet. Minnesmärket kommer att ritas in i planen.

Diskussion om artikeln