Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sauli Niinistö: Osäkra tider råder i Europa

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
President Sauli Niinistö talar vid FN-konferens i New York den 25 september 2015.
Bildtext President Sauli Niinistö talar vid FN-konferens i New York den 25 september 2015.
Bild: EPA/MATT CAMPBELL

President Sauli Niinistö säger att svåra och osäkra tider råder i Europa, även om det historiskt sett inte är exceptionellt. I talet som Niinistö höll på Försvarskursföreningens vårmöte tog han upp bland annat Europas säkerhetspolitik, flyktingsituationen samt Nato.

Niinistö inledde sitt tal med att säga att han inte har några särskilt muntra budskap att komma med den här gången heller.

– Det är ingen nyhet att det internationella systemet genomgår en brytningsperiod. Det har sagts från den här katedern redan tidigare. Även Europeiska unionen kämpar med flera olika kriser.

Niinistö frågar sig om man redan har börjat vänja sig vid läget och till och med känna sig avtrubbad - något som han anser vara farligt. Niinistö sade att terrordåden i Bryssel gav en djup chock och att det därför har uppstått flera krav på starkare åtgärder och förändringar i politiken.

– Vi befinner oss i ett svårt brytningsskede, och då är det viktigt att säkra ordning och stabilitet i Europa samt bevara området som en zon för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns saker att göra här, även om det här för bara några år sedan ansågs som självklarheter och exportvaror.

Konflikterna påverkar Europa

Enligt Niinistö finns det i nuläget allt färre självklarheter och allt mer osäkerhet.

För att en bättre framtid ska kunna uppstå är det viktigt att konflikterna utanför Europa lugnas ner. Som exempel nämner han de djuprotade konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika.

Som ett lyckat projekt nämner Niinistö kärnavtalet som slöts med Iran.

– Det relevanta är att vara medveten om att deras [konflikternas] inverkan på livet i Europa och Europas utveckling inte kommer att försvinna inom en nära framtid.

"Kan inte lägga skulden på dem som flyr från krig"

I sitt tal nämner Niinistö även flyktingsituationen i Europa.

– Avtalet mellan Europeiska unionen och Turkiet är ur flera olika perspektiv ofullständigt. Avtalet har blivit starkt kritiserat ur ett människorättsperspektiv och förverkligandet av avtalet kommer att vara svårt.

Enligt Niinistö är avtalet ändå bättre än ingen lösning alls.

Man kan givetvis inte lägga skulden på dem som flyr krig.

– En okontrollerbar invandring är ett fenomen som för samman konflikter utanför EU men som också skapar inre problem. Unionens interna konflikter har ökat och håller på att forma en ny skiljelinje. Här kan man givetvis inte lägga skulden på dem som flyr krig. Européerna måste själva ansvara för den här diskussionen och de val som görs.

Niinistö oroar sig också för den extremistiska terrorismen som ökat i Europa, och säger att målet är att hindra dåden innan de sker. Enligt Niinistö har polisen och underrättelsetjänsten en avgörande roll i förebyggandet.

– Det är också viktigt att hindra utslagning bland unga genom att erbjuda arbete och möjligheter, men det är lättare sagt än gjort.

Bättre att tala än låta bli

Niinistö säger att det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön blivit mer spänt i och med kriget i Ukraina, och Rysslands agerande. En av konsekvenserna är att Nato ökade sin närvaro och att det är möjligt att den närvaron kommer att öka i framtiden efter Natotoppmötet i Warszawa.

Niinistö poängterade även att han tillsammans med regeringen velat hålla diskussionskanalerna öppna med ledningen i Ryssland på ett ansvarstagande sätt. Han nämner som exempel träffen med Vladimir Putin i Moskva under påskveckan.

– Det är bättre att prata med någon än att se förbi personen, och det är bättre att försöka samarbeta då det bara går. Det är också bättre att försöka sköta problemen än att låta bli att göra det.

Historiskt sett är det här ändå inte exceptionellt. Det är enbart exceptionellt i deras ögon vars historiska kunskap bara sträcker sig några årtionden bakåt.

Niinistö avslutar sitt tal genom att säga att Europa på flera sätt genomgår en svår och osäker tid.

– Historiskt sett är det här ändå inte exceptionellt. Det är enbart exceptionellt i deras ögon vars historiska kunskap bara sträcker sig några årtionden bakåt. De länder som kan ta hand om sig själva och andra kan klara sig och vara framgångsrika även nu, på samma sätt som de tidigare har gjort.