Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rudus kan få utvidga bergsbrytningen i Ingå

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bild: Yle/Robin Lindberg

En utvidgad bergsbrytning och stenkrossning i Joddböle i Ingå kan bli verklighet. Miljö- och byggnadsnämnden ska på tisdag (12.4) fatta beslut om bolaget Rudus marktäkts- och miljötillstånd

Förslaget är att tillstånden beviljas eftersom förutsättningarna för att bevilja tillstånd uppfylls.

Täktområdet är nu betydligt mindre än i Rudus ursprungliga planer som presenterades för två år sedan.

Området i Joddböle omfattar nu totalt 30 hektar. Det egentliga brytningsområdet är 18,9 hektar stort. Sammanlagt 2,45 miljoner kubikmeter berg får brytas.

Det handlar om mellan 370 000 och 925 000 kubikmeter per år under en period på tio år.

Sex miljoner var för mycket

För två år sedan ville bolaget göra upp planer för ett 390 hektar stort område och krossa upp till sex miljoner kubikmeter per år. Men de planerna föll inte i god jord i Ingå.

Bolaget lämnade in sin senaste ansökan till Ingå kommun i fjol somras.

Ingå kommun fick i höstas ta emot 68 anmärkningar av privatpersoner. Dessutom gav tre föreningar samt miljöhälsomyndigheterna utlåtanden. I många anmärkningar framfördes att ansökan helt och hållet borde avslås.

Strider inte mot miljöskyddslagen

Rudus har redan en marktäkt i Joddböle. Den kommer nu att utvidgas norrut. En stor del av området är i naturtillstånd. Största delen av marken ägs av Inkoo Shipping.

Verksamheten strider inte mot miljöskyddslagen och förutsättningarna för att bevilja tillstånd uppfylls. Det innebär att byggnads- och miljönämnden måste utfärda miljötillståndet, sägs det i utkastet som nämnden ska ta ställning till.

Verksamheten strider inte heller mot detaljplanen och orsakar inte hälsorisker, betydande miljöförorening eller risk för miljöförorening eller oskälig belastning för grannarna sägs det i förslaget till motivering.

Rudus måste följa många villkor

I utkasten till miljötillstånd och marktäktstillstånd som Ingå miljö- och byggnadsnämnd ska ta ställning finns 36 olika villkor som Rudus måste följa.

Brytningen och krossning får utföras under augusti till juni under vardagar mellan klockan 7 och 21. Rudus får spränga mellan klockan 8 och 16.

Det ställs bland annat krav på buller som ska bekämpas med inkapsling, gummering och bullerhinder. Information om sprängningarna ska ges i god tid.

Bullret ska mätas och man ska utreda hur luftkvaliteten påverkas.

Rudus har anhållit om att få inleda verksamheten oberoende om någon söker ändring i beslutet.

Diskussion om artikeln