Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tjernobylolyckan hemlighölls i flera dagar

Från 2016
Uppdaterad 21.04.2016 10:20.
Sovjetunionen erkände olyckan först efter påtryckningar - Spela upp på Arenan

Strax efter midnatt, natten till lördagen den 26 april 1986 exploderar en av reaktorerna i kärnkraftverket Tjernobyl. Det dröjer länge innan invånarna i den närliggande staden Pripjat eller omvärlden får veta vad som har hänt.

Lördagen den 26 april 1986 var en vacker och solig vårdag. Barnen i Pripjat gick till skolan som vanligt och på eftermiddagen firades hela sex bröllop i staden.

Framtiden såg ljus ut för Pripjats 50 000 invånare. Sysselsättningen var garanterad i och med det nya kärnkraftverket som låg bara några kilometer utanför staden. En ny efterlängtad restaurang och en nöjespark hade just öppnat och staden kunde stoltsera med landets bästa handbollslag för damer.

Tjugofem år efter Tjernobylolyckan står det närbelägna nöjesfältet i Pripjat övergivet.
Bildtext Nöjesfältet i Pripjat tiotals år senare.

Först på söndagen den 27 april, då luften hade varit fylld med radioaktivitet i närmare 40 timmar, evakueras invånarna.

Resten av världen får ingenting veta. Moln med radioaktivitet sprids över stora delar av Europa, också över Finland och Sverige.

Höjda strålningshalter skrämde upp världen

På måndag morgon den 28 april 1986 går larmet på kärnkraftverket i Forsmark utanför Stockholm. All personal evakueras eftersom man tror att att det har skett ett läckage i kärnkraftverket där.

Inget tyder ändå på en olycka. Samtidigt kommer det in rapporter om radioaktivitet på andra håll i Sverige och Finland. I Kajana mäts sex gånger högre halter än normalt.

I Sverige misstänker man att det handlar om en kärnkraftsläcka i Sovjetunionen eftersom det blåser från sydostlig riktning. De finländska myndigheterna kommenterar inte misstankarna.

Nästan tre dygn efter olyckan har man i Finland ingen aning om vad som har hänt.

I Tv-nytt den 28 april 1986 klockan 18:00 berättar man om de förhöjda halterna i Tammerfors och Kajana, men man har ingen information från Sovjetunionen.

I nyheterna den 28.4.1986 visste man inte varifrån strålningen härstammade. - Spela upp på Arenan

Det var först efter förfrågningar och påtrykningar från de svenska myndigheterna som Sovjetunionen erkände vad som hade hänt.

Sverige kontaktade Moskva under eftermiddagen den 28 april, men de sovjetiska myndigheterna förnekade att det skulle ha skett en olycka i något av de tolv kärnkraftverken i Sovjetunionen. Senare på kvällen meddelar ändå Moskva om en olycka i kärnkraftverket i Tjernobyl i ett pressmeddelande.

Tv-nytt rapporterade samma kväll om olyckan i en extrasändning.

Tv-nytts extra sändning då Ryssland meddelat om olyckan i Tjernobyl. - Spela upp på Arenan

Uppgifter som senare har läckt ut tyder på att Moskva inte kände till vad som skett i Tjernobyl. De lokala myndigheterna i Kiev försökte hemlighålla informationen för ledningen i Moskva.

I Sovjetunionen hade medborgarna länge ingen aning om vad som har hänt. Invånarna som evakuerades från Pripjat hade heller inte fått någon information om varför de skulle evakueras.

De traditionella förstamajtågen hölls som vanligt. I sitt förstamajtal nämnde inte ens Sovjetledaren Michail Gorbatjov olyckan, men han hänvisade inte heller som tidigare till fredligt bruk av kärnkraft.

Se Tv-nytt från den första maj 1986. - Spela upp på Arenan

Det första officiella meddelandet publiceras först den 2 maj i det kommunistiska partiets tidning, Pravda. En enspaltig notis på sidan tre talar om att en kärnkraftsolycka inträffat i Tjernobyl men faran är över.

Journalisten Igor Kostin flyger över olycksplatsen men värmen är hög och efter endast några minuter slutar kameran att fungera.
Bildtext Journalisten Igor Kostin flyger över olycksplatsen den 3 maj men värmen är hög och efter endast några minuter slutar kameran att fungera.
Bild: Soviet Authorities

En vecka efter olyckan sprider sig oron i Kiev dit vindar för radioaktivt nedfall. Folk reser med tåg och flyg till Moskva för att söka skydd.

I Finland försäkrar myndigheterna att det inte finns någon orsak till oro. Myndigheterna ger ut råd. Korna ska hållas inomhus och man ska undvika att plocka svamp och bär i vissa områden. Myndigheterna får en hel del kritik för att inte informera tillräckligt.

Inrikesminister Kaisa Raatikainen tillbakavisar alla beskyllningar om att myndigheterna har tillbakahållit information i en nyhetssändning den 8 maj 1986.

Tv-nytt 8.5.1986 - Spela upp på Arenan

Historiens värsta kärnkraftsolycka

Ännu 30 år efter explosionen är det svårt att få en klar bild av konsekvenserna från Tjernobylolyckan. Enligt de officiella källorna var dödsfallen förhållandevis få.

Tre stycken förolyckades under katastrofnatten på grund av akut strålsjuka, en jobbade på kärnkraftverket och två var brandmän. I slutet av juli samma år hade ett trettiotal personer dött av strålsjuka.

Hur många som gar dött i cancer är svårt att bedöma och den exakta siffran kommer sannolikt aldrig att komma fram.

FN skrev i en rapport år 2006, 20 år efter katastrofen, att de räknade med mellan 4000-9000 fler dödsfall på grund av cancer som en följd av katastrofen.

I en Greenpeace-rapport från samma år står att över 270 000 fall av cancer kan tillskrivas Tjernobylkatastrofen och att över 93 000 av dessa är dödliga. Den exakta siffran kommer vi aldrig att få veta.

Ett cancersjukt barn i Ukraina.
Bildtext En cancersjuk pojke i Harkiv i Ukraina år 2011.

OLYCKAN MINUT FÖR MINUT

Själva katastrofen tog mindre än en minut. Många detaljer kommer aldrig att bli kända, eftersom flera av operatörerna inte hann berätta sin version innan de dog.

Natten då olyckan inträffade skulle man genomföra ett experiment för att se om kylarpumparna klarar av att pumpa in vatten i reaktorn även under ett strömavbrott.

För att genomföra testet sänker man kapaciteten till ungefär en tredjedel av den totala kapaciteten.

Klockan 00:28

Man sänker ner 2300 kontrollstavar i reaktorn för att sänka kapaciteteten. En felprogrammering i datasystemet gör att alldeles för många stavar sänks ner och reaktorn är nära att stängas av helt och hållet.

Klockan 00:32

Man försöker höja kapaciteten igen genom att dra upp kontrollstavar ur reaktorn. Kapaciteten ökar långsamt, men inte tillräckligt. Man fortsätter att ta upp kontrollstavar.

Klockan 01:15

Man avaktiverar säkerhetsystemet så att inte reaktorn ska stänga av sig själv på grund av den låga aktiviteten. Samtidigt fortsätter man att ta upp ännu fler kontrollstavar.

Klockan 01:23

Testet påbörjas trots att kapaciteten är lägre än den rekommenderade. Som en del av testet minskar man kylvattentillförseln till reaktorn. Värmen ökar och ånga utvecklas okontrollerbart.

Ett par sekunder senare inser man misstaget och sätter på säkerhetsystemet som sänker ner kontrollstavarna.

Klockan 01:24

På bara några sekunder skenar reaktorn iväg, krafterna i reaktorn och temperaturen ökar våldsamt. Arbetarna pumpar förtvivlat in kylvatten. Men det är för sent, vattnet förångas. Reaktorn exploderar.

Någon noterade i skiftchefens loggbok: ”Kraftiga smällar registrerade”. Efter ett par mindre explosioner följer en stor explosion. Det 1000 ton tunga stål och cementtaket sprängs. Från öppningen strömmar högradioaktiv strålning flera tusen meter upp i luften.

Teknikern som sköter pumpen dör omedelbart. De övriga i byggnaden försöker ta reda på vad som har hänt och hjälper varandra. Tjugo av kraftverkets anställda fick dödliga skador under morgontimmarna.

Källa: http://www.world-nuclear.org/, BBC, Ny Teknik

Skrämmande lång tystnad efter Tjernobylolyckan. - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln