Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Valvira: Allt ok vid Kuppis

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Bildtext Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det finns inga akuta problem vid de psykiatriska avdelningarna vid Kuppis sjukhus i Åbo. Det slår tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira fast.

Valviras representanter har besökt avdelningarna och granskat deras verksamhet två gånger inom loppet av en kort tid.

Under de här besöken har inget uppseendeväckande uppdagats, säger man på Valvira. Enligt verket är läget på avdelningarna just nu tillräckligt bra med tanke på patientsäkerheten.

- Man har fäst uppmärksamhet vid hur avdelningarna leds och resurseras, säger medicinalrådet Markus Henriksson på Valvira.

Slutsatser dras senare

Både Valvira och Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har granskat verksamheten vid Kuppis två gånger under den senaste tiden.

Man har inte noterat några sådana brister som skulle kräva myndighetsåtgärder.

Totalt gick man igenom verksamheten vid sex avdelningar.

Även polisen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har utrett verksamheten vid Kuppis efter att vanvård uppdagades vid enheten.

Slutsatser om de händelserna kan dras först senare, efter att alla myndighetsutredningar är slutförda, säger man på Valvira.

Yrjö Hjelt