Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-kommissionen vill ha ett mer rättvist flyktingmottagande

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Flyktingar anländer till Lesbos i gummibåt den 9 mars 2016.
Bildtext Utgångspunkten för förnyelsen är en mera fördelning av de flyktingar som kommer. Här en av de många gummibåtar som kommit till stränderna på grekiska Lesbos.
Bild: EPA / KAY NIETFELD

EU-kommissionen har lag fram ett förslag som ska ersätta de regler som tidigare funnits i det som kallats Dublin-förordningen.

- Flyktingkrisen under 2015 visade bristerna i vårt gemensamma asylsystem. Det nuvarande systemet är inte hållbart, därför måste vi förnya det, sade EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans på en presskonferens i Bryssel på onsdagen.

Dublin-förordningen har inte fungerat i praktiken eftersom Grekland och Italien som tar emot största delen av flyktingarna inte har registrerat alla utan låtit dem ta sig norrut. Det har inte heller gått att skicka tillbaka flyktingar till Grekland som varit under stort tryck.

Men att förnya Dublin-förordningen är en eldfängd fråga och kommissionen beslöt därför att lägga fram två olika alternativ som nu EU-länderna ska ta ställning till.

Två huvudalternativ

Det första alternativet är mindre kontroversiellt. Det innebär att det nuvarande Dublin-systemet kompletteras med en så kallad korrigeringsmekanism.

Den tas i bruk vid en situation då flyktingstömmarna till ett land blir så stora att landet inte själva klarar av det. Då ska asylsökande omfördelas till andra medlemsländer.

Detta system baserar sig långt på den nuvarande omfördelningsmekanismen som EU-länderna kom överens om i höstas. Då kom EU överens om att omfördela 160 000 asylsökande från Grekland och Italien. Omfördelningen har däremot inte fungerat.

Förutbestämda kvoter?

Det andra förslaget är mera kontroversiellt och innebär ett permanent omfördelningssystem. Tanken är att ersätta Dublin-förordningen med ett nytt mer rättvist system som skulle vara permanent och bindande.

Enligt förslaget skulle asylsökande delas upp mellan EU-länderna baserat på en förutbestämd kvot. Kvoten skulle i sin tur basera sig på till exempel de olika EU-ländernas bruttonationalprodukt och invånarantal.

"Asyl-shoppandet bör ta slut"

EU-kommissionen vill med sina förslag förhindra att bara några länder belastas. Flyktingar ska därför inte få välja i vilket land de söker asyl.

- Vi måste skapa ett mer rättvist system, dagens regler har lett till ”asyl-shoppande” från asylsökande och några få länder har fått bära ett för stort ansvar, sade Timmermans.

EU-kommissionen vill också underlätta möjligheterna för de som vill komma till Europa för att jobba.

- Vi måste göra det lättare för personer att komma till Europa och stärka vår ekonomi, sade EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos som ansvarar för migrationsfrågor.

Förslaget stöter på motstånd

Tanken är de här två förslagen ska fungera som ett diskussionsunderlag och kommissionen hoppas på en öppen och omfattande debatt med medlemsländerna och EU-parlamentet.

Men frågan är politiskt känslig och kommer att dela åsikterna bland EU-länderna.

De länder som tagit emot många flyktingar och varit under stort tryck välkomnar förändringarna.

Medan EU-länder i Östeuropa som till exempel Polen och Ungern inte vill vara del av en bindande permanent omfördelning.

Efter att medlemsländerna och EU-parlamentet sagt sitt kommer kommissionen att utgående från diskussionerna presentera ett mer detaljerat förslag. Enligt kommissionär Timmermans ska det ske före augusti.

EU-kommissionen meddelade att förslaget om en gemensam europeisk asylmyndighet har dragits tillbaka eftersom bedömningen är att det i dagens politiska klimat inte går att genomföra.

Däremot föreslår EU-kommissionen utvidgade befogenheter för EU:s asylmyndighet EASO.

Diskussion om artikeln