Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya kriterier för att bevilja specialdieter i Sjundeå

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
matgäst tar för sig  skolmat
Bild: Yle/Erica Vasama

Sjundeå har utarbetat direktiv för när barnen i skolorna och daghemmen beviljas specialdieter. Meningen är att alla ska följa samma praxis.

Barnen behöver ett intyg av en läkare för att beviljas specialdiet på grund av någon allergi. Läkarintyget behövs inte om sjukdomen är sådan att det inte är nödvändigt.

Läkarintyget får inte vara äldre än sex månader och det måste uppdateras varje år. Föräldrarna ska också fylla i en blankett som ges till skolan eller daghemmet tillsammans med läkarintyget.

Det serveras vegetarisk mat i alla daghem och skolor. Om barnen inte äter något visst födoämne på grund av religion ersätts det av ett annat köttalternativ.

Grundtrygghetsnämnden ber nu om utlåtanden av bildningsnämnden och tekniska nämnden. Meningen är att direktiven ska godkännas i juni.

Diskussion om artikeln