Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Heidi von Wright skapar friktion med fogeord

Från 2016
Uppdaterad 12.04.2016 11:25.
Heidi von Wright
Bildtext Heidi von Wright ger ut diktsamlingen "som om m".
Bild: Robert Seger/Moment

Det råkar sig så att Heidi von Wrights nya diktsamling som om m utkommer samma vecka som en dataläcka avslöjat hur hundratusentals företag och privatpersoner världen över skatteplanerat genom att ha s.k. brevlådebolag i skatteparadis.

Det är kanske därför som en dikt i samlingen står ut lite extra just nu:

och du
du
skatteplanerar
dig
fram till ett
självbedrägeri

Den här dikten är inte den enda i samlingen som bär på en samhällskritisk udd – genom samlingen löper en märkbar irritation över en hänsynslös marknadsekonomi liksom en oro för en accelererande miljöförstörelse och naturens tillstånd i dag liksom i framtiden.

ansvaret och
i en tvekan
det oerhörda

så en dag
är det en
dag för sent

Pärmbilden till Heidi von Wrights lyriksamling "som om m".
Bild: Sets förlag

Osäkerhet och betydelseförskjutningar

Heidi von Wright debuterade som författare år 2003 med diktsamlingen skör och spräcklig sedan hon året innan vunnit första pris i Arvid Mörne-tävlingen.

Sedan debuten har von Wright gett ut en handfull diktsamlingar och i vår är hon aktuell med lyrikverket som om m.

I det aktuella diktverket spelar fogeorden ”som om” en central betydelse.

Samlingen är indelad i sex avdelningar som bär följande titlar: ”som om meningen (är förutbestämd)”, ”som om misstag (går att undvika)”, ”som om motivet (är motiverat)”, ”som om makten (är en självklarhet)”, ”som om mod (är ett mode)”, och ”som om mörker (är någonting nytt)”.

De upprepade ”som om” skapar å ena sidan ett sammanhang och binder ihop olika element, å andra sidan skapar dessa ”som om” en känsla av tvekan och distans, ett visst mått av osäkerhet och betydelseförskjutning.

Oro och sorg centrala teman

Något som genomgående kännetecknat Heidi von Wrights poetiska uttryckssätt är den ofta minimalistiska och strängt avskalade grafiska formen i kombination med en medveten lek eller lekfull medvetenhet om ordens förhållande till varandra i ett sammanhang där minsta gemensamma nämnare kan kullkasta diktens betydelse eller där författaren drar nytta av ordens olika konnotationer och varierande innebörd för att skapa överraskningar, avbräck eller utvidgningar i texten.

avbrott
inbrott
utbrott

jag är
rörelsen
i rummet

På ett spännande sätt skapar författaren också friktion mellan det slutna rummet och omvärlden/yttervärlden, mellan det begränsade och det obegränsade, mellan utanför och innanför, mellan isolation och interaktion, mellan det sotigt svarta och det vita.

I den till synes statiska och stillastående rumsligheten kan man skönja små men betydelsefulla rörelser.

fastnar alltid
i en tanke
i ett avsked
i en sorg

trång tystnad
hur kan något
så stort förbli
så åtsittande

I som om m är ett centralt tema sorg: i dikterna kan man skönja en högst privat sorg över en drabbande förlust som tvinnas ihop med en mer allmän och övergripande sorg över eskalerande miljökatastrofer och kollaps av ekosystem - en sorg över värden i omvärlden som håller på att gå förlorade.

Lyssna på en intervju med Heidi von Wright om diktverket som om m.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln