Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaelever är nöjda med skolmaten

Från 2016
Uppdaterad 24.11.2016 14:55.
Skolmat
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Lotta Sundström

På en skala från ett till fem lägger Vasaeleverna en trea när de svarar på hur nöjda de är med skolmaten. Det visar en enkät som Vasa matservice låtit göra.

- Vi är jättenöjda. Vi fick ett jättebra verktyg för att jobba vidare, säger matservicechef Kirsti Mylläri.

Enkäten skickades ut till alla elever i årskurserna tre, fem, sju och nio i Vasa. Bland de som svarat ligger medelvitsordet på 3,12.

Frågorna de skulle svara på var måltidens smak och utseende, salladsbordets innehåll, matsalens trivsel, kundservice samt om eleven har tillräckligt med tid att äta och hur hen upplever måltidssituationen. Eleverna fick svara på en skala från ett till fem, där ett var sämst och fem bäst.

- Det är lite bättre resultat bland lågstadieeleverna än högstadieeleverna, vilket är helt vanligt. De blir lite mer kritiska när de kommer in i tonåren, säger Mylläri.

Sista dagen att svara på enkäten var på skärtorsdagen. Totalt svarade 1 044 elever vilket ger en svarsprocent på 64 procent. Det var ett par skolor som valde att inte delta i enkäten.

Mylläri vill inte gå in på skillnader mellan hur skolorna svarat eftersom hon inte hunnit informera personalen än.

För ofta potatis

Eleverna fick också skriva fria kommentarer om maten och komma med önskemål.

- De önskar pyttipanna, tortillas och pizza emellanåt. De vill inte ha det hela tiden. Många vill också ha mer smak i maten, säger Mylläri.

En hel del kritik riktades också till att det serveras potatis för ofta.

Enkäten görs varje år och den riktas turvis till seniorer, skolelever och studerande på andra stadiet. Mylläri säger att eleverna på andra stadiet ofast är lite nöjdare. Senast enkäten gick till andra stadiet låg medeltalet på 3,27. Det går inte att jämföra med enkäten till seniorerna för den innehåller lite annorlundare frågor.

Vasa Matservice tillreder och serverar mat i daghem, skolor och seniorhus. På vardagarna tillreds 12 000 luncher.

Det finns 52 kök, av vilka 16 är tillredningskök och 36 servicekök. Dessutom fungerar det distributionskök på området.

År 2015 var Matservicens budget 12,6 miljoner euro.

Så här svarade eleverna i medeltal på frågorna:
Måltidens smak2,84
Måltidens utseende2,62
Salladsbordets innehåll2,94
Trivsel i matsalen3,39
Tillräcklig tid att äta3,57
Kundservice3,29
Hur upplever du måltidssituationen3,21

Diskussion om artikeln