Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stort intresse för billigare lärarbostäder på Busholmen

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Halvbyggda höghus
Bildtext Kvarteret Victoria ska få lärarbostäder bekostade av en stiftelse.
Bild: Yle / Tino Oksanen

23 bostäder i kvarteret Victoria på Busholmen öronmärks för lärare och barnträdgårdslärare. Intresset för de här bostäderna är mycket stort.

Det är brist på behöriga klass- och barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen och hyresbostäderna är dyra. Det är en kombination som inte går så bra ihop.

För att råda bot på det här bygger stiftelsen Brita Maria Renlunds minne bostäder öronmärkta för just lärare och barnträdgårdslärare, säger styrelseordförande Marianne Lindberg.

Visst är det här ett sätt att råda bot på lärarbristen.

Marianne Lindberg, Brita Maria Renlunds stiftelse

- Vi strävar efter att få behöriga lärare till alla svenskspråkiga barn, säger Lindberg.

Lägenheterna byggs i kvarteret Victoria på Busholmen. Trots att huset står klar först på hösten har nästan alla 23 lägenheter redan hyrts ut. Dessutom finns det en kö till bostäderna.

- Visst är det här ett sätt att råda bot på lärarbristen.

För lågavlönade personer är det utmanande att bo i huvudstadsregionen, och därför kommer hyrorna på de här bostäderna att ligga lite under medelpriset.

- Hyrorna kommer att ligga i lägre kanten, men det är ändå ingen personalförmån, säger Lindberg.

Hyran för fritt finansierade hyresbostäder ligger på 22,54 euro per kvadratmeter för en enrummare. Medelpriset för tvårummare är 17,01 euro per kvadratmeter, visar Statistikcentralens uppgifter.

En skylt med texten Kvarteret Victoria och en lyftkran i bakgrunden
Bildtext På lärarförbundet är man tacksamma över att det byggs öronmärkta bostäder för lärare.
Bild: Yle / Tino Oksanen

HNS bygger personalbostäder

En annan lågavlönad grupp som drabbas av de höga hyrespriserna är sjukvårdspersonalen. För att råda bot på bostadsbristen och de höga hyrorna tar HNS saken i egna händer och bygger bostäder för sin personal.

Också de här bostäderna byggs på Busholmen i Helsingfors och byggarbetet påbörjas nu i april. Tanken är att de nya hyreslägenheterna ska stå färdiga i slutet av år 2017.

Tillsammans blir det nästan hundra stycken en- och tvårummare.

Morot för arbetstagare

På Finlands Svenska Lärarförbund är förbundsordförande Christer Holmlund tacksam för stiftelsernas arbete. Men enligt Holmlund gör stiften det som arbetsgivarna egentligen borde göra.

- Jag lyfter på hatten åt stiftelsernas arbete. Hyrespriserna är för höga jämfört med lönerna i huvudstadsregionen.

Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund
Bildtext FSL:s ordförande Christer Holmlund är tacksam för att stiftelserna bygger lärarbostäder. Men det är inte hela lösningen.
Bild: Stina Siren/Yle

Stiftelsernas arbete är ett steg i rätt riktning, men det löser inte grundproblemen.

- Att stiftelser bygger lärarbostäder med förmånligare hyror är en verklig morot, men det är inte hela lösningen.

Andra lösningar

Holmlund efterlyser ansvar av arbetsgivarna, som i det här fallet är städerna. En dellösning som han förespråkar är rekryteringstillägg. Arbetsgivarna kan välja att betala ut rekryteringstillägg, och i det här fallet skulle det vara motiverat, säger Holmlund.

- Eftersom det är dyrare att bo i huvudstadsregionen borde det beaktas i lönerna.

För Holmlund är det självklart att många väljer att bo på annat håll, där bostadsutgifterna inte äter en lika stor del av lönen.

Eftersom det är dyrare att bo i huvudstadsregionen borde det beaktas i lönerna.

Christer Holmlund, Finlands svenska lärarförbund

För att dra en parallell mellan det som stiftelsen gör och det som HNS gör så ser man att HNS har själv valt att ta tag i det här problemet. På lärarhåll är det stiftelserna som har agerat.

- Risken finns att subventionerat boende kan få det att verka som om situationen är bättre än vad den är.

Diskussion om artikeln