Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WWF: Hälften av världsarven hotade

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Stora barriärrevet
Bildtext Stora barriärrevet i Australien är ett av de hotade världsarven.
Bild: EPA/AIMS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT

Nästan hälften av alla världsarvsklassade platser är hotade, enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Boven i dramat är olika slags bygg- och industriverksamhet.

I dagens läge finns det sammanlagt 229 världsarv utspridda i 96 olika länder. Av dessa riskerar 114 platser att förstöras, enligt WWF.

Några av arven som hotas är det stora barriärrevet vid Australiens kust, barriärrevet vid Belize och Machu Picchu i Peru.

De vanligaste farorna är olje- och gasutvinning, gruvdrift, olaglig skogsavverkning samt att det byggs vägar, järnvägar och elnät vid världsarven. Vid havsområdena är utfiskning det största problemet.

Finlands världsarv trygga

Värst är situationen i Afrika, söder om Sahara. Där är 30 av 42 objekt hotade. I Europa och Centralasien är motsvarande siffra 16 av 54.

Finlands världsarv uppges inte vara i farozonen. Däremot finns svenska Lappland med på listan. Orsaken är gruvdriften på området.

Också människan lider

WWF påminner om att även människor påverkas om arven förstörs. Över 11 miljoner människor som bor i närheten av världsarven är beroende av dem för vatten, mat, medicin och arbete. Hela 90 procent av arven genererar arbete.

Det är UNESCO som bestämmer vad som är ett världsarv. Ett kriterium är att platsen ska ha ett värde för hela mänskligheten – och vittna om jordens och människans historia.