Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skadade bränslestavar i Olkiluoto 1

Från 2016
Uppdaterad 08.04.2016 14:21.
Bildtext Reparationen av bränslestavarna kommer att ta ungefär en vecka.
Bild: TVO/Hannu Huovila

Några av bränslestavarna i kärnreaktorn Olkiluoto 1 har skadats och måste bytas ut.

Att byta bränslestavarna tar enligt uppskattning en vecka och reaktorns elproduktion stoppas under tiden för reparationen.

Reparationen av bränslestavarna påbörjas nu på måndag.

Små mängder radioaktiva ämnen kan frigöras från de skadade bränslestavarna då de byts ut, men enligt uppgifter från Industrins Kraft handlar det om så pass små mängder att det inte utgör någon fara för miljön.

Högre strålningsdos för personalen

Enligt Mikko Kosonen som är chef för elproduktion säger att skador på bränsleelementen uppkommer ibland.

- Att radioaktiva ämnen som frigörs i och med reparationen påverkar strålningsdosen som vår personal utsätts för. Genom att planera arbetet noga kommer nivåerna ändå att hållas tillräckligt låga, säger Mikko Kosonen.

En kärnreaktor innehåller totalt femhundra bränsleelement. I varje element finns nästan hundra bränslestavar.

Bränslestavar läcker då och då

Kirsi Alm-Lytz, direktör vid Strålsäkerhetscentralens avdelning för övervakning av kärnkraftverk, säger att läckande bränslestavar inte förekommer varje år, men det händer ibland och då måste de bytas ut.

I normala fall byts stavarna ut i samband med årsservicen.

- I och med att tre bränslestavar läckte beslöt Industrins Kraft att byta ut dem, det hade varit svårt att köra reaktorn med full effekt säger Alm-Lytz.

En enda läckande bränslestav leder inte nödvändigtvis till att produktionen avbryts.

Underskott täcks med import?

Finlands elproduktion minskar med cirka tio procent i och med att Olkiluotoreaktorn stoppas. Enheten producerar 880 megawatt el, och den totala elproduktionen i Finland ligger på 8000 megawatt.

Fingrid som ansvarar för elöverföringen i det finländska stamnätet sägar att underskottet sannolikt åtgärdas med ökad inhemsk elproduktion, eller genom elimport från Ryssland eller Estland.

Ökad import från Sverige är knappast möjlig, eftersom elimporten därifrån redan ligger på maxnivå säger man på Fingrid.

Diskussion om artikeln