Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Farliga gravstenar välts i Åbo

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Omkullvält gravsten på Åbo begravningsplats.
Bildtext En av många omkullvälta gravstenar på Åbo begravningsplats.
Bild: Yle/Linus Hoffman

På Åbo begravningsplats i Skansen finns många gravstenar som har fällts med flit. Det är gravgårdens personal som fällt dem om de lutar för mycket och är farliga för omgivningen.

I fjol skadades en äldre dam allvarligt då en tung gravsten föll på henne i Raumo, och för några år sedan räddades en ung man mitt i natten i Kotka då han fastnat under en gravsten som ramlat omkull.

På Skansen i Åbo har inga allvarligare incidenter skett, berättar byråchef Maria Wikström vid Åbo och S:t Karins församlingars gravkontor. Det är tack vare att man tagit tag i problemen i ett tidigt skede.

Byråchef Maria Wikström med en lutande gravsten, som har fått en gul lapp om att saken borde åtgärdas.
Bildtext Byråchef Maria Wikström med en lutande gravsten, som har fått en gul lapp om att saken borde åtgärdas.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Från våren 2015 har församlingarna meddelat om farligt sneda gravstenar. Om församlingarna har kontaktuppgifter, så har det skickats brev till de anhöriga.

Men många har bara fått en gul lapp på en sticka vid gravstenen. Då får de anhöriga meddelandet då de besöker graven, om de besöker den.

- Det kan hända att släkten har slocknat, eller att man bor på annan ort och så långt ifrån att man inte har besökt graven, förklarar Wikström, då vi ser gula lappar på gravar bredvid varandra.

Gravstenar och växter tas bort

Om de anhöriga inte sköter om att gravstenen rätas upp, så välts den. Sedan sätts en officiell kungörelse i lokaltidningarna om att gravstenar och gravar avlägsnas. Senast gjordes det här 1998, så det är många gravar som nu nästan 20 år senare måste åtgärdas.

En gravsten har varit så sned att den fällts omkull och fått en gul lapp med uppmaning att åtgärda saken.
Bildtext En gravsten med bara en tapp undertill har blivit sned och fällts omkull på Åbo begravningsplats.
Bild: Yle/Linus Hoffman

De gula lapparna vid gravarna är det enklaste sättet att meddela om sneda stenar, eftersom församlingarna inte har uppgifter om alla anhöriga och det kostar alltför mycket att göra släktutredningar. Enligt lagen borde de anhöriga anmäla vem som ansvarar för gravskötseln, men det vet alla inte om.

- Då en gravsten har fällts brukar de anhöriga snabbt ta itu med saken.

Gravkontoret avlägsnar också nyplanterade växter av buxbom och tuja. De gör sådana rötter som tar all näring av andra växter att de inte får finnas på gravar.

Wikström påminner dessutom anhöriga om att de måste vara försiktiga då de sätter blommor på gravar. Man får absolut inte ta stöd av och luta sig mot grannens gravsten, för man är skyldig att ersätta alla skador om gravstenen faller omkull.

Stenar flyttas från engångsgravar

Åbo och S:t Karins församlingar har många olika slags avtal om besittningstid och gravskötsel. En del gravar sköter gravkontoret om, andra gravar har de anhöriga lovat att sköta.

En del anhöriga har blivit överraskade då de inser att deras kära finns i engångsgravar, som var inlösta för de avlidna för tjugo år. Vissa områden är planerade så att graven inte kan finnas kvar, utan om de anhöriga vill fortsätta avtalet, så måste stenen flyttas till en annan plats.

- Det är riktigt hemskt egentligen, säger Wikström. Det är sorgligt att meddela de anhöriga att gravstenen måste flyttas, för det har de ju aldrig tänkt sig.

Enligt Wikström reagerar folk olika, men många är hemskt upprörda över engångsgravarna. För en del är platsen det viktiga, för andra stenen. Men ättlingarna har svårt att förstå varför sådana avtal gjordes för tjugo år sedan, särskilt om de vant sig vid att gå till en grav på ett visst ställe.

Den som vill ta kontakt med gravkontoret kan göra det per e-post: turku.hautatoimi@evl.fi. Då kan man meddela hur man vill att släktgraven ska skötas, och fråga om det finns problem med lutande gravstenar.

En gravsten med bara en tapp undertill har blivit sned och fällts omkull på Åbo begravningsplats.
Bildtext Lutande gravstenar är farliga för de anställda och för besökarna på begravningsplatsen.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Diskussion om artikeln