Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Digitaliseringen en dyr berg- och dalbana

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Ett av Microsofts datacenter som drar söktjänsten Bing. Centret på bilden ligger i en container och har en kapacitet på 5 petabyte eller ungefär 5 miljoner gigabyte.
Bild: Robert Scoble / Flickr

Digitalt högmod går före tekniskt fall, kan man säga om den stora tilltron till digitaliseringen. Men nu finns chanser att komma igenom inom den teknologiska revolutionen, anser branschveteran.

- Vi blev lite för stolta. Och alla trodde hårt på sitt eget, samtidigt som det inte fanns någon riktig enighet om vart vi var på väg. Visionen saknades både från politiskt håll, men också bland företagens ledning. Och det blev svårt att ta igen, säger Matti Lehti som är tidigare vd för Tieto Enator.

Han har sett utvecklingen från topposten i ledningen för landets största it-bolag som växte enormt under hans tid vid rodret. Det var goda tider, intygar han.

- Det var helt fantastiskt att få vara med, men nu i efterhand ser man att den utvecklingen förde både gott och ont med sig.

Än saknas insikt

Lehti ifrågasätter både avsaknaden av vision och envisheten, som resulterade i att mycket jobb gjordes parallellt och i onödan.

Det har medfört onödiga kostnader som förstört ägarvärden inom privata sektorn.

Dessutom har det slösats med skattemedel i utvecklingen av nya tjänster inom offentliga sektorn, anser Lehti.

- Men många förstod inte då hur omfattande den digitala revolutionen skulle bli för hela samhället, säger han.

Frågan är om vi nu har lärt oss av tidigare misstag. Nu står digitaliseringen högt på regeringens agenda, samtidigt som också näringslivet tror på en stor renässans inom företagsvärlden.

- Det är märkligt att nu 20 år senare talar alla om digitaliseringen. Och ändå har många ännu idag ingen aning om vad digitaliseringen medför, att såväl produktion som samhällsfunktionerna i grunden kommer att förändras, vilket kommer att ha en enorm inverkan på arbetslivet, säger Matti Lehti.

Däremot ser han också att det finns ljuspunkter. De tunga teknologibakslagen Finland har upplevt – framför allt Nokias fall – har också fått till stånd en pånyttfödelse.

Ett tecken är det stora tillskottet av nyföretag inom ICT-branschen. Vi ser också allt flera tillväxtbolag som bidrar till den nu pågående digitaliseringen av samhället både här hemma och globalt.

En tjänst – all service

Ett exempel på det är statens strävan att modernisera och förenkla användningen av de egna datatjänsterna.

Som läget är idag samkörs väldigt få databaser, vilket betyder dubbelarbete och svårigheter för både administratörer och slutanvändare.

- Idag måste du separat sköta ärendena på en mängd olika adresser. Skatteverket, Folkpensionsanstalten – alla har egna sidor för sina tjänster. När det här programmet fullbordas i början av nästa år, behövs bara en adress, suomi.fi där alla ärenden kan utföras, säger Erja Lohikoski, som är programchef på Finansministeriet.

ErjaLohikoski, programchef för suomi.fi på Finansministeriet
Bildtext Finländarna ser en klar förbättring för digitala tjänster nästa år, när den nya portalen tas i bruk, intygar Erja Lohikoski på Finansministeriet.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Där utvecklas nu en ny portal som ersätter mycket av det dubbelarbete som hittills behövts.

- Det kan vara så att det som 20 olika personer utfört hittills kan skötas av en person, säger Lohikoski.

Projektet kostar sammanlagt 100 miljoner euro, men förväntas ha betalat tillbaka sig i sparade resurser till 2025. Eventuellt tidigare.

Dessutom väntar sig Finansministeriet att projektet kommer att medföra affärsmöjligheter för de inhemska företag som deltar i utvecklingen.

- Allt görs med öppen källkod, vilket innebär att andra intresserade kan anpassa liknande funktioner för sina tjänster. Och intresset från utlandet har varit stort, då Finland genom den här utvecklingen blir ledande i Europa inom digitala tjänster för den offentliga sektorn.

Tanken är att även en del privata företag ska kunna integreras i serviceutbudet inom portalen.

- Men reklam ska man inte få. Det gäller obligatoriska tjänster, som exempelvis bilförsäkringar, säger Erja Lohikoski.

Sparivern oroar

De här synergierna är sådant som också Matti Lehti efterlyser. Just samarbete och att alla ska blåsa på samma kol är sådant som för utvecklingen framåt.

- Det positiva är att det kan vända mycket snabbt. Orsaken är möjligheten att skala upp innovationer och snabbt nå en bred krets. Spelbolaget Supercell är ett mycket bra exempel på det, säger Matti Lehti.

Men den utbredda tron att digitaliseringen ska spara resurser är ett farligt utgångsläge för möjligheterna nu, anser han.

- Jag är bekymrad över tankesättet att man enbart vill spara kostnader. Det kräver mera risktagning och större satsningar. Om vi bara vill spara kommer vi inte att skapa något nytt, varnar Matti Lehti.

Diskussion om artikeln