Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi lever allt längre - också finländska män blir i medeltal äldre än 80 år i framtiden

Från 2017
Uppdaterad 22.02.2017 10:36.
En äldre man kör en person i rullstol längs promenadstråket runt Metviken i Vasa
Bildtext Livslängden ökar men antalet friska år ökar inte lika mycket, tror forskare.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Livslängden i industriländerna fortsätter att öka under de närmaste åren, och särskilt männen kommer att leva längre än tidigare. Det har forskare kommit fram till i en ny studie.

År 2030 väntas nyfödda pojkar i Finland leva fyra år och fyra månader längre än om de hade fötts år 2010. Nyfödda flickor väntas leva drygt tre år och en månad längre.

Medellivslängden - eller den återstående förväntade medellivslängden vid födelsen, som det officiellt heter - kommer då att vara drygt 81 år för män och drygt 84 år för kvinnor. Det bedömer forskare i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i dag.

Grafik över förväntat antal levnadsår för nyfödda i Finland
Bildtext Graf över den förväntade livslängden. Här visas uppgifter från Statistikcentralen från år 1971 till 2015, och sedan dras ett rakt streck mot år 2030, till den nivå som den färska studien nämner.
Bild: Yle / Laura Koivunen

Ökningen i livslängd blir mindre i Norden än t.ex. i flera andra länder. Det konstaterar forskardoktor James Bennett vid Imperial College London i Storbritannien.

– Livslängden i Finland och Norden är relativt hög redan nu och då är det svårt att förbättra den i snabb takt, säger han.

Bennett tillägger att tidigare studier har visat att det har stor betydelse för livslängden hur tillgänglig hälso- och sjukvården är samt hur hälsosamt folk lever - om de till exempel röker mycket och hur mycket de dricker alkohol.

Längre ned i artikeln finns en tabell som visar resultatet för de 35 i-länder som deltog i studien.

Ett land sticker ut i statistiken

Det är sydkoreanerna som kommer att leva längst i framtiden, bland annat eftersom Sydkorea har bra hälsovård och invånarna allmänt har en hälsosam livsstil. Till exempel har bara fyra procent av invånarna där fetma, jämfört med 19 procent av finländarna.

Forskarna tror att sydkoreanska kvinnor som föds år 2030 kan komma att bli närmare 91 år gamla i medeltal. Att ens någon befolkning i världen skulle ha en förväntad medellivslängd på över 90 år ansågs vara otänkbart ännu i början av 2000-talet.

– Och det finns ingen anledning att tro att den förväntade livslängden skulle ha nått sitt tak, säger Bennett.

Samtidigt som livslängden ökar så ökar ändå inte antalet friska år i samma utsträckning. Många kommer alltså att råka ut för en längre period av dålig hälsa i slutet av livet.

Det här får konsekvenser för i-länderna. Man måste troligen satsa mer på hälso- och sjukvård och till exempel diskutera hur man ska ha råd att betala ut pensioner.

Äldrevård.
Bild: Marko Väänänen

Om kvinnor beter sig som män så kommer de att dö som män.

James Bennett, forskardoktor, Imperial College London

Kvinnor lever mer ohälsosamt

Forskargruppen räknar med att livslängden för män kommer att öka mer än för kvinnor - i så gott som alla i-länder.

– Traditionellt sett utsatte män sig för fler risker, vilket ökade sjukdomsrisken och risken för att dö i förtid. Män brukade i allmänhet röka och dricka en hel del alkohol, säger Bennett.

Han tillägger att männens riskbeteende har minskat under senare år, men att kvinnor nu i stället dricker och röker mer än tidigare i flera länder.

– Om kvinnor beter sig som män så kommer de att dö som män. Skillnaden mellan män och kvinnor minskar när det gäller livslängd, kommenterar han.

Mest exakta data hittills

Studiens uppskattningar om livslängd bedöms vara mycket mer exakta än tidigare eftersom forskningsresultatet bygger på 21 olika modeller istället för bara en eller ett fåtal.

Det här bekräftar också forskaren Ailiana Santosa vid enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet i Sverige.

Det finns ändå alltid en del osäkerheter i beräkningarna.

Forskargruppen i Storbritannien påpekar också att deras uppskattningar bygger på det man vet i dag. Oväntade händelser såsom till exempel pandemier eller krig kan man inte beakta.

Här följer en lista på förväntad livslängd för nyfödda i olika i-länder. Du kan välja mellan män och kvinnor, och du kan sortera listan genom att trycka på någon av knapparna.

Tabellen sammanställdes av Linus Lång.

Hur länge lever någon som uppnått 65 år?

Forskarna tittade också på hur många ytterligare levnadsår en 65-åring kommer att ha. Det är inte helt samma sak som att titta på uppskattad livslängd för nyfödda.

Forskarnas bedömning är att år 2020 kan finländska 65-åriga män i medeltal se fram emot ytterligare 20 levnadsår, och finländska jämnåriga kvinnor ytterligare 21,3 levnadsår.

Det är en ökning med 2,6 år för män och 2,5 år för kvinnor jämfört med år 2010.

Uppdatering 22.2.2017 kl. 10.35: Artikeln preciserades med information om att det fullständiga begreppet för medellivslängd i det här sammanhanget är "den återstående förväntade medellivslängden vid födelsen".

Diskussion om artikeln