Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Personalbrist och svårighter att rekrytera vardag inom barnskyddet i huvudstadsregionen

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Två barn i stövlar
Bild: Yle/Anna Savonius

I grannstäderna är läget inom barnskyddet något bättre än i Vanda, där socialarbetare larmat om en oroväckande personalbrist. Men också i Esbo och Helsingfors talar barnskyddscheferna om svårigheter att rekrytera behörig personal.

Redan år 2014 slog socialarbetarna på barnskyddet i Vanda larm om att de hade för lite personal. Personalen vid barnskyddet i Vanda har nu anmält sin arbetsgivare till regionalförvaltningen eftersom de är oroade över barnens rättigheter.

Enheten i Dickursby har lidit av personalbrist

Enligt Vanda stad har barnskyddets enhet i Dickursby lidit av personalbrist. Det har varit svårt att hitta behöriga arbetstagare.

- Vi har försökt underlätta rekryteringen bland annat genom att höja socialarbetarnas löner inom barnskyddet. Vi har också gett de socialarbetare som vill studera färdigt tjänstledigt så de kan skriva sin gradu klar, skriver barnskyddets servicechef Jaana Vilpas i ett pressmeddelande.

Problemen med att rekrytera personal har belastat socialarbetarna inom socialskyddet i Vanda.

Enligt Vilpas har de nu lyckats med rekryteringen, och tjänsterna som socialarbetare i Dickursby är alla utom en besatta. Men hon konstaterar att problemen med att rekrytera personal har belastat socialarbetarna inom socialskyddet i Vanda.

År 2014 var 8,8 procent av 0-17 åringarna barnskyddsklienter. I Helsingfors var andelen 7,5 procent år 2014, och i Esbo 5,1 procent.

Andelen anmälda till barnskyddet större i Vanda än i Esbo och Helsingfors

I Vanda är en större andel av barnen anmälda till barnskyddet än i Esbo och Helsingfors. År 2014 var 8,8 procent av 0-17 åringarna barnskyddsklienter. I Helsingfors var andelen 7,5 procent år 2014, och i Esbo 5,1 procent. Det här framkommer i en rapport av arbetsgruppen Kuusikko som utvärderat barnskyddet i landets sex största städer.

Men också i Esbo och Helsingfors är rekryteringen av socialarbetare till barnskyddet ett bekymmer.

Större samarbete mellan myndigheter efter Eerika-fallet

I Helsingfors hamnade barnskyddet under lupp i samband med det uppmärksammade Eerika-fallet. Stadens socialarbetare dömdes i tingsrätten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

I dag satsar staden på att informationen om barnskyddsärenden ska gå fram mellan de olika instanserna som skolhälsovården, psykiatrin, skolan och rusmedelsarbetet.

- Dessutom har vi specificerat socialarbetarnas ämbetsansvar. Vi har framhävt att till exempel socialarbetaren först ska sköta brådskande ärenden och se till att hälsovården och andra aktörer har tillräckligt med information, säger barnskyddsdirektören Saila Nummikoski.

Vi har framhävt att till exempel socialarbetaren först ska sköta brådskande ärenden och se till att hälsovården och andra aktörer har tillräckligt med information.

Nummikoski är ny barnskyddsdirektör i Helsingfors, hon har innehaft posten sedan början av februari.

Brådskande fall prioriteras i Helsingfors

Socialarbetare inom öppenvården har i Helsingfors i medeltal 40 barn som klienter, enligt Saila Nummikoski. Hon tror att situationen är lite bättre än i Vanda.

- Det varierar områdesvis. Till exempel om personalen byts ut kan det tillfälligt finnas mera jobb för socialarbetarna. Vi ser till att barnet alltid har en ansvarig socialarbetare och brådskande situationer sköts alltid, säger Nummikoski.

Ny lag skärper behörighetskraven

En ny lag som trädde i kraft i början av mars har skärpt behörighetskraven på socialarbetarnas vikarier.

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården gör det enligt Saila Nummikoskis svårare för Helsingfors stad att rekrytera vikarier inom barnskyddet.

Jag tror att det på lång sikt leder till att vi har längre anställningsförhållanden.

Esbo barnskyddschef Mari Ahlström tycker det är en bra sak att lagen skärpts så att behörighetskraven för vikarier inom barnskyddet är strängare.

- Jag tror att det på lång sikt leder till att vi har längre anställningsförhållanden. Visst har många av de formellt obehöriga varit alldeles bra arbetstagare, som instruerats av ledande socialarbetare, säger Ahlström.

Esbobarn kan tillfälligt bli utan socialarbetare om personalen byts ut

I Esbo har socialarbetare inom öppenvården i medeltal 45 barn på sitt ansvar, av vilka 30 barn är barnskyddets klienter och 15 barns behov av barnskydd utvärderas. När Esbo stad har mätt personalens välmående har mer än 60 procent svarat att de orkar bra eller mycket bra med jobbet.

I Vanda säger socialarbetare att 200 barn inom barnskyddet saknar en egen socialarbetare och inte ligger på någons ansvar.

Jag anser att det att personalen byts ut belastar barnskyddet och det kan stundvis öka på mängden klienter per socialarbetare.

- Det kan hända att barn här i Esbo en kort tid är utan egen socialarbetare när arbetstagare inom barnskyddet bytts ut. Jag anser att det att personalen byts ut belastar barnskyddet och det kan stundvis öka på mängden klienter per socialarbetare.

Ahlström nämner att det varit möjligt att anställa formellt obehöriga vikarier ett år i taget. Hon hoppas på mer långvariga anställningsförhållanden och en välutbildad personal i framtiden.

Diskussion om artikeln